VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 4
  • 6039
  • 13,592,566
Lịch Khai Giảng tháng này

Từ vựng về xây dựng phần 5

  01/07/2017

1        Bộ giảm tốc 减速机        Jiǎnsù jī

2        Cần cẩu      起重机        qǐzhòngjī

3        Cần cẩu treo         吊杆起重机 diào gān qǐzhòngjī

4        Máy cấp nguyên liệu      供料器        gōngliào qì

5        Máy chạy dầu      柴油机        cháiyóujī

6        Máy đầm cọc        冲桩机        chōng zhuāng jī

7        Máy đầm đất        夯土机        hāng tǔ jī

8        Máy đầm đất nhiều đầu 多头夯土机 duōtóu hāng tǔ jī

9        Máy đầm đất thủ công   冻土破碎机 dòng tǔ pòsuì jī

10      Máy đo độ bằng của đất 测平仪        cè píng yí

11      Máy đo độ cao     测高仪        cè gāo yí

12      Máy đo đông nghiêng    测坡仪        cè pō yí

13      Máy đo đông nghiêng    测斜仪        cè xié yí

14      Máy đo hướng      测向仪        cè xiàng yí

15      Máy đo khoảng cách      测距仪        cè jù yí

16      Máy đo chấn động         振荡器        zhèndàng qì

17      Máy đo chấn động bề mặt       表面振荡器 biǎomiàn zhèndàng qì

18      Máy đóng cọc dùng dầu 柴油打桩机 cháiyóu dǎzhuāng jī

Trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

19      Máy đục đá chạy điện    电动凿岩机 diàndòng záoyánjī

20      Máy hàn     电焊机        diànhàn jī

21      Máy khoan đất thủ công         冻土钻孔机 dòng tǔ zuǎn kǒng jī

22      Máy mài, máy đánh bóng        磨光机        mó guāng jī

23      Máy mài nền        地板磨光机 dìbǎn mó guāng jī

24      Máy nâng đấu treo         吊斗提升机 diào dòu tíshēng jī

25      Máy nhổ cọc        拔桩机        bá zhuāng jī

26      Máy nhổ đinh       拔钉器        bá dīng qì

27      Máy phun bê tông         泥浆泵        níjiāng bèng

28      Máy phun vữa      喷浆机        pēn jiāng jī

29      Máy rửa nền         地面清洗机 dìmiàn qīngxǐ jī

30      Hộp giảm tốc       差速机        chà sù jī

31      Máy tời (kéo lên)  卷扬机        juǎnyángjī

32      Máy tuốt dây       拉丝车床    lāsī chēchuáng

33      Máy uốn thép       钢筋弯曲机 gāngjīn wānqū jī

34      Máy vận chuyển   运送机        yùnsòng jī

35      Máy vận chuyển đá       铲运机        chǎn yùn jī

36      Máy vận chuyển   装载机        zhuāngzǎi jī

37      Máy vắt nước       脱水机        tuōshuǐ jī

38      Máy hút bùn ( máy vét bùn)    抽泥机        chōu ní jī

39      Máy xây dựng      建筑用机    jiànzhú yòng jī

40      Máy xúc đá 铲石机        chǎn shí jī

41      Cẩu tháp     塔吊  tǎdiào

42      Lấp đất, san bằng 填土, 填平  tián tǔ, tián píng

Trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

43      Máy xoa nền        抹平机        mǒ píng jī

44      Máy khoan bàn    台钻  tái zuàn

45      Máy biến cường độ dòng điện 电流互感器 diànliú hùgǎn qì

46      Máy cán ép 压延机        yāyán jī

47      Máy cán đá 轧石机        yà shí jī

48      Máy cào đá 耙石机        bà shí jī

49      Máy cạo xi lanh   搪缸机        táng gāng jī

50      Máy cắt      剪床, 剪断机        jiǎn chuáng, jiǎnduàn jī

51      Máy cắt dây thép 钢丝切断机 gāngsī qiēduàn jī

52      Máy cắt điện        断电机        duàn diànjī

53      Máy cắt nhựa       切胶机        qiè jiāo jī

54      Máy cắt ống         切管机        qiè guǎn jī

Trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

55      Máy cắt săt 切钢筋机    qiè gāngjīn jī

56      Máy căt tôn 剪板机        jiǎn bǎn jī

57      Máy chỉnh hướng 方向器        fāngxiàng qì

58      Bộ chỉnh dòng      整流器        zhěngliúqì

59      Máy chọn luồng điện     选别机        xuǎn bié jī

60      Máy chuyển than 送煤机        sòng méi jī

61      Máy công cụ         工具机        gōngjù jī

62      Máy cưa      锯床  jùchuáng

63      Máy cuốc than     载煤机, 割煤机    zài méi jī, gē méi jī

64      Máy cuộn dây      卷线机        juǎn xiàn jī

65      Máy đầm đất        打夯机        dǎ hāng jī

66      Máy dẫn gió         引风机        yǐn fēngjī

67      Máy dán tem        贴标机        tiē biāo jī

68      Máy đào đất         挖土机        wā tǔ jī

69      Máy dập ép 压榨机, 汽锤, 冲床        yāzhà jī, qì chuí, chōngchuáng

70      Máy đẩy than       排煤机        pái méi jī

71      Máy điều chỉnh    调整器        tiáozhěng qì

72      Bộ điều khiển       控制器        kòngzhì qì

73      Đồng hồ đo 仪表  yíbiǎo

74      Nồng độ axít kế    酸度计        suāndù jì

75      Máy đo ồn  测音器        cè yīn qì

76      Máy đo điểm chảy         流点测量器 liú diǎn cèliáng qì

77      Công tơ điện, đồng hồ điện     电压表        diànyā biǎo

78      Máy đo độ cao     测高器        cè gāo qì

Trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

79      Máy san đất, máy ủi đất          推土机        tuītǔjī

80      Máy chấn động    振动器        zhèndòng qì

81      Máy chở than       装煤机        zhuāng méi jī

82      Phụ tải điện 电负荷        diàn fùhè

83      Bộ chỉnh dòng      整流器        zhěngliúqì

84      Cầu chì       熔断器, 电熔器    róngduàn qì, diànróng qì

85      Cầu dao cách ly    隔离开关    gélí kāiguān

86      Cuộn dây dập hồ quang 消弧线圈    xiāo hú xiànquān

87      Cuộn dây kháng trở       阻抗线圈    zǔkàng xiànquān

88      Cuộn dây sơ cấp  初级线圈    chūjí xiànquān

89      Cuộn dây thứ cấp 次级线圈    cì jí xiànquān

90      Dao động điện      电波动        diàn bōdòng

91      Dây dẫn điện chính        导电主电    dǎodiàn zhǔ diàn

92      Đi ốt  二级管        èr jí guǎn

93      Điện áp       电压  diànyā

94      Điện trở      电阻  diànzǔ

95      Đo lường điện       电气测量    diànqì cèliáng

96      Dòng điện   电流  diànliú

97      Dòng điện thứ tự không 零位电流    líng wèi diànliú

98      Dòng điện thứ tụ nghịch 阻抗电流    zǔkàng diànliú

99      Hệ thống bảo vệ điện     电保护系统 diàn bǎohù xìtǒng

100    Hệ thống kích thích máy phát điện   发电机励磁系统  fādiànjī lìcí xìtǒng

Trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK