VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 28
  • 672
  • 13,587,198
Lịch Khai Giảng tháng này

Từ vựng chỉ số đếm

  26/08/2014

Từ vựng chỉ số

号           Danh từ                Số

Hào

号码      Danh từ                Số(thẻ ghi số thứ tự)

Hào mǎ

电话      Danh từ                Điện thoại

Diàn huà

多少      Đại từ                    Bao nhiêu

Duō shao

几           Đại từ                    Mấy

一           Số từ                     Số 1

二           Số từ                     Số 2

èr

三           Số từ                     Số 3

Sān

四           Số từ                     Số 4

五           Số từ                     Số 5

六           Số từ                     Số 6

Liù

七           Số từ                     Số 7

八           Số từ                     Số 8

九           Số từ                     Số 9

Jiǔ

十           Số từ                     Số 10

Shí

百           Số từ                     Trăm

Bǎi

千           Số từ                     Nghìn

Qiān

万           Số từ                     Vạn

Wàn

亿           Số từ                     Một trăm triệu

钱           Danh từ                Tiền

Qián

零           Số từ                     Số 0

Líng

联系      Động từ                Liên hệ, liên lạc

Lián xi

时间      Danh từ                Thời gian

Shí jiān

住           Động từ                Ở, sống

Zhù

斤           Lượng từ             Cân(1/2kg)

Jīn

一共      Phó từ                  Tổng cộng

Yí gòng

贵           Hình dung từ      Đắt, quý

Guì

换           Động từ                Đổi

Huàn

人民币 Danh từ                Nhân dân tệ

Rén mín bì                           Rấn mín bi

等           Động từ                Đợi, vân vân

Děng

零钱      Danh từ                Tiền lẻ

Líng qián

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK