VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 13
  • 711
  • 13,610,391
Lịch Khai Giảng tháng này

Tiệm cắt tóc

  22/08/2014

理发店Lǐfǎdiàn Hiệu cắt tóc

Www.tiengtrunghoanglien.com

修面刷                Xiūmiànshuā                bàn chải cạo râu

发刷                    Fǎshuā                         bàn chải phủi tóc

顶髻                    Dǐngjì                            búi tóc trên đỉnh đầu

圆发髻                Yuánfàjì                        búi tóc tròn (búi to)

辫子                    Biànzi                           cái bím tóc

发夹                    Fǎjiā                              cái kẹp tóc

卷发钳                Juǎnfàqián                    cái kẹp uốn tóc

理发推子            Lǐfà tuīzi                       cái tông đơ

修面                    Xiūmiàn                        cạo mặt

修胡子                Xiūhúzi                         cạp râu

修剪、剪发        Xiūjiǎn, jiǎnfà              cắt sửa

理发                    Lǐfà                                cắt tóc

头发剪到齐根    Tóufà jiǎn dào qígēn   cắt tóc sát tới chân tóc

梳理                    Shūlǐ                             chải tóc

剃刀                    Tìdāo                            dao cạo

电动剃刀            Diàndòng tìdāo            dao cạo râu điện

发油                    Fàyóu                            dầu chải tóc

洗发剂、洗发液Xǐfàjì, xǐfàyè              dầu gội đầu

焗油膏                Júyóugāo                      dầu hấp

卷发液                Juǎnfàyè                       dầu uốn tóc

护发素                Hùfàsù                          dầu xả

理发工具            Lǐfà gōngjù                   dụng cụ cắt tóc

卷发器、卷发杠子Juǎnfàqì, juǎnfà gàngzi             dụng cụ uốn tóc

蓬乱的头发        Péngluàn de tóufà        đầu tóc rối bù

(使)剪成刘海式(Shǐ) jiǎnchéng liúhǎishì           cắt tóc mái

辫梢                    Biànshāo                       đuôi sam

发行轮廓            Fāxíng lúnkuò             đường viền tóc

发型啫哩、发胶Fǎxíng zélǐ, fàjiāo      gel tạo kiểu tóc

卷发垫纸            Juǎnfà diànzhǐ              giấy uốn tóc

洗发                    Xǐfà                               gội đầu

油洗                    Yóuxǐ                            gội đầu bằng dầu gội

干洗                    Gānxǐ                            gội khô

镜子                    Jìngzi                            gương

美发厅                Měifàtīng                      hiệu cắt tóc làm đầu

秃顶                    Tūdǐng                          hói đỉnh đầu

剃须膏                Tìxūgāo                        kem cạo râu

喷发定形剂        Pēnfà dìngxíngjì          keo, mouse, gel

剪刀                    Jiǎndāo                         kéo

削发剪                Xiāofàjiǎn                     kéo tỉa tóc

大包头                Dàbāotóu                      khăn trùm đầu lớn

发式                    Fàshì                             kiểu tóc

马尾辫发型        Mǎwěibiàn faxing        kiểu tóc đuôi ngựa

平顶头发式        Píngdǐng tóufàshì        kiểu tóc húi cua, kiểu tóc cắt sát

波浪式发型        Bōlàngshì fàxíng         kiểu tóc lượn sóng

平直式发型        Píngzhíshì fàxíng         kiểu tóc thẳng

水烫波浪式        Shuǐtàng bōlàngshì      kiểu tóc uốn ướt

花冠发式            Huāguàn fàshì              kiểu tóc vòng hoa đội đầu

Www.tiengtrunghoanglien.com

高卷式发型        Gāojuǎnshì faxing       kiểu tóc xoăn cao

鬈毛狗式发型    Quánmáogǒushì faxing        kiểu tóc xù

梳子                    Shūzi                             lược

细齿梳                Xìchǐshū                       lược răng nhỏ

秀发                    Xiùfà                             mái tóc đẹp

发网                    Fàwǎng                         mạng trùm tóc

面部按摩            Miànbù ànmó               massage mặt

吹风机                Chuīfēngjī                    máy sấy tóc

头发的一簇        Tóufà de yī cù              mớ tóc, lọn tóc

一束头发            Yī shù tóufà                 một lọn tóc

理发业                Lǐfàyè                            nghề cắt tóc

头发鬈曲的人    Tóufà quán qū de rén  người tóc xoăn

发式师                Fàshìshī                        nhà tạo mẫu tóc

局部染发            Júbù rǎnfà                     nhuộm 1 phần tóc

染发                    Rǎnfà                            nhuộm tóc

剃须香液            Tìxū xiāngyè                nước thơm cạo râu

理发店旋转标志彩柱Lǐfàdiàn xuánzhuǎn biāozhì cǎizhù       ống hiệu của thợ cắt tóc (cột có những vạch đỏ và trắng theo đường xoắn ốc, dùng làm biển hiệu của thợ cắt tóc)

髯                         Rán                                râu, râu ở hai bên mang tai

长胡子                Cháng húzi                   râu dài

山羊胡子            Shānyáng húzi             râu dê

络腮胡子            Luòsāi húzi                   râu quai nón

大胡子                Dà húzi                         râu rậm

八字须                Bāzìxū                          râu trê, râu chữ bát, ria con kiến

连鬓胡子            Liánbìn húzi                 râu xồm

分缝                    Fēnfèng                         rẽ ngôi

边分缝                Biānfēnfèng                  rẽ ngôi bên

中分缝                Zhōngfēnfèng              rẽ ngôi giữa

髭                         Zī                                   ria mép

发蜡                    Fàlà                               sáp chải tóc

吹风                    Chuīfēng                       sấy

水烫                    Shuǐtàng                       sấy tóc ướt

整容                    Zhěngróng                    sửa sắc đẹp

修面人                Xiūmiànrén                  thợ cạo

理发师                Lǐfàshī                           thợ cắt tóc

美发剂                Měifàjì                          thuốc làm đẹp tóc

生发剂                Shēngfàjì                      thuốc mọc tóc

染发剂                Rǎnfàjì                          thuốc nhuộm tóc

把头发削薄        Bǎ tóufà xiāo báo        tỉa thưa tóc, tỉa mỏng tóc

头发                    Tóufà                            tóc

白发                    Báifà                             tóc bạc

刘海儿                Liúhǎir                          tóc mái

粗发                    Cūfà                              tóc dày, tóc sợi to

乌亮的头发        Wūliàng de tóufà         tóc đen nhánh

马尾辫                Mǎwěibiàn                             tóc đuôi ngựa

假发                    Jiǎfà                               tóc giả

女子小束假发    Nǚzǐ xiǎoshù jiǎfà       tóc giả chùm của nữ

毛线制的假发    Máoxiàn zhì de jiǎfà    tóc giả làm bằng sợi len

鬓脚                    Bìnjiǎo                          tóc mai

细发                    Xìfà                               tóc mảnh, tóc mềm

前额卷发            Qián'é juǎnfà                tóc quăn trước trán

垂发                    Chuífà                           tóc thề

稀疏的头发        Xīshū de tóufà             tóc thưa

鬈发                    Quánfà                          tóc xoăn

螺旋式卷发        Luóxuánshì juǎnfà       tóc xoăn theo kiểu xoắn ốc

烫发                    Tàngfà                           uốn tóc

化学烫发            Huàxué tàngfà              uốn tóc bằng thuốc

冷烫                    Lěngtàng                       uốn tóc nguội (không dùng điện)

剃须皂                Tìxūzào                        xà phòng cạo râu

喷胶                    Pēnjiāo                          xịt gôm, keo

Www.tiengtrunghoanglien.com

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK