VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 4
  • 3743
  • 13,757,562
Lịch Khai Giảng tháng này

Các con vật dưới nước

  22/08/2014

水族Shuǐzú Động vật dưới nước

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

鳖                         Biē                                 ba ba

章鱼                    Zhāngyú                       bạch tuộc

海豹                    Hǎibào                          báo biển

鲍鱼                    Bàoyú                           bào ngư

鱼虫                    Yúchóng                       bọ nước Daphnia

海绵                    Hǎimián                       bọt biển (động vật không xương sống dưới nước)

海鱼                    Hǎiyú                            cá biển

鳎鱼                    Tǎyú                              cá bơn

菱鲆                    Língpíng                       cá bơn Đại Tây Dương

虾虎鱼                Xiāhǔyú                        cá bống (trắng)

大比目鱼            Dàbǐmùyú           cá bơn lưỡi ngựa Thái Bình Dương

泥鳅                    Níqiū                             cá chạch

竹麦鱼、鲂鮄    Zhúmàiyú, fángfú        cá chào mào

鲥鱼                    Shíyú                            cá cháy

鳟鱼                    Zūnyú                           cá chày

鲤鱼                    Lǐyú                              cá chép

红鲤鱼                Hónglǐyú                      cá chép đỏ

鲳鱼                    Chāngyú                       cá chim

银鲳、镜鱼、平鱼Yínchāng, jìngyú, píngyú        cá chim trắng

鳗鱼、海鳗        Mányú, hǎimán            cá chình

电鳗                    Diànmán                       cá chình điện

白鳝                    Báishàn                         cá chình Nhật Bản, cá lạc

狗鱼                    Gǒuyú                           cá chó, cá măng

斗鱼                    Dòuyú                           cá chọi, cá đá

飞鱼                    Fēiyú                             cá chuồn

旗鱼                    Qíyú                              cá cờ

德氏瘰螈            Déshìluǒyuán               cá cóc Tam Đảo

鯷鱼                    Tíyú                              cá cơm

海蜒、鯷鱼        Hǎiyán, tíyú                 cá cơm biển

鲫鱼                    Jìyú                               cá diếc

曹白鱼                Cáobáiyú                      cá đé

鲻鱼                    Zīyú                              cá đối

黄花鱼                Huánghuāyú                 cá đù vàng

鳐鱼                    Yáoyú                           cá đuối

电鳐                    Diànyáo                        cá đuối điện

黑线鳕                Hēixiànxuě                   cá ê phin, cá tuyết chấm đen

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

海鲡鱼                Hǎilíyú                          cá giò

育苗                    Yùmiáo                         cá giống

海豚                    Hǎitún                           cá heo

带鱼                    Dàiyú                            cá hố

鲑鱼                    Guīyú                            cá hồi

大马哈鱼            Dàmǎhāyú                    cá hồi chinook

红鱼                    Hóngyú                         cá hồng

剑鱼                    Jiànyú                           cá kiềm

鲸鱼                    Jīngyú                           cá kình, cá voi

凤尾鱼                 Fèngwěiyú                    cá lành canh

狮子鱼                Shīziyú                         cá mao tiên

鲨鱼                    Shāyú                            cá mập

角鲨                    Jiǎoshā                          cá mập quạ

大白鲨                Dàbáishā                       cá mập trắng

花鲢、胖头鱼    Huālián, pàngtóuyú     cá mè

白鲢、鲢鱼        Báilián, liányú             cá mè trắng

八目鱼                Bāmùyú                        cá miệng tròn

石斑鱼                Shíbānyú                      cá mú, cá song

乌贼                    Wūzéi                           cá mực, mực nang

鱿鱼                    Yóuyú                           cá mực, mực ống

白鱼                    Báiyú                            cá ngão gù

金枪鱼                Jīnqiāngyú                    cá ngừ California

鲔鱼                    Wěiyú                           cá ngừ đại dương

海马                    Hǎimǎ                           cá ngựa

刺海马                Cìhǎimǎ                        cá ngựa gai

抹香鲸                Mǒxiāngjīng                cá nhà táng

扁鲨                    Biǎnshā                         cá nhám dẹt

星鲨                     Xīngshā                        cá nhám điểm sao

长尾鲨                Chángwěishā                cá nhám đuôi dài

鲇鱼                    Niānyú                          cá nheo (cá da trơn)

鲀、河豚            Tún, hétún                    cá nóc

须鲷                    Xūdiāo                          cá phèn

肺鱼                    Fèiyú                             cá phổi

乌鱼                    Wūyú                            cá quả, cá chuối, cá lóc

攀鲈                    Pānlú                             cá rô

罗非鱼                Luófēiyú                       cá rô phi

沙丁鱼                Shādīngyú                    cá sardine, cá trích

鳄鱼                    Èyú                               cá sấu

短吻鳄                Duǎnwěn’è                   cá sấu mõm ngắn

暹罗鳄                Xiānluó’è                     cá sấu nước ngọt, cá sấu Xiêm

竹荚鱼                Zhújiáyú                       cá sòng Nhật Bản

鲟鱼                    Xúnyú                           cá tầm

巨型弹涂鱼        Jùxíng dàntúyú            cá thòi lòi

鲭鱼                    Qīngyú                          cá thu

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

秋刀鱼                Qiūdāoyú                     cá thu đao

鲩鱼、草鱼        Huànyú, cǎoyú             cá trắm cỏ

黑鲩                    Hēihuàn                        cá trắm đen

银鱼                    Yínyú                            cá trắng bạc

星鱼                    Xīngyú                          cá tràu tiến vua, cá trèo đồi

鲱鱼                    Fēiyú                             cá trích

鲮鱼                    Língyú                          cá trôi

泥狗鱼                Nígǒuyú                       cá tuế bùn

鳕鱼                    Xuěyú                           cá tuyết

龙井鱼                Lóngjǐngyú         cá vàng mắt lồi, cá vàng mắt rồng

金鱼                    Jīnyú                                       cá vàng, cá cảnh

腔棘鱼                Qiāngjíyú                     cá vây tay

鲷                         Diāo                              cá vền

鳊鱼                    Biānyú                          cá vền trắng

独角鲸                Dújiǎojīng                    cá voi có ngà, kì lân biển

蓝鲸                    Lánjīng                         cá voi xanh

鲈鱼                    Lúyú                             cá vược Nhật Bản

牙鳕鱼                Yáxuěyú                       cá whiting (1 loại cá tuyết)

蟾蜍、蛤蟆        Chánchú, hámá            cóc

船蛆                    Chuánqū                       con hà

珊瑚虫                Shānhúchóng               con san hô

蟹                         Xiè                                cua

泽蟹                    Zéxiè                             cua đồng

毛蟹、河螃蟹    Máoxiè, hépángxiè      cua lông

水蛭                    Shuǐzhì                         đỉa

玳瑁                    Dàimào                         đồi mồi

苔藓虫                Táixiǎnchóng               động vật hình rêu

蛙、田鸡            Wā, tiánjī                      ếch

海蟹                    Hǎixiè                           ghẹ

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

海狗、海熊        Hǎigǒu, hǎixióng         hải cẩu

斑海豹                Bānhǎibào                    hải cẩu đốm

海狸、河狸        Hǎilí, hélí                      hải ly

河狸鼠                Hélíshǔ                         hải ly đầm lầy

海葵                    Hǎikuí                           hải quỳ

海参                    Hǎishēn                         hải sâm

海鞘                    Hǎiqiào                         hải tiêu

蚝、牡蛎            Háo, mǔlì                      hàu

海百合                Hǎibǎihé                       huệ biển (động vật da gai)

甲壳类                Jiǎqiàolèi                      loài có vỏ cứng

两栖类                Liǎngqīlèi                     loài lưỡng cư

软体类                Ruǎntǐlèi                       loài thân mềm/ nhuyễn thể

海牛                    Hǎiniú                           lợn biển

黄鳝、鳝鱼        Huángshàn, shànyú     lươn

鳞虾                    Línxiā                  moi lân (loài giáp xác nhỏ giống tôm)

柔鱼、枪乌贼    Róuyú, qiāngwūzéi     mực ống

海蜘蛛                Hǎizhīzhū                     nhện biển

海刺猬、海胆    Hǎicìwèi, hǎidǎn nhím biển, cầu gai

蝌蚪                    Kēdǒu                           nòng nọc

田螺                    Tiánluó                         ốc đồng, ốc rạ

蜗牛                    Wōniú                           ốc sên

法螺                    Fǎluó                             ốc tù và

水獭                    Shuǐtǎ                           rái cá

蟛蜞                    Péngqí                           rạm

海蛇                    Hǎishé                           rắn biển

龟、乌龟            Guī, wūguī                   rùa

海龟                    Hǎiguī                           rùa biển

鲎                         Hòu                               sam

珊瑚                    Shānhú                         san hô

鹿角杯形瑚        Lùjiǎo bèixínghú         san hô cành đa mi

黑珊瑚虫            Hēishānhúchóng                   san hô đen

红珊瑚虫            Hóngshānhúchóng      san hô đỏ

海笔                    Hǎibǐ                                       san hô lông chim

海星                    Hǎixīng                         sao biển

水底生物            Shuǐdǐ shēngwù           sinh vật dưới nước

蚶子                    Hānzi                            sò

扇贝                    Shànbèi                         sò điệp

血蚶                     Xuèhān                         sò huyết

海狮                    Hǎishī                           sư tử biển

海蜇、水母        Hǎizhé, shuǐmǔ            sứa

侧腕水母            Cèwàn shuǐmǔ             sứa bàn tay nghiêng

立方水母            Lìfāng shuǐmǔ              sứa cubozoa, sứa hộp

栉水母                Zhìshuǐmǔ                    sứa lược

海兔                    Hǎitù                                       thỏ biển

水螅                    Shuǐxī                           thủy tức (động vật nguyên sinh)

河虾                    Héxiā                            tôm càng

对虾、明虾        Duìxiā, míngxiā           tôm he

龙虾                    Lóngxiā                        tôm hùm

大红虾                Dàhóngxiā                    tôm hùm đỏ, tôm hùm nước ngọt

寄居蟹                Jìjūxiè                           tôm ký cư, ốc mượn hồn

小虾                    Xiǎoxiā                         tôm nhỏ

斑节对虾            Bānjié duìxiā                tôm sú

珠蚌                    Zhūbàng                       trai ngọc

河蚌                    Hébàng                         trai sông

矛蚌                    Máobàng                      trùng trục

淡菜                    Dàncài                           vẹm

海鸭                    Hǎiyā                            vịt biển

海象                    Hǎixiàng                       voi biển

 

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK