VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 3
  • 6042
  • 13,592,569
Lịch Khai Giảng tháng này

Chụp ảnh

  22/08/2014

拍照Pāizhào Chụp ảnh

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

半身像                Bànshēnxiàng              ảnh bán thân (nửa người)

全家福                Quánjiāfú                     ảnh cả gia đình

人物像                Rénwùxiàng                 ảnh chân dung

侧面像                Cèmiànxiàng                ảnh chụp nghiêng

全身像                Quánshēnxiàng            ảnh toàn thân

按快门                Ànkuàimén                   bấm cửa trập

夜景                    Yèjǐng                           cảnh đêm

远景                    Yuǎnjǐng                       cận xa

近影                    Jìnyǐng                          cận ảnh

色情照                Sèqíngzhào                   chụp ảnh khiêu dâm

裸体照                Luǒtǐzhào                     chụp ảnh khỏa thân

空中摄影            Kōngzhōng shèyǐng    chụp ảnh trên không

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

跟摄                    Gēnshè                          chụp bám đối tượng, chụp đuổi

摇摄                    Yáoshè                          chụp lia máy (panning)

横拍                    Héngpāi                        chụp ngang

快拍                    Kuàipāi                         chụp nhanh

直拍                    Zhípāi                           chụp thẳng

转动快门            Zhuǎndòng kuàimén   cửa trập xoay

对焦点                Duìjiāodiǎn                  điểm ngắm

反差                    Fǎnchā                          độ tương phản

慢动作                Màn dòngzuò               động tác chậm

上镜头                Shàng jìngtóu               nâng ống kính

近镜头                Jìnjìngtóu                     ống kính gần

远镜头                Yuǎnjìngtóu                 ống kính xa

曝光                    Bàoguāng                     phơi sáng

双重曝光            Shuāngchóng bàoguāng       phơi sáng kép, chụp chồng hình

焦距                    Jiāojù                            tiêu cự

焦距准确            Jiāojù zhǔnquè             tiêu cự chuẩn xác

焦距不准            Jiāojù bùzhǔn              tiêu cự không chuẩn

焦点                    Jiāodiǎn                        tiêu điểm

全景                    Quánjǐng                       toàn cảnh

摆姿势                Bǎizīshì                         tư thế chụp ảnh

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK