VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 2
  • 5898
  • 13,592,425
Lịch Khai Giảng tháng này

Cửa hàng đồng hồ

  22/08/2014

钟表店Zhōngbiǎodiàn CỬA HÀNG ĐỒNG HỒ

Www.tiengtrunghoanglien.com

齿轮                                    Chǐlún                               bánh răng

钟锤                                    Zhōngchuí                         búa đồng hồ

把表拨准                            Bǎbiǎo bōzhǔn                  chỉnh đồng hồ

发条                                    Fātiáo                                dây cót

表带                                    Biǎodài                              dây đeo đồng hồ

怀表链                                Huáibiǎoliàn                      dây đồng hồ bỏ túi

表链                                    Biǎoliàn                             dây đồng hồ đeo tay

游丝                                    Yóusī                                 dây tóc

钟表                                    Zhōngbiǎo                         đồng hồ

爱彼表                                Àibǐbiǎo                            đồng hồ Audemars Piguet

报时钟                                Bàoshízhōng                      đồng hồ báo giờ

催醒闹钟、闹钟                 Cuīxǐng nàozhōng, nàozhōng       đồng hồ báo thức

旅行闹钟                            Lǚxíng nàozhōng               đồng hồ báo thức du lịch

名士表                                Míngshì biǎo                     đồng hồ Baume & Mercier

计秒表                                Jìmiǎobiǎo                         đồng hồ bấm dây

计时机、计时器                 Jìshíjī, jìshíqì                     đồng hồ bấm giờ

定时器                                dìngshí qì                           đồng hồ bấm giờ

宝珀表                                Bǎopòbiǎo                         đồng hồ Blancpain

怀表                                    Huáibiǎo                            đồng hồ bỏ túi, treo trc ngực

宝玑表                                Bǎojībiǎo                           đồng hồ Breguet

百年灵表                            Bǎiniánlíngbiǎo                 đồng hồ Breitling

卡地亚表                            Kǎdìyàbiǎo                        đồng hồ Cartier

沙漏                                    Shālòu                               đồng hồ cát

夏利豪表                            Xiàlìháo biǎo                     đồng hồ Charriol

萧邦表                                Xiāobāng biǎo                   đồng hồ Chopard

西铁城表                            Xitiěchéng biǎo                  đồng hồ Citizen

君皇表                                Jūnhuáng biǎo                   đồng hồ Concord

迪奥表                                Dí'ào biǎo                          đồng hồ Dior

旅行钟                                Lǚxíngzhōng                      đồng hồ du lịch

手表                                    Shǒubiǎo                           đồng hồ đeo tay

指针式手表                        Zhǐzhēnshì shǒubiǎo          đồng hồ (đeo tay) kim

宝石手表                            Bǎoshí shǒubiǎo                đồng hồ đeo tay nạm đá quý

石英表                                Shíyīngbiǎo                       đồng hồ (đeo tay) thạch anh

座钟                                    Zuòzhōng                          đồng hồ để bàn

电钟                                    Diànzhōng                         đồng hồ điện

电子表                                Diànzǐbiǎo                         đồng hồ điện tử

对表                                    Duì biǎo                            đồng hồ đôi

法兰克穆勒表                    Fǎlánkèmùlēi biǎo             đồng hồ Franck Muller

芝柏表                                Zhībǎi biǎo                        đồng hồ Girard-Perregaux

万国表                                Wànguó biǎo                     đồng hồ IWC

积家表                                Jījiā biǎo                            đồng ghồ Jaeger-Lle Coultre

防水表                                Fángshuǐbiǎo                     đồng hồ không vô nước

转柄表                                Zhuànbǐng biǎo                 đồng hồ lên dây cót

日历表                                Rìlìbiǎo                              đồng hồ lịch

Www.tiengtrunghoanglien.com

日晷                                    Rìguǐ                                  đồng hồ mặt trời

摩凡陀表                            Mófántuó biǎo                   đồng hồ Movado

男表                                    Nánbiǎo                             đồng hồ nam

名表                                    Míngbiǎo                           đồng hồ nổi tiếng (hàng hiệu)

女表                                    Nǚbiǎo                              đồng hồ nữ

欧米茄表                            Ōumǐjiā biǎo                      đồng hồ Omega

沛纳海表                            Pèinàhǎi biǎo                     đồng hồ Panerai

百达翡丽表                        Bǎidáfěilì biǎo                   đồng hồ Patek Philippe

伯爵表                                Bójué biǎo                         đồng hồ Piaget

雷达表                                Léidá biǎo                          đồng hồ Rado

劳力士表                            Láolìshì biǎo                      đồng hồ Rolex

数字表、数字钟                 Shùzìbiǎo, Shùzìzhōng      đồng hồ số

斯沃琪表                            Sīwòqí biǎo                       đồng hồ Swatch

豪雅表                                Háoyǎ biǎo                        đồng hồ Tag Heuer

时装表                                Shízhuāng biǎo                  đồng hồ thời trang

瑞士表                                Ruìshì biǎo                        đồng hồ Thụy Sỹ

天梭表                                Tiānsuō biǎo                     đồng hồ Tisso

落地挂钟                            Luòdì guàzhōng                 đồng hồ treo

挂钟                                    Guàzhōng                          đồng hồ treo tường

图多尔表                            Túduō’ěr biǎo                   đồng hồ Tudor

自动表、自动钟                 Zìdòngbiǎo, zìdòngzhōng  đồng hồ tự động

江诗丹顿表                        Jiāngshīdāndùn biǎo           đồng hồ Vacheron Constantin

金表                                    Jīnbiǎo                               đồng hồ vàng

秒针                                    Miǎozhēn                           kim giây

长秒针                                Chángmiǎozhēn                 kim giây dài

时针                                    Shízhēn                              kim giờ

分针                                    Fēnzhēn                             kim phút

日历                                    Rìlì                                    lịch ngày

机芯                                    Jīxīn                                  máy đồng hồ

钟面                                    Zhōngmiàn                        mặt đồng hồ

转柄                                    Zhuànbǐng                         núm vặn

钟摆                                    Zhōngbǎi                           quả lắc đồng hồ

(代替数字的) 短棒状线条(Dàitì shùzì de) duǎnbàngzhuàng xiàntiáo vạch chia thời gian

表壳                                    Biǎoké                               vỏ đồng hồ钟表店Zhōngbiǎodiàn CỬA HÀNG ĐỒNG HỒ

齿轮                                    Chǐlún                               bánh răng

钟锤                                    Zhōngchuí                         búa đồng hồ

把表拨准                            Bǎbiǎo bōzhǔn                  chỉnh đồng hồ

发条                                    Fātiáo                                dây cót

表带                                    Biǎodài                              dây đeo đồng hồ

怀表链                                Huáibiǎoliàn                      dây đồng hồ bỏ túi

表链                                    Biǎoliàn                             dây đồng hồ đeo tay

游丝                                    Yóusī                                 dây tóc

钟表                                    Zhōngbiǎo                         đồng hồ

爱彼表                                Àibǐbiǎo                            đồng hồ Audemars Piguet

报时钟                                Bàoshízhōng                      đồng hồ báo giờ

催醒闹钟、闹钟                 Cuīxǐng nàozhōng, nàozhōng       đồng hồ báo thức

旅行闹钟                            Lǚxíng nàozhōng               đồng hồ báo thức du lịch

名士表                                Míngshì biǎo                     đồng hồ Baume & Mercier

计秒表                                Jìmiǎobiǎo                         đồng hồ bấm dây

计时机、计时器                 Jìshíjī, jìshíqì                     đồng hồ bấm giờ

定时器                                dìngshí qì                           đồng hồ bấm giờ

宝珀表                                Bǎopòbiǎo                         đồng hồ Blancpain

怀表                                    Huáibiǎo                            đồng hồ bỏ túi, treo trc ngực

宝玑表                                Bǎojībiǎo                           đồng hồ Breguet

百年灵表                            Bǎiniánlíngbiǎo                 đồng hồ Breitling

卡地亚表                            Kǎdìyàbiǎo                        đồng hồ Cartier

沙漏                                    Shālòu                               đồng hồ cát

夏利豪表                            Xiàlìháo biǎo                     đồng hồ Charriol

萧邦表                                Xiāobāng biǎo                   đồng hồ Chopard

西铁城表                            Xitiěchéng biǎo                  đồng hồ Citizen

君皇表                                Jūnhuáng biǎo                   đồng hồ Concord

迪奥表                                Dí'ào biǎo                          đồng hồ Dior

Www.tiengtrunghoanglien.com

旅行钟                                Lǚxíngzhōng                      đồng hồ du lịch

手表                                    Shǒubiǎo                           đồng hồ đeo tay

指针式手表                        Zhǐzhēnshì shǒubiǎo          đồng hồ (đeo tay) kim

宝石手表                            Bǎoshí shǒubiǎo                đồng hồ đeo tay nạm đá quý

石英表                                Shíyīngbiǎo                       đồng hồ (đeo tay) thạch anh

座钟                                    Zuòzhōng                          đồng hồ để bàn

电钟                                    Diànzhōng                         đồng hồ điện

电子表                                Diànzǐbiǎo                         đồng hồ điện tử

对表                                    Duì biǎo                            đồng hồ đôi

法兰克穆勒表                    Fǎlánkèmùlēi biǎo             đồng hồ Franck Muller

芝柏表                                Zhībǎi biǎo                        đồng hồ Girard-Perregaux

万国表                                Wànguó biǎo                     đồng hồ IWC

积家表                                Jījiā biǎo                            đồng ghồ Jaeger-Lle Coultre

防水表                                Fángshuǐbiǎo                     đồng hồ không vô nước

转柄表                                Zhuànbǐng biǎo                 đồng hồ lên dây cót

日历表                                Rìlìbiǎo                              đồng hồ lịch

日晷                                    Rìguǐ                                  đồng hồ mặt trời

摩凡陀表                            Mófántuó biǎo                   đồng hồ Movado

男表                                    Nánbiǎo                             đồng hồ nam

名表                                    Míngbiǎo                           đồng hồ nổi tiếng (hàng hiệu)

女表                                    Nǚbiǎo                              đồng hồ nữ

欧米茄表                            Ōumǐjiā biǎo                      đồng hồ Omega

沛纳海表                            Pèinàhǎi biǎo                     đồng hồ Panerai

百达翡丽表                        Bǎidáfěilì biǎo                   đồng hồ Patek Philippe

伯爵表                                Bójué biǎo                         đồng hồ Piaget

雷达表                                Léidá biǎo                          đồng hồ Rado

劳力士表                            Láolìshì biǎo                      đồng hồ Rolex

数字表、数字钟                 Shùzìbiǎo, Shùzìzhōng      đồng hồ số

斯沃琪表                            Sīwòqí biǎo                       đồng hồ Swatch

豪雅表                                Háoyǎ biǎo                        đồng hồ Tag Heuer

时装表                                Shízhuāng biǎo                  đồng hồ thời trang

瑞士表                                Ruìshì biǎo                        đồng hồ Thụy Sỹ

天梭表                                Tiānsuō biǎo                     đồng hồ Tisso

落地挂钟                            Luòdì guàzhōng                 đồng hồ treo

挂钟                                    Guàzhōng                          đồng hồ treo tường

图多尔表                            Túduō’ěr biǎo                   đồng hồ Tudor

自动表、自动钟                 Zìdòngbiǎo, zìdòngzhōng  đồng hồ tự động

江诗丹顿表                        Jiāngshīdāndùn biǎo           đồng hồ Vacheron Constantin

金表                                    Jīnbiǎo                               đồng hồ vàng

秒针                                    Miǎozhēn                           kim giây

长秒针                                Chángmiǎozhēn                 kim giây dài

时针                                    Shízhēn                              kim giờ

分针                                    Fēnzhēn                             kim phút

日历                                    Rìlì                                    lịch ngày

机芯                                    Jīxīn                                  máy đồng hồ

钟面                                    Zhōngmiàn                        mặt đồng hồ

转柄                                    Zhuànbǐng                         núm vặn

钟摆                                    Zhōngbǎi           &n

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK