VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
 • 12
 • 1946
 • 13,583,868
Lịch Khai Giảng tháng này

Từ vựng: Dịch tên người nước ngoài ra tiếng trung (Phần 2)

  17/07/2017

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục gửi đến bạn học tiếng trung một số tên người nước ngoài, người châu Âu được dịch sang tiếng trung:

 1. Laura劳拉 – láo lā
 2. Lena莉娜 –  lì nà
 3. Lydia莉迪娅 – lì dí yà
 4. Lillian莉莲 – lì lián
 5. Linda琳达 – lín dá
 6. Lisa丽莎 – lì shā
 7. Liz莉兹 – lì zī
 8. Lorraine罗琳 –  luó lín
 9. Louisa路易莎 –  lùyì shā
 10. Louise路易丝 –  lùyì sī
 11. Lucia露西娅 – lù xī yà
 12. Lucy露茜 – lù qiàn
 13. Lucine露西妮 – lù xī nī
 14. Lulu露露 – lù lù
 15. Lynn林恩 – lín ēn
 16. Maggie玛姬 – mǎ jī
 17. Mamie玛米 – mǎ mǐ
 18. Manda曼达 – màn dá
 19. Mandy曼迪 – màn dí
 20. Margaret玛格丽特 – mǎ gé lì tè
 21. Mariah玛丽亚 – mǎlìyà
 22. Martha玛莎 – mǎ shā
 23. Mary玛丽 – mǎlì
 24. Matilda玛蒂尔达 – mǎ dì ěr dá
 25. Maureen莫琳 – mò lín
 26. Mavis梅维丝 – méi wéi sī
 27. Maxine玛克辛 – mǎ kè xīn
 28. May梅 –  méi
 29. Mayme梅米 – méi mǐ
 30. Megan梅甘 – méi gān
 31. Melinda梅琳达 – méi lín dá
 32. Melissa梅利莎 – méi lì shā
 33. Melody美洛蒂 – měi luò dì
 34. Mercedes默西迪丝 – mò xī dí sī
 35. Meredith梅瑞狄斯 – méi ruì dí sī
 36. Michelle米歇尔 – mǐ xiē ěr
 37. Milly米莉 – mǐ lì
 38. Miranda米兰达 – mǐlán dá
 39. Miriam米里亚姆 – mǐ lǐ yǎ mǔ
 40. Miya米娅 – mǐ yà
 41. Molly茉莉 – mòlì
 42. Monica莫尼卡 – mò ní kǎ
 43. Nancy南茜 – nán qiàn
 44. Natalie娜塔莉 – nà tǎ lì
 45. Natasha娜塔莎 – nà tǎ shā
 46. Nicole妮可 –  nī kě
 47. Nikita尼基塔 – ní jī tǎ
 48. Nina尼娜 – ní nà

 

Rất mong bài học bổ ích đối với các bạn đang học tiếng trung và những bạn đang học tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên!

Chúc các bạn học thật tốt tiếng trung!

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK