VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 8
  • 3932
  • 13,757,751
Lịch Khai Giảng tháng này
Hiển thị
  24/01/2021

MỘT SỐ HƯ TỪ TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI CẦN PHẢI BIẾT NẾU MUỐN GIỎI NGỮ PHÁP

MỘT SỐ HƯ TỪ TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI CẦN PHẢI BIẾT NẾU MUỐN GIỎI NGỮ PHÁP

  23/01/2021

BỔ NGỮ KHẢ NĂNG – Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản

BỔ NGỮ KHẢ NĂNG – Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản

  14/01/2021

CÁCH SỬ DỤNG 上 shàng và 下 xià TRONG TIẾNG TRUNG

CÁCH SỬ DỤNG 上 shàng và 下 xià TRONG TIẾNG TRUNG

  14/01/2021

CÁCH SỬ DỤNG 上 shàng và 下 xià TRONG TIẾNG TRUNG

CÁCH SỬ DỤNG 上 shàng và 下 xià TRONG TIẾNG TRUNG

  07/01/2021

Bí quyết học tiếng Trung - Bổ ngữ trình độ

Bổ ngữ trình độ

  06/01/2021

Ngữ pháp tiếng Trung-LƯỢNG TỪ PHỔ BIẾN TRONG TIẾNG TRUNG (PHẦN 1)

LƯỢNG TỪ PHỔ BIẾN TRONG TIẾNG TRUNG (PHẦN 1)

  04/01/2021

Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản – Danh từ sử dụng như thế nào?

Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản – Danh từ sử dụng như thế nào?

  03/01/2021

Học tiếng Trung giao tiếp mỗi ngày - BỔ NGỮ KHẢ NĂNG – Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản

BỔ NGỮ KHẢ NĂNG – Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản

  28/12/2020

LIÊN TỪ TRONG TIẾNG TRUNG

LIÊN TỪ TRONG TIẾNG TRUNG

  27/12/2020

Cách sử dụng các động từ 上 shàng lên và 下 xià xuống

Cách sử dụng các động từ 上 shàng lên và 下 xià xuống

Học phí HSK