VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 7
  • 602
  • 13,610,282
Lịch Khai Giảng tháng này

Quần vợi Tennis

  22/08/2014

网球Wǎngqiú Quần vợt, Tennis

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

网球衣                Wǎngqiúyī                             áo chơi tennis

吊小球                Diào xiǎoqiú                bỏ nhỏ

界外无效球        Jièwài wúxiàoqiú         bóng ngoài cuộc

界内有效球        Jiènèi yǒuxiàoqiú        bóng trong cuộc

下旋球                Xiàxuánqiú                  bóng xoáy dưới

上旋球                Shàngxuánqiú              bóng xoáy trên

球拍套                Qiúpāitào                      cái bao vợt tennis

球拍夹                Qiúpāijiā                       cái kẹp vợt tennis

球感                    Qiúgǎn                          cảm giác bóng

球拍柄                Qiúpāibǐng                             cán vợt tennis

切击球、削球    Qiējīqiú, xiāoqiú         cắt bóng

正手握拍            Zhèngshǒu wòpāi        cầm vợt thuận tay

反手握拍            Fǎnshǒu wòpāi            cầm vợt trái tay

种子球员            Zhǒngzǐ qiúyuán         cầu thủ hạt giống

触网                    Chùwǎng                      chạm lưới

网柱                    Wǎngzhù                      cột lưới

平击球                Píngjīqiú                       cú đánh bóng thẳng

斜线球                Xiéxiànqiú                             cú đánh chéo sân

戴维斯杯            Dàiwéisī bēi                 cúp Davis

球拍弦                Qiúpāixián                             dây vợt tennis

球网调节器        Qiúwǎng tiáojiéqì        dụng cụ chỉnh lưới

正手击球            Zhèngshǒu jīqiú          đánh bóng thuận tay, tiu

反手击球            Fǎnshǒu jīqiú               đánh bóng trái tay, rờ-ve

混合双打            Hùnhé shuāngdǎ          đánh đôi hỗn hợp

男子双打            Nánzǐ shuāngdǎ           đánh đôi nam

女子双打            Nǚzǐ shuāngdǎ             đánh đôi nữ

男子单打            Nánzǐ dāndǎ                 đánh đơn nam

女子单打            Nǚzǐ dāndǎ                   đánh đơn nữ

过顶扣杀            Guòdǐng kòushā          đánh qua đầu

回击、还击        Huíjī, huánjī                 đánh trả

抽球                    Chōuqiú                       đập bóng

扣杀                    Kòushā                         đập bóng dứt điểm

罚分                    Fáfēn                             điểm phạt

接发球                Jiē fāqiú                        đỡ giao bóng

换边                    Huànbiān                      đổi bên

双打边线            Shuāngdǎ biānxiàn      đường biên đánh đôi

单打边线            Dāndǎ biānxiàn            đường biên đánh đơn

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

长球                    Chángqiú                      đường bóng dài

短球                    Duǎnqiú                        đường bóng ngắn

发球线                Fāqiúxiàn                     đường giao bóng

发球中线            Fāqiú zhōngxiàn                   đường giao bóng trung tâm

裁判椅                Cáipànyǐ                       ghế trọng tài

网球鞋                Wǎngqiúxié                  giầy chơi tennis

热身                    Rèshēn                          khởi động

国际网球联合会Guójì wǎngqiú liánhéhuì              Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF)

脚步犯规、脚误Jiǎobù fànguī, jiǎowù                   lỗi bước chân

发球失误            Fāqiú shīwù                 lỗi giao bóng

两次失误、双误Liǎng cì shīwù, shuāngwù            lỗi giao bóng kép

吊高球                Diào gāoqiú                  lốp bóng, đánh bóng bổng

占先                    Zhànxiān                      lợi điểm (advantage)

球网                    Qiúwǎng                       lưới tennis

一盘                    Yī pán                           một hiệp (set)

一赛                    Yī sài                             một trận (match)

一局                    Yī jú                              một ván (game)

接球员                Jiēqiúyuán                    người đỡ giao bóng

拾球员                Shíqiúyuán                   người nhặt bóng

发球员                Fāqiúyuán                    người phát bóng/ giao bóng

跃起抽球            Yuèqǐ chōuqiú             nhảy lên đập bóng

发球区                Fāqiúqū                        ô giao bóng

发球                    Fāqiú                             phát bóng, giao bóng

发球触网            Fāqiú chùwǎng            phát bóng chạm lưới

发球失误            Fāqiú shīwù                 phát bóng hỏng

再发球                Zài fāqiú                       phát bóng lại

平发球                Píngfāqiú                      phát bóng thẳng (flat serve)

削发球                Xiāofāqiú                      phát bóng xoáy (slice serve)

发球权                Fāqiúquán                    quyền giao bóng

草地网球场        Cǎodì wǎngqiúchǎng   sân (quần vợt) cỏ

硬地网球场        Yìngdì wǎngqiúchǎng sân (quần vợt) cứng

泥地球场、红土球场Nídì qiúchǎng, hóngtǔ qiúchǎng  sân đất nện

网球场                Wǎngqiúchǎng             sân quần vợt

地毯球场            Dìtǎn qiúchǎng            sân thảm

近网攻击            Jìnwǎng gōngjī             tấn công gần lưới

得分                    Défēn                            thắng điểm

换位                    Huànwèi                       thay đổi vị trí

接发球次序        Jiēfāqiú cìxù                 thứ tự đỡ giao bóng

发球次序            Fāqiú cìxù                    thứ tự giao bóng

失分                    Shīfēn                           thua điểm

裁判                    Cáipàn                          trọng tài

边裁、司边员    Biāncái, sībiānyuán     trọng tài biên

司足裁判            Sīzú cáipàn                   trọng tài lỗi bước chân

网裁、球网裁判员Wǎngcái, qiúwǎng cáipànyuán          trọng tài lưới

抛高球                Pāo gāoqiú                             tung bóng lên cao

网球选手            Wǎngqiú xuǎnshǒu     tuyển thủ tennis

决胜局、抢七局Juéshèngjú, qiǎngqījú         ván quyết thắng (tie-break)

网球裙                Wǎngqiúqún                váy chơi tennis

固定物                Gùdìngwù                    vật cố định, thiết bị cố định

截击空中球、截击Jiéjī kōngzhōngqiú, jiéjī           vô lê, đánh trên lưới

网球拍                Wǎngqiúpāi                  vợt tennis

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK