VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 10
  • 1154
  • 13,610,836
Lịch Khai Giảng tháng này

Họ và tên của người Việt thường gặp

  14/07/2017

Họ và tên của người Việt thường gặp

Các từ vựng về họ tên này rất tiện ích khi chúng ta dịch sang tiếng Trung

1 Bang 邦 Bāng

2 Bùi 裴 Péi

3 Cao 高 Gāo

4 Châu, Chu 周 Zhōu

5 Chử 褚 Chǔ

6 Chiêm 占 Zhàn

7 Chúc 祝 Zhù

By HTTPS://TIENGTRUNGHOANGLIEN.COM.VN/ - 12/07/2016

72 Họ người Việt Nam phổ biến trong Tiếng Trung

7/14/2017 72 Họ người Việt Nam trong Tiếng Trung ­ Học Tiếng Trung online

https://tiengtrunghoanglien.com.vn//72­ho­nguoi­viet­nam­trong­tieng­trung/ 2/4

8 Chung 钟 Zhōng

9 Đàm 谭 Tán

10 Đào 陶 táo

11 Đặng 邓 Dèng

12 Đinh 丁 Dīng

13 Đỗ 杜 Dù

14 Đoàn 段 Duàn

15 Đồng 童 Tóng

16 Doãn 尹 Yǐn

17 Dương 杨 Yáng

18 Hà 何 Hé

19 Hàm 含 Hán

20 Hồ 胡 Hú

21 Huỳnh, Hoàng 黄 Huáng

22 Khổng 孔 Kǒng

23 Khúc 曲 Qū

24 Kim 金 Jīn

25 Lâm 林 Lín

26 Lăng 陵 Líng

27 Lăng 凌 Líng

28 Lê 黎 Lí

29 Lý 李 Lǐ

30 Liễu 柳 Liǔ

31 Lô 芦 Lú

32 Linh 羚 Líng

33 Lương 梁 Liáng

34 Lưu 刘 Liú

35 Mạc 莫 Mò

36 Mai 梅 Méi

37 Mông 蒙 Méng

38 Nghiêm 严 Yán

7/14/2017 72 Họ người Việt Nam trong Tiếng Trung ­ Học Tiếng Trung online

https://tiengtrunghoanglien.com.vn//72­ho­nguoi­viet­nam­trong­tieng­trung/ 3/4

39 Ngô 吴 Wú

40 Nguyễn 阮 Ruǎn

41 Nhan 颜 Yán

42 Ning 宁 Níng

43 Nông 农 Nóng

44 Ông 翁 Wēng

45 Phạm 范 Fàn

46 Phan 潘 Fān

47 Phó 副 Fù

48 Phùng 冯 Féng

49 Quách 郭 Guō

50 Quản 管 Guǎn

51 Tạ 谢 Xiè

52 Tào 曹 Cáo

53 Tăng 曾 Zēng

54 Thạch 石 Shí

55 Thái 蔡 Cài

56 Thân 申 Shēn

57 Thùy 垂 Chuí

58 Thúy 翠 Cuì

59 Tiêu 萧 Xiāo

60 Tô 苏 Sū

61 Tôn 孙 Sūn

62 Tống 宋 Sòng

63 Trần 陈 Chén

64 Triệu 赵 Zhào

65 Trương 张 Zhāng

66 Trịnh 郑 Zhèng

67 Từ 徐 Xú

68 Uông 汪 Wāng

69 Văn 文 Wén

7/14/2017 72 Họ người Việt Nam trong Tiếng Trung ­ Học Tiếng Trung online

https://tiengtrunghoanglien.com.vn//72­ho­nguoi­viet­nam­trong­tieng­trung/ 4/4

70 Vi 韦 Wēi

71 Vũ (Võ) 武 Wǔ

72 Vương 王 Wáng

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK