VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 10
  • 2110
  • 13,584,032
Lịch Khai Giảng tháng này

Đồ uống

  22/08/2014

饮料Yǐnliào Thức uống

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

啤酒                    Píjiǔ                              bia

淡啤酒                Dànpíjiǔ                       bia nhẹ

瓶装啤酒            Píngzhuāng píjiǔ         bia chai

苦啤酒                Kǔpíjiǔ                         bia đắng

黑啤酒                Hēipíjiǔ                        bia đen

大米啤酒            Dàmǐ píjiǔ                    bia gạo

姜啤酒                Jiāngpíjiǔ                      bia gừng

贮陈啤酒            Zhùchén píjiǔ              bia lager

听装啤酒            Tīngzhuāng píjiǔ         bia lon

麦芽啤酒            Màiyá píjiǔ                   bia mạch nha

咖啡                    Kāfēi                             cà phê

纯咖啡                Chúnkāfēi                     cà phê đen

速溶咖啡            Sùróng kāfēi                 cà phê hòa tan

牛奶咖啡            Niúnǎi kāfēi                 cà phê sữa

鸡尾酒                Jīwěijiǔ                         cocktail

方便饮料            Fāngbiàn yǐnliào                   đồ uống liền

软性饮料            Ruǎnxìng yǐnliào         đồ uống nhẹ (không cồn)

七喜                    Qīxǐ                               nước 7-up

桔子汁                Júzizhī                          nước cam

桔子汽水            Júzi qìshuǐ                    nước cam có ga

柠檬水                Níngméngshuǐ              nước chanh

莱姆汁                Láimǔzhī                      nước chanh

柠檬汽水            Níngméng qìshuǐ         nước chanh có ga

椰子汁                Yēzizhī                         nước dừa

干姜水                Gānjiāngshuǐ                nước gừng khô

果汁汽水            Guǒzhī qìshuǐ              nước hoa quả có ga

矿泉水                Kuàngquánshuǐ            nước khoáng

汽水                    Qìshuǐ                           nước ngọt

苏打水                Sūdáshuǐ                       nước soda

巧克力饮料        Qiǎokèlì yǐnliào           nước uống vị sôcôla

麦乳精饮料        Màirǔjīng yǐnliào        nước uống chiết xuất từ lúa mạch

酒                         Jiǔ                                 rượu

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

苦艾酒                Kǔ’àijiǔ                        rượu aspin

白兰地                Báilándì                        rượu Brandy

桔子酒                Júzijiǔ                           rượu cam

瓶装酒                Píngzhuāngjiǔ              rượu chai

米酒                    Mǐjiǔ                                      rượu gạo

杜松子酒            Dùsōngzǐjiǔ                  rượu gin

杜松子汽酒        Dùsōngzǐ qìjiǔ             rượu gin có ga

姜酒                    Jiāngjiǔ                         rượu gừng

果味酒                Guǒwèijiǔ                    rượu hoa quả

开胃酒                Kāiwèijiǔ                      rượu khai vị

麦芽酒                Màiyájiǔ                       rượu mạch nha

烈性酒                Lièxìngjiǔ                     rượu mạnh

茅台酒                Máotáijiǔ                      rượu Mao Đài

马提尼酒            Mǎtíníjiǔ                      rượu Martini

白兰地甜酒        Báilándì tiánjiǔ            rượu ngọt Brandy

葡萄酒                Pútáojiǔ                        rượu nho (rượu vang)

法国红葡萄酒    Fǎguó hóngpútáojiǔ    rượu nho đỏ Pháp

甜葡萄酒            Tiánpútáojiǔ                rượu nho ngọt

白葡萄酒            Báipútáojiǔ                  rượu nho trắng

夏布利酒            Xiàbùlìjiǔ                     rượu nho vùng Chablis (rượu vang trắng nguyên chất)

潘趣酒                Pānqùjiǔ                       rượu Punch ( rượu mạnh pha nước nóng, đường, sữa, chanh)

香槟酒                Xiāngbīnjiǔ                  rượu sâm panh

雪利酒                Xuělìjiǔ                        rượu Sherry (1 loại rượu nho Tây Ban Nha)

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

苹果酒                Píngguǒjiǔ                    rượu táo

绍兴酒                Shàoxīngjiǔ                  rượu Thiệu Hưng

竹叶青酒            Zhúyèqīngjiǔ               rượu Trúc Diệp Thanh

红葡萄酒            Hóngpútáojiǔ               rượu vang đỏ

花雕酒                Huādiāojiǔ                             rượu vang Hoa Điêu

白葡萄酒            Báipútáojiǔ                  rượu vang trắng

味美思酒            Wèiměisījiǔ                  rượu Vecmut

伏特加酒            Fútèjiājiǔ                      rượu Vodka

伏特加马提尼酒Fútèjiā mǎtíníjiǔ         rượu Vodka Martini

威士忌酒            Wēishìjìjiǔ                             rượu Whisky ngọt

冰淇淋苏打水    Bīngqílín sūdáshuǐ      soda kem

牛奶                    Niúnǎi                           sữa bò

茶                         Chá                                trà

柠檬茶                Níngméngchá               trà chanh

可可茶                Kěkěchá                        trà coca

冰茶                    Bīngchá                        trà đá

红茶                    Hóngchá                       trà đen

花茶                    Huāchá                          trà hoa

菊花茶                Júhuāchá                       trà hoa cúc

奶茶                    Nǎichá                           trà sữa

大亨果茶            Dàhēng guǒchá            trà trái cây Đại Hanh

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK