Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline Thầy Phạm Hoàng Thọ : 0977941896
  • Quản lý lớp học Bác Thăng: 03.77.116.773
  • Máy bàn gặp Bác Thăng: 024.3754.7124
  • Mạng Vinaphone Bác Thăng: 0913.542.718
  • Mail tư vấn Phamhoangtho09091985@gmail.com
VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 12
  • 3256
  • 11,964,730

Sách chuẩn HSK

  17/12/2019

Sách chuẩn HSK 1: Đáp án: Tải tại đây

File nghe chuẩn HSK 1: Tải tại đây

Sách bài tập HSK 1 : Đáp án: Tải tại đây   file nghe giáo trình luyện nghe : Tải tại đây

File nghe sách bài tập HSK 1: Tải tại đây

Phần hướng dẫn tập viết chứ Hán: Tải tại đây

 

Sách chuẩn HSK 2:  Đáp án: Tải tại đây

File nghe chuẩn HSK 2: Tải tại đây

Sách bài tập HSK 2:  Đáp án: Tải tại đây

File nghe sách bài tập HSK 2: Tải tại đây

Phần tập viết chữ Hán : Tải tại đây

Sách chuẩn HSK 3: Đáp án: Tải tại đây

File nghe chuẩn HSK 3: Tải tại đây

Sách bài tập HSK 3: Đáp án: Tải tại đây

File nghe sách bài tập HSK 3: Tải tại đây

Sách chuẩn HSK 4上:  Đáp án : Tải tại đây

File nghe chuẩn HSK 4上: Tải tại đây

Sách bài tập chuẩn HSK 4上:  Đáp án bài tập : Tải tại đây

File nghe sách bài tập HSK 4上: Tải tại đây

Sách chuẩn HSK 4 下:

Đáp án sách Giáo khoa : Tải tại đây

File nghe chuẩn HSK 4下: Tải tại đây

Sách bài tập chuẩn HSK 4下: 

Đáp án sách bài tập : Tải tại đây

File nghe sách bài tập HSK 4下: Tải tại đây

Sách chuẩn HSK 5上: 

File nghe chuẩn HSK 5上: Tải tại đây

Đáp án SGK: Tải tại đây

Sách bài tập chuẩn HSK 5上: 

File nghe sách bài tập HSK 5上: Tải tại đây

Đáp án Sách bài tập: Tải tại đây

Sách chuẩn HSK 5 下:

File nghe chuẩn HSK 5下: Tải tại đây

Đáp án SGK: Tải tại đây

Sách bài tập chuẩn HSK 5下: 

File nghe sách bài tập HSK 5下: Tải tại đây

Đáp án Sách bài tập: Tải tại đây

 

Sách chuẩn HSK 6上: 

File nghe chuẩn HSK 6上: Tải tại đây

Sách bài tập chuẩn HSK 6上: 

File nghe sách bài tập HSK 6上: Tải tại đây

 

Sách chuẩn HSK 6 下:

File nghe chuẩn HSK 6下: Tải tại đây

Sách bài tập chuẩn HSK 6下: 

File nghe sách bài tập HSK 6下: Tải tại đây

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK
Bài viết xem nhiều nhất