VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 6
  • 3766
  • 13,757,585
Lịch Khai Giảng tháng này

Sách chuẩn HSK

  17/12/2019

Sách chuẩn HSK 1: Đáp án: Tải tại đây

File nghe chuẩn HSK 1: Tải tại đây

Sách bài tập HSK 1 : Đáp án: Tải tại đây   file nghe giáo trình luyện nghe : Tải tại đây

File nghe sách bài tập HSK 1: Tải tại đây

Phần hướng dẫn tập viết chứ Hán: Tải tại đây

 

Sách chuẩn HSK 2:  Đáp án: Tải tại đây

File nghe chuẩn HSK 2: Tải tại đây

Sách bài tập HSK 2:  Đáp án: Tải tại đây

File nghe sách bài tập HSK 2: Tải tại đây

Phần tập viết chữ Hán : Tải tại đây

Sách chuẩn HSK 3: Đáp án: Tải tại đây

File nghe chuẩn HSK 3: Tải tại đây

Sách bài tập HSK 3: Đáp án: Tải tại đây

File nghe sách bài tập HSK 3: Tải tại đây

Sách chuẩn HSK 4上:  Đáp án : Tải tại đây

File nghe chuẩn HSK 4上: Tải tại đây

Sách bài tập chuẩn HSK 4上:  Đáp án bài tập : Tải tại đây

File nghe sách bài tập HSK 4上: Tải tại đây

Sách chuẩn HSK 4 下:

Đáp án sách Giáo khoa : Tải tại đây

File nghe chuẩn HSK 4下: Tải tại đây

Sách bài tập chuẩn HSK 4下: 

Đáp án sách bài tập : Tải tại đây

File nghe sách bài tập HSK 4下: Tải tại đây

Sách chuẩn HSK 5上: 

File nghe chuẩn HSK 5上: Tải tại đây

Đáp án SGK: Tải tại đây

Sách bài tập chuẩn HSK 5上: 

File nghe sách bài tập HSK 5上: Tải tại đây

Đáp án Sách bài tập: Tải tại đây

Sách chuẩn HSK 5 下:

File nghe chuẩn HSK 5下: Tải tại đây

Đáp án SGK: Tải tại đây

Sách bài tập chuẩn HSK 5下: 

File nghe sách bài tập HSK 5下: Tải tại đây

Đáp án Sách bài tập: Tải tại đây

 

Sách chuẩn HSK 6上: 

File nghe chuẩn HSK 6上: Tải tại đây

Sách bài tập chuẩn HSK 6上: 

File nghe sách bài tập HSK 6上: Tải tại đây

 

Sách chuẩn HSK 6 下:

File nghe chuẩn HSK 6下: Tải tại đây

Sách bài tập chuẩn HSK 6下: 

File nghe sách bài tập HSK 6下: Tải tại đây

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK