VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 16
  • 699
  • 13,610,379
Lịch Khai Giảng tháng này

Bóng chuyền

  22/08/2014

排球Páiqiú Bóng chuyền

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

接发球、一传Jiē fāqiú, yī chuán  bắt bước 1, nhận bóng

吊球             Diàoqiú                     bỏ nhỏ

直线球         Zhíxiànqiú                 bóng đi thẳng

入网球         Rùwǎngqiú                bóng ở lưới

擦网球         Cāwǎngqiú                bóng sát lưới

主攻手         Zhǔgōngshǒu            cầu thủ chủ công

二传手         Èrchuánshǒu                    cầu thủ chuyền hai

扣手             Kòushǒu             cầu thủ đập bóng, tay đập

后排队员     Hòupái duìyuán         cầu thủ hang sau

前排队员     Qiánpái duìyuán        cầu thủ hàng trước

触网             Chùwǎng                   chạm lưới

拦网、封网 Lánwǎng, fēngwǎng  chắn bóng

封网得分     Fēngwǎng défēn        chắn bóng được điểm

拦网成功     Lánwǎng chénggōng chắn bóng thành công

传近网球     Chuán jìnwǎngqiú     chuyền bóng sát lưới

传远网球     Chuán yuǎnwǎngqiú  chuyền bóng xa lưới

二传、举球 Èrchuán, jǔqiú           chuyền hai

排球网柱     Páiqiú wǎngzhù         cột lưới

救球             Jiùqiú                        cứu bóng

扣球             Kòuqiú                      đập bóng, tấn công

一次扣球     Yīcì kòuqiú               đập bóng 1 lần

二次扣球     Èrcì kòuqiú                đập bóng 2 lần

斜线扣球     Xiéxiàn kòuqiú          đập bóng chéo sân

大力扣杀     Dàlì kòushā        đập bóng mạnh dứt điểm

推球             Tuīqiú                        đẩy bóng

垫球             Diànqiú                     đệm bóng

托球             Tuōqiú                       đỡ bóng

换位             Huànwèi                    đôi vị trí

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

进攻线         Jìngōngxiàn               đường tấn công, vạch tấn công, vạch 3m

死角             Sǐjiǎo                         góc chết

双人封网     Shuāngrén fēngwǎng hai người chắn bóng

发球区         Fāqiúqū                     khu vực phát bóng

攻击区         Gōngjīqū                   khu vực tấn công

倒地传球     Dǎodì chuánqiú         lăn ngã chuyền bóng

助跑发球     Zhùpǎo fāqiú                    lấy đà phát bóng

自由人         Zìyóurén      libero, chuyên gia phòng thủ

连续扣杀     Liánxù kòushā           liên tục dứt điểm

连击             Liánjī                         lỗi “hai chạm”

四次击球     Sìcì jīqiú                    lỗi “bốn chạm”

持球             Chíqiú                 lỗi cầm bóng (dính bóng)

排球网         Páiqiúwǎng                lưới bóng chuyền

失去发球权 Shīqù fāqiúquán        mất quyền phát bóng

单手托球     Dānshǒu tuōqiú         một tay đỡ bóng

抛球             Pāoqiú                       ném bóng

发球人         Fāqiúrén                           người phát bóng

鱼跃救球     Yúyuè jiùqiú                    nhảy vọt cứu bóng

后区             Hòuqū                       nửa sân sau

犯规             Fànguī                       phạm quy

发球             Fāqiú                         phát bóng, giao bóng

发保险球     Fā bǎoxiǎnqiú            phát bóng an toàn

发高球         Fā gāoqiú                   phát bóng bổng

上手发球     Shàngshǒu fāqiú        phát bóng cao tay

发近网吊球 Fā jìnwǎng diàoqiú    phát bóng gần lưới

大力发球     Dàlì fāqiú                  phát bóng mạnh

侧面发球     Cèmiàn fāqiú             phát bóng nghiêng

下手发球     Xiàshǒu fāqiú            phát bóng thấp tay

扣球式发球 Kòuqiúshì fāqiú        phát bóng theo kiểu đập mạnh

发球权         Fāqiúquán                  quyền phát bóng

出界             Chūjiè                        ra ngoài

排球场         Páiqiúchǎng               sân bóng chuyền

快攻             Kuàigōng                   tấn công nhanh

一号位         Yī hào wèi                 vị trí số 1

二号位         Èr hào wèi                 vị trí số 2

捞球             Lāoqiú                       vớt bóng

轮转             Lúnzhuǎn                   xoay vòng

https://tiengtrunghoanglien.com.vn/

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK