VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 7
  • 4543
  • 13,213,776
Hiển thị
  20/05/2023

TIẾNG TRUNG TRẺ EM

Học tiếng Trung từ nhỏ mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho trẻ, bao gồm: Phát triển Ngôn Ngữ: Học tiếng Trung từ nhỏ giúp trẻ phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách tự nhiên và linh hoạt. Điều này cung cấp cho trẻ cơ hội tiếp xúc sớm với một ngôn ngữ m

  27/02/2023

Khai giảng khóa HSK 3 THÁNG 4 / 2024

lịch khai giảng lớp giao tiếp luyện thi HSK 3

  27/02/2023

Khai giảng khóa HSK 4 THÁNG 4 /2024

Lớp giao tiếp luyện thi HSK 4

  27/02/2023

Khai giảng khóa HSK 6 THÁNG 4 /2024

lớp giao tiếp luyện thi HSK 6

  03/02/2023

Khai giảng khóa HSK 6 THÁNG 2/2023

Lịch khai giảng khóa học HSK 6 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung

  03/02/2023

Khai giảng khóa HSK 5 THÁNG 2/2023

Lịch khai giảng HSK 5 dành cho người học tiếng Trung tại trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên

  03/02/2023

Khai giảng khóa HSK 4 THÁNG 2/2023

Lịch khai giảng khóa học HSK 4 dành cho người học tiếng Trung

  03/02/2023

Khai giảng khóa HSK 3 THÁNG 2/2023

Lịch khai giảng các lớp HSK 3 tại trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên

Học phí HSK