VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 21
  • 777
  • 13,427,830
Lịch Khai Giảng tháng này

Tự ôn thi HSK 3 - Các mẫu câu phần nghe chọn đúng sai

  29/05/2017

Trong quá trình thi HSK 3, chúng ta sẽ gặp một số câu trả lời đúng sai ở phần đầu, qua các câu này chúng ta cũng tích lũy được rất nhiều các kết cấu câu giao tiếp, để tạo tiền đề cho kì thi HSK 3 của chúng ta sắp tới.

1.他在请人回答问题.

1. Tā zài qǐng rén huídá wèntí.

Anh ấy đang mời người trả lời câu hỏi

2.那位小姐要去 8 层。

Nà wèi xiǎojiě yào qù 8 céng. 

Cô gái đó phải đi lên tầng 8

3.手表进水了。  

 Shǒubiǎo jìn shuǐle.

Đồng hồ nước vào rồiv

4.他终于找到那本书了。 

Tā zhōngyú zhǎodào nà běn shūle.

Anh ấy cuối cùng đã tìm thấy quyển sách đó

5.他现在住在黄河附近。

 Tā xiànzài zhù zài huánghé fùjìn.

Anh ấy hiện này sống ở cạnh sông Hoàng Hà.

6.他喜欢边跑步边听音乐。

 Tā xǐhuān biān pǎobù biān tīng yīnyuè.

Anh ấy thích vừa chạy bộ vừa nghe nhạc.

7.冬天鸟会飞到北方。

Dōngtiān niǎo huì fēi dào běifāng.

Mùa đông chim sẽ bay về phương Bắc.

8.他买的东西还没送到。

Tā mǎi de dōngxī hái méi sòng dào.

Những thứ anh ấy mua vẫn chưa mang tới.

9.他不认识那个女孩儿。

Tā bù rènshì nàgè nǚhái r.

Anh ấy không quen cô gái đó.

10.他最爱吃那儿的面条儿。

 Tā zuì ài chī nà'er de miàntiáo r.

Anh ấy thích nhất là ăn mỳ.

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung !!!!!

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK