VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 6
  • 1816
  • 13,583,738
Lịch Khai Giảng tháng này

春联的来历 Nguồn gốc của câu đối

  13/06/2017

Nội dung bài giời thiệu cho chúng ta nguồn gốc của câu đối trong văn hóa Trung Quốc, giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về văn hóa truyền thống của Trung Quốc nhất là thời điểm tết đến xuân về, trăm hoa đua nớ.

春联的来历

春联是春节的时候贴在门上的对联,它有上联下联和横批三部分,上联贴在门的右边、下联贴在门的左边,上联和下联一般都有五个字以上,横批贴在门的上方一般是四个字,念的时候先念上联再念下联最后年横批。快到春节的时候家家户户门上都会贴上春联,红色的春联为节日增加了热闹的气氛,在古代春联叫桃符,最早出现在九百多年以前。那时桃符是用桃木做成人的样子放在门的两边上面写上字,就说这样就可以避邪神鬼不敢来打扰,到了明代也就是六百多年以前贴春联才成了一种风气,这时也不再叫桃符了而是叫春联。春节的时候家家都要贴春联,有文化的人有时还为别人写春联,于是春联就成了一种独特的文学形式,它讲究用字工整对称有诗意、寓意含蓄吉祥。贴春联历代相传成了中华民族的一种风俗一直流传到现在。

Chūnlián de láilì
chūnlián shì chūnjié de shíhòu tiē zài mén shàng de duìlián, tā yǒu shàng lián xiàlián hé héngpī sān bùfèn, shàng lián tiē zài mén de yòubiān, xiàlián tiē zài mén de zuǒbiān, shàng lián hé xiàlián yībān dōu yǒu wǔ gè zì yǐshàng, héngpī tiē zài mén de shàngfāng yībān shì sì gè zì, niàn de shíhòu xiān niàn shàng lián zài niàn xiàlián zuìhòu nián héngpī. Kuài dào chūnjié de shíhòu jiājiāhùhù mén shàng dūhuì tiē shàng chūnlián, hóngsè de chūnlián wèi jiérì zēngjiāle rènào de qìfēn, zài gǔdài chūnlián jiào táofú, zuìzǎo chūxiànzài jiǔbǎi duō nián yǐqián. Nà shí táofú shì yòng táomù zuò chéngrén de yàngzi fàng zài mén de liǎngbiān shàngmiàn xiě shàng zì, jiù shuō zhèyàng jiù kěyǐ bìxié shén guǐ bù gǎn lái dǎrǎo, dàole míngdài yě jiùshì liùbǎi duō nián yǐqián tiē chūnlián cái chéngle yī zhǒng fēngqì, zhè shí yě bù zài jiào táofúle ér shì jiào chūnlián. Chūnjié de shíhòu jiā jiā dōu yào tiē chūnlián, yǒu wénhuà de rén yǒushí hái wèi biérén xiě chūnlián, yúshì chūnlián jiù chéngle yī zhǒng dútè de wénxué xíngshì, tā jiǎngjiù yòng zì gōngzhěng duìchèn yǒu shīyì, yùyì hánxù jíxiáng. Tiē chūnlián lìdài xiāngchuán chéngle zhōnghuá mínzú de yī zhǒng fēngsú yīzhí liúchuán dào xiàn zài.

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK