VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 4
  • 3865
  • 13,757,684
Lịch Khai Giảng tháng này

Mẫu câu than vãn bằng tiếng Trung

  24/09/2020

Mẫu câu than vãn bằng tiếng Trung 

=========================

1,哎呀,我的妈, 累死我了!

/ Āiyā, wǒ de mā, lèi sǐ wǒ le/

Ây da , mẹ tôi ơi, mệt chết tôi rồi !

2,哎哟,我的脚,走不动了!

/ Āi yō, wǒ de jiǎo, zǒu bù dòng le/

Ây dô. Chân của tôi, đi không nổi nữa rồi !

3, 妈呀,这是什么鬼天气,热死我了!

/ Mā ya, zhè shì shénme guǐ tiānqì, rè sǐ wǒ le/

Mẹ ơi, đây là cái thời tiết quỷ gì thế này, nóng chết đi được!

4, 哎呀妈呀,我热成狗啦!

/ Āiyā mā ya, wǒ rè chéng gǒu la/

Ai da, mẹ ơi, nóng chết con rồi !

*热成狗:/ rè chéng gǒu/ : cách nói của giới trẻ Trung Quốc, dịch nôm na là “ nóng như chó “

5,我的妈, 热死宝宝了!

/ Wǒ de mā, rè sǐ bǎobǎo le/

Mẹ tôi ơi, nóng chết bảo bảo rồi !

*宝宝:em bé, tương tự với từ 宝贝: bảo bối , giới trẻ Trung Quốc hay dùng để gọi yêu một người nào đó hoặc gọi chính bản thân mình .

6,哎呀困死我了, 眼睛都睁不开了!

/ Āiyā kùn sǐ wǒle, yǎnjīng dōu zhēng bù kāi le/

Ây da buồn ngủ chết đi được, mắt không mở được ra nữa rồi !

7,哎,以后的日子就不好过了, 我该怎么办啊!

/ Āi, yǐhòu de rìzi jiù bù hǎoguòle, wǒ gāi zěnme bàn a/

Ài, những ngày tháng sau này không dễ sống rồi đây, tôi phải làm sao đây!

8,天哪! 怎么会有这种人!

/ Tiān nǎ! Zěnme huì yǒu zhè zhǒng rén/

Trời ơi! Sao lại có loại người như thế chứ !

9,天啊!又错了!

/ Tiān a! Yòu cuò le/

Trời ơi ! lại sai rồi !

10,天啊, 我的内心几乎是崩溃的!

/ Tiān a, wǒ de nèixīn jīhū shì bēngkuì de/

Trời ơi, nội tâm tôi gần như sụp đổ rồi!

11,老天爷,我到底招谁惹谁了,怎么会遇到这样倒霉的事情!

/ Lǎotiānyé, wǒ dàodǐ zhāo shéi rě shéi le, zěnme huì yù dào zhèyàng dǎoméi de shìqíng/

Ông trời ơi, rốt cuộc con đã sinh sự với ai chứ, tại sao con lại gặp phải chuyện đen đủi như thế này !

12,老天啊,还让不让本宝宝活!

/ Lǎo tiān a, hái ràng bù ràng běn bǎobǎo huó/

Trời ơi, có còn muốn để cho bổn bảo bảo sống nữa không vậy !

13,老天真不公平,我长得这么帅怎么到现在还单身呢!

/ Lǎo tiānzhēn bù gōngpíng, wǒ zhǎng dé zhème shuài zěnme dào xiànzài hái dānshēn ne/

Ông trời thật không công bằng, con đẹp trai như này tại sao đến giờ vẫn FA!

15,老天真没眼,像我这样好的美女怎么没有人追呢, 好可惜!

/ Lǎo tiānzhēn méi yǎn, xiàng wǒ zhèyàng hǎo dì měinǚ zěnme méiyǒu rén zhuī ne, hǎo kěxi/

Ông trời thật không có mắt, một cô gái xinh như tôi mà lại không có người nào theo đuổi, thật là đáng tiếc.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK