VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 2
  • 3663
  • 13,757,482
Lịch Khai Giảng tháng này

Một số câu nói của Mỹ nữ Hoa ngữ

  23/05/2017

我不用嫁给有钱人,我本身就是有钱人了"
/Wǒ bùyòng jià gěi yǒu qián rén, wǒ běnshēn jiùshì yǒu qián rénle/

"没有我出色的人才在我背后八卦。比我出色的人早已不在乎我了"
/Méiyǒu wǒ chūsè de réncái zài wǒ bèihòu bāguà. Bǐ wǒ chūsè de rén zǎoyǐ bùzàihū wǒle/

别低头,王冠会掉下。别哭泣,坏人会嘲笑。
/Bié dītóu, wángguàn huì diào xià. Bié kūqì, huàirén huì cháoxiào./

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK