Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline Thầy Phạm Hoàng Thọ : 0977941896
  • Quản lý lớp học Bác Thăng: 03.77.116.773
  • Máy bàn gặp Bác Thăng: 024.3754.7124
  • Mạng Vinaphone Bác Thăng: 0913.542.718
  • Mail tư vấn Phamhoangtho09091985@gmail.com
VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 32
  • 1231
  • 11,925,898

76 cấu trúc Khẩu ngữ tiếng Trung Quốc thường dùng

  04/07/2020

76 cấu trúc Khẩu ngữ tiếng Trung Quốc thường dùng

汉语常用口语
Hànyǔ chángyòng kǒuyǔ

1) 不在乎 (Bù zài hū) – Không để tâm, không để ý.
2) 无所谓 (Wú suǒ wèi) – Không thể nói là… / Không sao cả.
3) 不由得 (Bù yóu de) – Khiến không thể / Bất giác, không kìm nổi.
4) 别提了 (Bié tí le) – Đừng nói đến nữa, đừng đề cập đến nữa.
5) 没说的 (Méi shuō de) – Không cần phải nói, khỏi phải nói
6) 可不/可不是 (Kě bù/kě bù shì) – Đúng vậy.
7) 可也是 (Kě yě shì) – Có lẽ thế. Có lẽ là.

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK
Bài viết xem nhiều nhất