VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 5
  • 1299
  • 13,616,032
Lịch Khai Giảng tháng này

Phân loại CÂU PHỨC trong tiếng trung

  18/09/2017

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu và phân loại về câu phức trong ngữ pháp tiếng trung cùng tiếng trung Hoàng Liên các bạn nhé:

I. Câu phức nhân quả

 

Ở loại câu phức này, một phân câu nói rõ nguyên nhân hoặc lí do, một phân câu biểu thị kết quả hoặc biểu thị sự suy đoán.

 

VD: 他因为一夜没睡觉,脸色很难看。

 

Anh ấy vì cả đem không ngủ, sắc mặt rất khó coi.

 

他既想不出更好的办法,那就只好这么办了。

 

Anh đã nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, vậy thì đành làm như vậy thôi.

 

Các từ ngữ nối thường dùng là:

 

因为(由于)。。。所以(因此,因而)。。。

 

之所以。。。是因为。。。;

 

既然 (既)。。。就(便,则,那么。。。)

 

Trong đó:

 

因为Yīnwèi: bởi vì

 

由于yóuyú: do

 

所以Suǒyǐ: cho nên

 

因此yīncǐ: do đó, vì vậy

 

因而yīn'ér: do đó, vì vậy mà

 

之所以Zhī suǒyǐ: sở dĩ

 

是因为Shì yīnwèi: Là bởi vì

 

既然Jìrán: Đã

 

既jì: Đã

 

就Jiù: Thì

 

便biàn: Bèn, thì, dù cho

 

则zé: Thì

 

那么nàme: Thế thì, như thế

 

Các ví dụ:

 

1. 她不知道要带多少衣服去,所以她来问我。

 

Cô ta không biết phải mang bao nhiêu quần áo đi, cho nên cô ta đến hỏi tôi.

 

2. 因为表哥给他介绍了一个对象,所以耽误了学习。

 

3. 既然他不愿意去,就别让他去。

 

Vì người anh họ giới thiệu cho anh ta người yêu, cho nên nhỡ việc học.

 

Anh ta đã không muốn đi thì đừng bắt anh ta đi.

 

II. Câu phức mục đích

 

Ở loại câu phức này, một phân câu biểu thị biện pháp, phương thức, một phân câu biểu thị mục đích.

 

Ví dụ: 为了方便顾客,我们也可以去取。

 

Các từ ngữ nối thường dùng là:

 

为了Wèile: để

 

以便yǐbiàn: để, để cho

 

以免 yǐmiǎn: để khỏi, để tránh

 

免得miǎndé: để tránh, đỡ phải

 

省得shěngdé: khỏi, tránh khỏi

 

Các ví dụ:

 

1) 为了让大家过好春节,学校都在春节以前开始放寒假。

 

Để tiện cho khách hàng, chúng tôi cũng có thể đi lấy.

 

2) 你到校后要经常来信,以免家里挂念。

 

3) 我们要努力学习科学文化,以便提高工作能力。

 

Để mọi người được ăn tết thoải mái, trước tết nhà trường đều bắt đầu cho nghỉ đông.

 

Sau khi con đến trường cần thường xuyên gửi thư về để gia đình khỏi nhớ mong.

 

Chúng ta phải cố gắng học khoa học và văn hóa để nâng cao năng lực công tác.

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK