VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 35
  • 49
  • 13,427,102
Lịch Khai Giảng tháng này

Câu nghi vấn trong tiếng trung: từ vựng và các cách đặt câu hỏi (PHẦN 2)

  13/09/2017

Phần 1 Về nội dung câu nghi vấn trong tiếng trung trung tâm tiếng trung Hoàng Liên đã gửi đến các bạn cách đặt câu hỏi trong giao tiếp tiếng trung, phần 2 này sẽ là các mẫu câu, từ vựng để hỏi các bạn nhé.
Rất mong bài học này hữu ích với các bạn học tiếp

1 Số từ vựng liên quan

1          什么?           Cái gì?            Shénme?

2          怎么样?       Thế nào?        Zěnme yàng?

3          为什么?       Tại sao? Vì sao?       Wèishéme?

4          怎么回事?   Việc gì vậy?  Zěnme huí shì?

5          什么事?       Việc gì?          Shénme shì?

6          多少?           Bao nhiêu?    Duōshǎo?

7          谁呀?           Ai đấy? Ai thế?         Shuí ya?

8          到了没有?   Đã đến chưa?            Dào le méiyǒu?

9          好吗?           Được không? Tốt không? Khỏe không?   Hǎo ma?

10        懂吗?           Hiểu không?  Dǒng ma?

11        在哪儿?       Ở đâu?            Zài nǎr?

12        知道。           Biết.    Zhīdào.

13        不知道。       Không biết.    Bù zhīdào.

14        我早知道了。           Tôi biết lâu rồi.         Wǒ zǎo zhīdào le.

15        你怎么知道?           Làm sao bạn biết được?      Nǐ zěnme zhīdào?

16        不行。           Không được.  Bù xíng.

17        哪儿。           Đâu.    Nǎr.

18        包在我身上。           Để tôi lo.        Bāo zài wǒ shēn shang.

19        别拦着我。   Đừng ngăn cản tôi.   Bié lán zhe wǒ.

20        我不甘心。   Tôi không cam lòng.            Wǒ bù gānxīn.

21        怪不得呢。   Thảo nào. Không trách được.         Guài bù dé ne.

22        就这么定了。           Cứ quyết định như thế.        Jiù zhème dìng le.

23        谁怕谁呀。   Ai sợ ai chứ.  Shuí pà shuí ya.

24        这回看你的了。      Lần này phải trông cậy vào anh rồi.          Zhè huí kàn nǐ de le.

25        说真的。       Nói thật đó.   Shuō zhēn de.

26        是啊,是啊。           Đúng vậy, đúng vậy.            Shì a, shì a.

27        谁说不是呢。           Ai nói không phải chứ.        Shuí shuō bú shì ne.

28        没法说。       Hết nói nổi.   Méi fǎ shuō.

29        你怎么不早说呢?  Sao bạn không nói sớm?     Nǐ zěnme bù zǎo shuō ne?

30        我什么都不知道。  Tôi chẳng biết gì cả. Wǒ shénme dōu bù zhīdào.

31        再说吧。       Để sau hẵng nói.       Zàishuō ba.

32        算了吧。       Thôi được rồi.           Suàn le ba.

33        都怪你。       Đều do bạn cả.          Dōu guài nǐ.

34        太好了。       Tốt quá rồi.    Tài hǎo le.

35        她怎么了?   Cô ta làm sao thế?    Tā zěnme le?

36        请进。           Mời vào.        Qǐng jìn.

37        请坐。           Mời ngồi.       Qǐng zuò.

38        请这边坐。   Mời ngồi bên này.    Qǐng zhè biān zuò.

39        请那边坐。   Mời ngồi bên kia.     Qǐng nà biān zuò.

40        请随便。       Mời tự nhiên.            Qǐng suíbiàn.

41        快请坐。       Mau mời ngồi.           Kuài qǐng zuò.

42        随便坐吧。   Ngồi tự nhiên nhé.    Suíbiàn zuò ba.

43        你先坐一会儿吧。  Bạn ngồi trước một lát đi,   Nǐ xiān zuò yí huìr.

44        你先坐吧。   Bạn ngồi trước đi.     Nǐ xiān zuò ba.

45        你坐一坐吧。           Bạn ngồi một lúc đi. Nǐ zuò yí zuò ba.

46        你怎么才来呀?      Sao giờ bạn mới đến?          Nǐ zěnme cái lái ya?

47        我听不懂。   Tôi nghe không hiểu.           Wǒ tīng bù dǒng.

48        你错了。       Bạn sai rồi.    Nǐ cuò le.

49        你又错了。   Bạn lại sai rồi.           Nǐ yòu cuò le.

50        你干什么呢?           Bạn làm gì thế?         Nǐ gàn shénme ne?

51        有什么事吗?           Có việc gì không?    Yǒu shénme shì ma?

52        糟糕!           Hỏng bét rồi. Zāogāo!

53        真糟糕!       Thật là xui xẻo.         Zhēn zāogāo!

54        没见过你这种人。  Chưa từng gặp ai như bạn.  Méi jiàn guò nǐ zhè zhǒng rén.

55        那还用说。   Vậy mà còn nói.       Nà hái yòng shuō.

56        那有什么难的?      Có gì khó đâu.           Nà yǒu shénme nán de?

57        你以为你是谁呀。  Bạn cho rằng bạn là ai chứ.            Nǐ yǐwéi nǐ shì shuí ya.

58        你有病吗?   Bạn có bị gì không? Nǐ yǒu bìng ma?

59        真是的。       Đúng thật là.  Zhēn shì de.

60        吃什么醋啊。           Ghen gì mà ghen.      Chī shénme cù a.

61        真倒霉了。   Thật là xui xẻo.         Zhēn dǎoméi le.

62        你说怎么办?           Bạn nói phải làm sao đây?  Nǐ shuō zěnme bàn?

63        谁都有那一天。      Ai cũng đều có ngày đó thôi.          Shuí dōu yǒu nà yì tiān.

64        那又怎么样?           Vậy thì thế nào?       Nà yòu zěnme yàng?

65        受不了。       Chịu không nổi.        Shòu bù liǎo.

66        无所谓。       Không hề gì.  Wúsuǒwèi.

67        有没有搞错。           Có nhầm không vậy.            Yǒu méi yǒu gǎo cuò.

68        那我就不客气了。  Vậy tôi không khách sáo nữa.        Nà wǒ jiù bú kèqì le.

69        舍不得。       Không nỡ.      Shě bù dé.

70        越来越不行了。      Càng lúc càng không được rồi.       Yuè lái yuè bù xíng le.

71        走着瞧。       Nhìn mà xem.            Zǒu zhe qiáo.

72        来不及了。   Không kịp rồi.           Lái bù jí le.

73        这话什么意思?      Bạn nói vậy là có ý gì?        Zhè huà shénme yìsi?

74        真想不到。   Thật không tưởng tượng nổi.          Zhēn xiǎng bú dào.

75        真的。           Thật đấy.        Zhēn de.

76        干嘛去?       Sao lại đi.       Gàn má qù?

77        你放心。       Bạn yên tâm. Nǐ fàngxīn.

78        你不是开玩笑吗?  Không phải bạn đùa đấy chứ?        Nǐ bú shì kāiwánxiào ma?

79        你再考虑考虑。      Bạn nghĩ lại xem.     Nǐ zài kǎolǜ kǎolǜ.

80        太过分了。   Quá đáng quá.           Tài guòfèn le.

81        慢慢听我说嘛。      Từ từ nghe tôi nói đã.           Mànman  tīng wǒ shuō ma.

82        有话好好说。           Có gì từ từ nói.          Yǒu huà hǎohao shuō.

83        最近忙吗?   Dạo này bận không?            Zuìjìn máng ma?

84        不怎么样。   Không ra làm sao cả.           Bù zěnme yàng.

85        还行。           Vẫn ổn.          Hái xíng.

86        太棒了。       Tuyệt vời.      Tài bàng le.

87        走一步算一步。      Đi một bước tính một bước.            Zǒu yí bù suàn yí bù.

88        用什么方法?           Dùng cách gì?           Yòng shénme fāngfǎ?

89        没有时间了,不等她了。 Hết thời gian rồi, không đợi cô ta nữa.      Méiyǒu shíjiān le, bù děng tā le.

90        早安。           Chào buổi sáng.        Zǎo ān.

91        晚安。           Chúc ngủ ngon.         Wǎn’ān.

92        厕所在哪儿?           Phòng vệ sinh ở đâu?           Cèsuǒ zài nǎr?

93        洗手间在哪儿?      Phòng vệ sinh ở đâu?           Xǐshǒujiān zài nǎr?

94        男厕所在哪儿?      Toilet nam ở đâu?    Nán cèsuǒ zài nǎr?

95        女厕所在哪儿?      Toilet nữ ở đâu?       Nǚ cè suǒ zài nǎr?

96        请快点。       Hãy nhanh lên một chút.     Qǐng kuài diǎn.

97        这是什么?   Đây là cái gì?            Zhè shì shénme?

98        多少钱?       Bao nhiêu tiền?        Duōshǎo qián?

99        一共多少钱?           Tổng cộng hết bao nhiêu tiền?       Yí gòng duōshǎo qián?

100     花了多少钱?           Tiêu hết bao nhiêu tiền?     Huā le duōshǎo qián?

101     这是什么意思?      Đây có nghĩa là gì?  Zhè shì shénme yìsi?

102     该怎么说呢?           Nên nói thế nào đây?           Gāi zěnme shuō ne?

103     该怎么办呢?           Nên làm thế nào đây?          Gāi zěnme bàn ne?

104     请你慢点说。           Làm ơn nói chậm một chút.            Qǐng nǐ màn diǎn shuō.

105     慢慢走。       Đi cẩn thận.   Mànman zǒu.

106     慢慢说。       Từ từ nói.       Mànman shuō.

107     慢慢吃。       Ăn từ từ.         Mànman chī.

108     请你再说一遍。      Xin vui lòng nói lại một lần nữa.   Qǐng nǐ zàishuō yí biàn.

109     请等一下。   Xin chờ một chút.     Qǐng děng yí xià.

110     放心吧。       Yên tâm đi.    Fàngxīn ba.

111     小心点。       Cẩn thận chút.           Xiǎoxīn diǎn.

112     好极了。       Tốt quá.          Hǎo jíle.

113     是吗?           Vậy à?            Shì ma?

114     完全同意。   Hoàn toàn đồng ý.    Wánquán tóngyì.

115     不完全同意。           Không hoàn toàn đồng ý.    Bù wánquán tóngyì.

116     这么早,去哪儿啊?          Đi đâu sớm vậy?       Zhème zǎo, qù nǎr a?

117     那一起去吧。           Vậy cùng đi nhé.      Nà yì qǐ qù ba.

118     走吧。           Đi thôi.           Zǒu ba.

119     没问题。       Không có gì.  Méi wèntí.

120     有什么喝什么。      Có gì uống đó.           Yǒu shénme hē shénme.

121     有什么吃什么。      Có gì ăn đó.   Yǒu shénme chī shénme.

122     想吃什么吃什么。  Muốn ăn gì thì ăn.    Xiǎng chī shénme chī shénme.

123     你等等。       Bạn đợi chút. Nǐ děng děng.

124     请等一下。   Vui lòng đợi chút.    Qǐng děng yí xià.

125     让你久等了。           Để bạn đợi lâu rồi.   Ràng nǐ jiǔ děng le.

126     我不记得了。           Tôi không nhớ nữa.  Wǒ bù jìde le.

127     我差点就忘了。      Suýt nữa thì quên.    Wǒ chàdiǎn jiù wàng le.

128     你还记得吗?           Bạn còn nhớ không?            Nǐ hái jìdé ma?

129     我一点儿也不记得。          Tôi không nhớ chút gì cả.   Wǒ yì diǎnr yě bú jìde.

130     我忘掉了。   Tôi quên mất rồi.      Wǒ wàng diào le.

131     你怎么又忘了?      Sao bạn lại quên rồi?           Nǐ zěnme yòu wàng le?

132     我的记忆力不好。  Trí nhớ của tôi không tốt.   Wǒ de jìyìlì bù hǎo.

133     什么都忘了。           Quên hết rồi. Shénme dōu wàng le.

134     你清楚了吗?           Bạn có rõ không?     Nǐ qīngchu le ma?

135     我还没清楚呢。      Tôi vẫn chưa rõ nè.  Wǒ hái méi qīngchu ne.

136     我清楚了。   Tôi rõ rồi.      Wǒ qīngchu le.

137     你明白了吗?           Bạn có hiểu không? Nǐ míngbai le ma?

138     我明白了。   Tôi hiểu rồi.  Wǒ míngbai le.

139     你懂了吗?   Bạn đã hiểu chưa?    Nǐ dǒng le ma?

140     我懂一点点儿。      Tôi hiểu một chút,    Wǒ dǒng yì diǎn diǎnr.

141     你快来看看。           Bạn mau đến xem.    Nǐ kuài lái kànkan.

142     你看到没有?           Bạn thấy chưa?         Nǐ kàn dào méiyǒu?

143     我没看到什么。      Tôi đâu có thấy gì.   Wǒ méi kàn dào shénme.

144     快点坐好。   Mau ngồi yên.           Kuài diǎn zuò hǎo.

145     快点办好。   Mau làm cho xong.  Kuài diǎn bàn hǎo.

146     你进来吧。   Bạn vào đi.    Nǐ jìnlái ba.

147     你出去吧。   Bạn ra ngoài đi.        Nǐ chūqù ba.

148     被你吓死。   Bạn làm hết cả hồn. Bèi nǐ xià sǐ.

149     有什么就说什么。  Có gì thì cứ nói.        Yǒu shénme jiù shuō shénme.

150     你没问题吧?           Bạn không sao chứ? Nǐ méi wèntí ba?

151     我不能告诉你。      Tôi không thể nói với bạn.  Wǒ bù néng gàosu nǐ.

152     告诉我吧。   Nói với tôi đi.            Gàosu wǒ ba.

153     你说是不是?           Bạn nói có phải không?      Nǐ shuō shì bú shì?

154     你去哪儿?   Bạn đi đâu?   Nǐ qù nǎr?

155     你到外面去吧。      Bạn đi ra ngoài đi.    Nǐ dào wàimiàn qù ba.

156     怎么搞的?   Làm gì vậy?   Zěnme gǎo de?

157     我不会做饭。           Tôi không biết nấu ăn.         Wǒ bú huì zuò fàn.

158     你会做饭吗?           Bạn biết nấu ăn không?       Nǐ huì zuò fàn ma?

159     你怎么不吃啊?      Sao bạn không ăn?   Nǐ zěnme bù chī a?

160     你怎么不喝啊?      Sao bạn không uống?          Nǐ zěnme bù hē a?

161     你在想什么?           Bạn đang nghĩ gì?     Nǐ zài xiǎng shénme?

162     你别乱想。   Bạn đừng nghĩ lung tung.    Nǐ bié luàn xiǎng.

163     你别开玩笑。           Bạn đừng đùa nữa.   Nǐ bié kāiwánxiào.

164     你别胡思乱想。      Bạn đừng nghĩ vớ vẩn.         Nǐ bié hú sī luàn xiǎng.

165     别再想了。   Đừng nghĩ ngợi nữa. Bié zài xiǎng le.

166     我没想到你是这样的人。 Tôi không ngờ bạn là người như vậy.        Wǒ méi xiǎng dào nǐ shì zhèyàng de rén.

167     你怎么解决这件事?          Bạn làm sao giải quyết việc này đây?       Nǐ zěnme jiějué zhè jiàn shì?

168     你坦白告诉我吧。  Bạn nói thẳng thắn với tôi đi.         Nǐ tǎnbái gàosu wǒ ba.

169     你别害羞了。           Đừng xấu hổ nữa.     Nǐ bié hàixiū le.

170     都是一家人。           Đều là người một nhà cả.    Dōu shì yì jiā rén.

171     你不用再说了。      Bạn không cần phải nói nữa.          Nǐ bú yòng zài shuō le.

172     我很感动。   Tôi rất cảm động.     Wǒ hěn gǎndòng.

173     我弄丢了。   Tôi làm mất rồi.        Wǒ nòng diū le.

174     我的钱包被偷走了。          Ví tiền của tôi bị trộm mất rồi.       Wǒ de qiánbāo bèi tōu zǒu le.

175     你别管我。   Bạn đừng quản tôi.   Nǐ bié guǎn wǒ.

176     我也不管你了。      Tôi cũng không quản bạn nữa.       Wǒ yě bù guǎn nǐ le.

177     你来干什么?           Bạn đến làm gì?        Nǐ lái gàn shénme?

178     你想问点什么?      Bạn muốn hỏi gì?     Nǐ xiǎng wèn diǎn shénme?

179     这是什么意思?      Điều này có ý gì?     Zhè shì shénme yìsi?

180     这部电影很有意思。          Bộ phim này rất hay.           Zhè bù diànyǐng hěn yǒu yìsi.

181     你有对象了吗?      Bạn đã có người yêu chưa? Nǐ yǒu duìxiàng le ma?

182     我还没有对象。      Tôi vẫn chưa có người yêu.            Wǒ hái méiyǒu duìxiàng.

183     她的对象不是我。  Người yêu của cô ta không phải là tôi.     Tā de duìxiàng bú shì wǒ.

184     你不要浪费钱。      Bạn đừng lãng phí tiền.       Nǐ bú yào làngfèi qián.

185     你花钱很厉害。      Bạn tiêu tiền nhiều quá.      Nǐ huā qián hěn lìhài.

186     我饿死了。   Tôi đói chết mất.      Wǒ è sǐ le.

187     我累死了。   Tôi mệt muốn chết.  Wǒ lèi sǐ le.

188     气死我了。   Tức chết đi được.      Qì sǐ wǒ le.

189     你别生她气了。      Bạn đừng giận cô ta nữa.     Nǐ bié shēng tā qì le.

190     请通知她一声。      Vui lòng thông báo với cô ta một tiếng.    Qǐng tōngzhī tā yì shēng.

191     请告诉她。   Vui lòng nói với cô ta.         Qǐng gàosu tā.

192     请转告她。   Vui lòng nhắn lại với anh ta.          Qǐng zhuǎngào tā.

193     真奇怪。       Thật kỳ lạ.     Zhēn qíguài.

194     谁说的?       Ai nói thế?     Shuí shuō de?

195     别说了。       Đừng nói nữa.           Bié shuō le.

196     到底怎么回事?      Rốt cuộc là chuyện gì thế? Dàodǐ zěnme huí shì?

197     别提了。       Đừng nhắc nữa.         Bié tí le.

198     怎么可能?   Sao lại thế được?      Zěnme kěnéng?

199     你真会想办法。      Bạn thật biết nghĩ cách.       Nǐ zhēn huì xiǎng bànfǎ.

200     让你吃惊。   Làm bạn kinh ngạc.  Ràng nǐ chījīng.

201     很惊讶啊。   Ngạc nhiên quá đi.   Hěn jīngyà a.

202     太可惜了。   Thật đáng tiếc.          Tài kěxī le.

203     真可惜啊。   Thật là đáng tiếc.      Zhēn kěxī a.

204     这么可笑。   Sao lại buồn cười vậy?        Zhème kěxiào.

205     你怎么这么说?      Sao bạn lại nói vậy?            Nǐ zěnme zhème shuō?

206     她哪儿胖啊。           Cô ta đâu có mập.     Tā nǎr pàng a.

207     打扰了。       Làm phiền rồi.          Dǎrǎo le.

208     快睡觉吧。   Mau đi ngủ đi.           Kuài shuìjiào ba.

209     你怎么还在睡觉?  Sao bạn vẫn còn ngủ thế?   Nǐ zěnme hái zài shuìjiào?

210     我不困啊。   Tôi không buồn ngủ.            Wǒ bú kùn a.

211     别睡懒觉。   Đừng ngủ nướng nữa.           Bié shuì lǎnjiào.

212     起床吧。       Thức dậy đi.  Qǐchuáng ba.

213     太早了,我起不来。          Sớm quá, tôi dậy không nổi.           Tài zǎo le, wǒ qǐ bù lái.

214     洗澡吧。       Đi tắm đi.       Xǐzǎo ba.

215     洗脸吧。       Đi rửa mặt đi.            Xǐliǎn ba.

216     我已经睡够了。      Tôi ngủ đủ rồi.          Wǒ yǐjīng shuì gòu le.

217     我已经吃够了。      Tôi ăn đủ rồi.            Wǒ yǐjīng chī gòu le.

218     太恶心了。   Buồn nôn quá.          Tài ěxīn le.

219     去上网吧。   Đi lướt web đi.          Qù shàng wǎngbā.

220     在网巴等你。           Đợi bạn ở quán Net. Zài wǎngbā děng nǐ.

221     你方便吗?   Bạn có tiện không?  Nǐ fāngbiàn ma?

222     她刚出去。   Cô ta vừa mới ra ngoài.       Tā gāng chūqù.

223     原来是这么回事。  Hóa ra là như vậy.    Yuánlái shì zhème huí shì.

224     原来是这样。           Thì ra là vậy. Yuánlái shì zhèyàng.

225     我是真心的。           Tôi thật tình đấy.      Wǒ shì zhēnxīn de.

226     打扰你午休了。      Làm phiền bạn nghỉ trưa rồi.          Dǎrǎo nǐ wǔxiū le.

227     那我就不客气了。  Vậy tôi không khách sáo nữa.        Nà wǒ jiù bú kèqi le.

228     你别这么客气。      Bạn đừng khách sáo như vậy.        Nǐ bié zhème kèqi.

229     你随便点,今天我请客。 Bạn tự nhiên đi, hôm nay tôi mời. Nǐ suíbiàn diǎn, jīntiān wǒ qǐngkè.

230     哪里,不敢当。      Đâu có, không dám nhận đâu.        Nǎlǐ, bù gǎndāng.

231     我知道,她不知道。          Tôi biết, cô ta không biết.   Wǒ zhīdào, tā bù zhīdào.

232     随便聊聊吧。           Cứ nói chuyện tự nhiên.      Suíbiàn liáoliao ba.

233     我没什么事,随便聊聊吧。         Tôi không bận việc gì, cứ nói chuyện tự nhiên.  Wǒ méi shénme shì, suíbiàn liáoliao ba.

234     你什么时候出发?  Khi nào bạn xuất phát?       Nǐ shénme shíhou chūfā?

235     你打算去哪儿?      Bạn định đi đâu?      Nǐ dǎsuàn qù nǎr?

236     你打算跟她结婚吗?          Bạn định lấy cô ta phải không?     Nǐ dǎsuàn gēn tā jiéhūn ma?

237     这个照相机有毛病了。      Cái máy ảnh này bị hỏng rồi.         Zhège zhàoxiàngjī yǒu máobìng le.

238     能修好吗?   Có thể sửa được không?      Néng xiū hǎo ma?

239     我赞成。       Tôi tán thành.            Wǒ zànchéng.

240     我看不会。   Tôi thấy không như thế đâu.           Wǒ kàn bú huì.

241     你就会开玩笑。      Bạn quả là biết nói đùa.      Nǐ jiù huì kāiwánxiào.

242     你哪天有空儿?      Hôm nào bạn rảnh?  Nǐ nǎ tiān yǒu kòngr?

243     你们俩长得太像了。          Các bạn trông giống nhau quá.       Nǐmen liǎ zhǎng de tài xiàng le.

244     那还用说啊。           Còn phải nói nữa.     Nà hái yòng shuō a.

245     你别一想二。           Đừng nghĩ lung tung.           Nǐ bié yī xiǎng èr.

246     不关你的事。           Chuyện không liên quan đến bạn. Bù guān nǐ de shì.

247     关你什么事?           Liên quan gì đến chuyện của bạn?            Guān nǐ shénme shì?

248     全都怪你。   Đều do bạn hết.        Quán dōu guài nǐ.

249     都是你的错。           Đều là do lỗi của bạn.          Dōu shì nǐ de cuò.

250     我怕了你。   Tôi sợ bạn rồi.           Wǒ pà le nǐ.

251     都是你不好。           Đều là do bạn không tốt.     Dōu shì nǐ bù hǎo.

252     别那么大声。           Đừng lớn tiếng thế.   Bié nàme dàshēng.

253     你太调皮了。           Bạn nghịch ngợm quá đấy. Nǐ tài tiáopí le.

254     你真活泼啊。           Bạn thật năng động. Nǐ zhēn huópo a.

255     她真善良啊。           Cô ta thật lương thiện.         Tā zhēn shànliáng a.

256     祝你好运。   Chúc bạn may mắn. Zhù nǐ hǎo yùn.

257     能遇到我,是你的运气好。         Gặp được tôi là may mắn của bạn.            Néng yùdào wǒ, shì nǐ de yùnqì hǎo.

258     我不介意。   Tôi không để ý.         Wǒ bú jièyì.

259     你别乱说啊。           Bạn đừng nói lung tung nữa.           Nǐ bié luàn shuō a.

260     快要新年了。           Sắp đến năm mới rồi.           Kuàiyào xīnnián le.

261     快结婚了。   Sắp cưới rồi.  Kuài jiéhūn le.

262     快有孩子了。           Sắp có con rồi.          Kuài yǒu háizi le.

263     快开始了。   Sắp bắt đầu rồi.         Kuài kāishǐ le.

264     快结束了。   Sắp kết thúc rồi.       Kuài jiéshù le.

265     你真能干。   Bạn thật là giỏi.        Nǐ zhēn néng gàn.

266     很危险啊。   Nguy hiểm quá.        Hěn wēixiǎn a.

267     太危险了。   Quá nguy hiểm.        Tài wēixiǎn le.

268     好恐怖啊。   Kinh khủng quá.       Hǎo kǒngbù a.

269     你上来吧。   Bạn mau lên đây.      Nǐ shànglái ba.

270     你下来吧。   Bạn mau xuống đây.            Nǐ xiàlái ba.

271     周末愉快。   Cuối tuần vui vẻ.      Zhōumò yúkuài.

272     新年快乐。   Năm mới vui vẻ.       Xīnnián kuàilè.

273     圣诞节快乐。           Giáng sinh vui vẻ.    Shèngdàn jié kuàilè.

274     你干嘛又来了?      Sao bạn lại đến nữa vậy?    Nǐ gànmá yòu lái le?

275     你不要多事。           Bạn đừng có lắm chuyện.    Nǐ bú yào duō shì.

276     不要插了嘴。           Đừng xen vào.           Bú yào chā le zuǐ.

277     准备好了吗?           Chuẩn bị xong chưa?           Zhǔnbèi hǎo le ma?

278     你别后悔。   Bạn đừng hối hận.    Nǐ bié hòuhuǐ.

279     你管不着。   Bạn lo không nổi đâu.         Nǐ guǎn bùzháo.

280     实在是一个好主意。          Đúng là một cách hay.         Shízài shì yí ge hǎo zhǔyì.

281     那很简单。   Thế thì rất đơn giản. Nà hěn jiǎndān.

282     那很不简单。           Quả là không đơn giản.       Nà hěn bù jiǎndān.

283     那不太简单了。      Quả thật không đơn giản lắm.        Nà bú tài jiǎndān le.

284     她真可怜啊。           Cô ta thật tội nghiệp.           Tā zhēn kělián a.

285     谁说不想去了?      Ai bảo không muốn đi?       Shuí shuō bù xiǎng qù le?

286     你千万别告诉别人。          Đừng bao giờ nói cho ai biết.         Nǐ qiānwàn bié gàosu biérén.

287     我早就说过了。      Tôi đã nói sớm rồi mà.         Wǒ zǎo jiù shuō guò le.

288     这是一个秘密。      Đây là một bí mật.    Zhè shì yí ge mìmi.

289     我也有同感。           Tôi cũng đồng cảm với bạn.           Wǒ yě yǒu tónggǎn.

290     多有意思啊。           Thật là có ý nghĩa.    Duō yǒu yìsi a.

291     真让人说不了。      Thật khiến người ta không chịu nổi.         Zhēn ràng rén shuō bù liǎo.

292     你别急。       Bạn đừng vội.            Nǐ bié jí.

293     我没什么对不起你的。      Tôi không có lỗi gì với bạn cả.       Wǒ méi shénme duìbùqǐ nǐ de.

294     我发誓不再做什么事了。 Tôi thề sẽ không làm chuyện gì nữa.         Wǒ fāshì bú zài zuò shénme shì le.

295     看来看去,有什么好看的?         Nhìn tới nhìn lui có gì hay ho đâu.            Kàn lái kàn qù, yǒu shénme hǎokàn de?

296     她出一身汗了。      Cô ta toát hết cả mồ hôi rồi.           Tā chū yì shēn hàn le.

297     人这么多啊。           Nhiều người quá trời.           Rén zhème duō a.

298     怎么没人了。           Sao không có ai vậy.            Zěnme méi rén le.

299     我看错人了。           Tôi nhìn nhầm người rồi.    Wǒ kàn cuò rén le.

300     你怎么能这么说呢?          Sao bạn lại có thể nói như vậy?     Nǐ zěnme néng zhème shuō ne?

 

(Còn tiếp)

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK