VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 3
  • 1138
  • 13,615,871
Lịch Khai Giảng tháng này

Cách sử dụng từ "比"(Bǐ) để so sánh hơn!

  25/09/2017

Cùng tiếng trung Hoàng Liên hoặc về Cách sử dụng từ "比"(Bǐ) để so sánh hơn trong nội dung học ngữ pháp này các bạn nha

+)Giới từ 比 biểu thị sự so sánh, để dẫn ra đối tượng so sánh, nó kết hợp với danh từ hoặc nhóm đại từ để tạo thành cụm giới từ hoặc trạng ngữ trong câu, nói rõ tính chất của sự vật, sự việc và sự khác biệt giữa chúng.

VD:

1. jīn tiān bǐ zuó tiān lěng

今天比昨天冷

Hôm nay  lạnh hơn hôm qua

2. wǒ bǐ tā shuài

我比他帅

Tôi đẹp trai hơn anh ta

 

+)比 có thể dùng so sánh về thời gian của cùng 1 vật

VD:

tā de péng yǒu lái de bǐ tā zǎo

他的朋友来得比他早

Bạn của anh ta đến sớm hơn anh ta

 

+)Nếu như cần chỉ rõ sự khác nhau cụ thể giữa hai vật thì sau thành phần chủ yếu của vị ngữ thì ta cần dung số lượng từ làm bổ ngữ.

VD:

zhè jiàn yī fú bǐ nà jiàn guì wǔ shí kuài

这件衣服比那件贵五十块

Bộ đồ này đắt hơn bộ đồ kia 50 đồng

 

+)Nếu như muốn biểu thị sự khác biệt 1 cách đại khái thì có thể dùng 一点儿hoặc 一些 để nói rõ sự khác biệt nhỏ,cũng có thể dung kết cấu trợ từ 得 và bổ ngữ mức độ多để nói về sự khác biệt lớn.

VD:

1. tā bǐ wǒ piāo liàng yī diǎn ér

她比我漂亮一点儿

Chị ý xinh hơn em 1 chút

2. mèi mèi bǐ wǒ gāo de duō

妹妹比我高得多

Em gái cao hơn tôi rất nhiều

 

+)Trước hình dung từ có thể dung phó từ 更,还… biểu thị sự so sánh chỉ mức độ.

VD:

1. wǒ bǐ tā gèng ài nǐ

我比他更爱你

Anh còn yêu em nhiều hơn anh ta

2. wǒ mèi mèi bǐ tā huán wēn róu

我妹妹比她还温柔

Em gái tôi vẫn hiền hơn cô ấy

 

+)Có 1 số câu vị ngữ động từ có thể dùng比để biểu thị sự so sánh

VD:

wǒ bǐ nǐ liǎo jiě zhōng guó de wén huà

我比你了解中国的文化

Tôi hiểu rõ về văn hóa của Trung Quốc hơn bạn

 

+)Câuso sánh dùng 比 ở thể phủ định thì thêm phó từ 不 vào trước 比

VD:

wǒ bù bǐ tā gāo

我 不 比 他 高

Tôi không cao hơn anh ý

8 Cách dùng của từ “比”(Bǐ)

 

1) A 比 B + Động từ + 得 + Hình dung từ (tính từ) + 得多

VD: 他 比 我 学 得 好 得 多 (Tā bǐ wǒ xué de hǎo de duō)

 

2)A 比 B + Động từ + 得 + Hình dung từ (tính từ)

VD: 我 比 他 跑 得 快 (Wǒ bǐ tā pǎo de kuài)

 

3)A + Động từ + Danh từ + Động từ + 得 + 比 B+ Hình dung từ (tính từ)

VD: 他 学 韩 语 学 得 比 我 好 (Tā xué hányǔxué de bǐ wǒ hǎo)

 

4)A + Danh từ + Động từ + 得 + 比 B + Hình dung từ (tính từ)

VD:他 汉 语 说 得 比 你 流 利 (Tā hànyǔ shuō de bǐ nǐ liúlì)

 

5)Danh từ + A + Động từ + 得 + 比 + B + Hình dung từ (tính từ)

VD:汉 语 他 学 得 比 我 好 (Hànyǔ tā xué de bǐ wǒ hǎo)

 

6)A 比 B + Hình dung từ (tính từ) + 得多/多了/一点儿/一些 (de duō/duō le/yīdiǎn er/yīxiē)

VD:你 比 他 高 得 多 (Nǐ bǐ tā gāo de duō)

 

7)A 比 B + 更/还 (gèng/hái) +Hình dung từ (tính từ)

VD:今 天 比 昨 天 更 热 (Jīntiān bǐ zuótiān gèng rè)

 

8)A 比 B + Hình dung từ (tính từ) + 数量 (shùliàng)

VD:他 比 我 大 三 岁 (Tā bǐ wǒ dà sān suì)

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK