VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 6
  • 1295
  • 13,616,028
Lịch Khai Giảng tháng này

Bổ ngữ xu hướng : 来lái, 去qù

  23/10/2014

Bổ ngữ xu hướng : 来lái, 去qù

来lái: đến ( hướng về phía người nói )

去qù: đi ( xa phía người nói )

咱们过去看看

zán men guò qù kàn kan

Chúng ta qua đó xem sao

时间不早了, 我该回去了

shí jiān bù zǎo le , wǒ gāi huí qù le

Thời gian không sớm nữa, tôi phải về rồi

我在房间等你,你快回来吧

wǒ zài fáng jiān děng nǐ, nǐ kuài huí qù ba

Tôi đợi bạn ở phòng, bạn mau về thôi

Nếu tân ngữ là danh từ chỉ địa điểm :

V + O + BNXH

他在河那边等我们,咱们过桥去吧

tā zài hé nà biān děng wǒ men, zán men guò qiáo qù ba .

Anh ấy ở bên hồ đợi chúng ta, chúng ta qua cầu nhé

你来晚了, 他们已经回学校去了

nǐ lái wǎn le, tā men yǐ jīng huí xué xiào qù le

Bạn về muộn rồi, họ đã về trường rồi .

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK