Hỗ trợ trực tuyến
  • Điện thoại - hotline Bác Thăng: 01677.116.773
  • Điện thoại - Máy bàn Bác Thăng: 024.3754.7124
  • Điện thoại -Mạng Vinaphone Bác Thăng: 0913.542.718
  • Chuyên môn tiếng TrungThầy Thọ: 0977941896
  • Mail tư vấn loveisforever1984@gmail.com
VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 9
  • 647
  • 1,986,153

Cặp liên từ song song trong tiếng trung

  13/10/2017

Cùng học các cặp liên từ song song nha:

 

1. 而 /ér /

và, mà, nhưng

2. 同时 /tóng shí/

đồng thời

3. 还有/hái yǒu/

còn có, còn

4. 此外 /cǐ wài/

ngoài ra, vả lại, mặt khác

5. 另外 /lìng wài/

ngoài ra

6. 反而 /fǎn ér/

ngược lại

7. 既……也

/jì ……yě/

vừa … vừa

8. 既……又

/jì ……yòu/

vừa …vừa (lại)

9. 边……边

/biān ……biān/

vừa…vừa…

10. 且……且

/qiě ……qiě/

vừa …vừa…

 

Tin tức mới