VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 29
  • 3276
  • 13,739,437
Lịch Khai Giảng tháng này
Hiển thị
  21/11/2020

TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG QUYỂN 3 HÁN NGỮ

TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG QUYỂN 3 HÁN NGỮ

  08/11/2020

BÀI 22 GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ QUYỂN 6

BÀI 22 GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ QUYỂN 6

  08/11/2020

BÀI 22 GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ QUYỂN 6

BÀI 22 GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ QUYỂN 6

  31/10/2020

BÀI 39 GIÁO TRÌNH 301 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG HOA

BÀI 39 GIÁO TRÌNH 301 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG HOA

  31/10/2020

BÀI 22 GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ QUYỂN 6

BÀI 22 GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ QUYỂN 6

  01/07/2020

TỪ VỰNG ĐỒ GIA DỤNG

TỪ VỰNG ĐỒ GIA DỤNG

  29/06/2020

500 TỪ GHÉP THÔNG DỤNG ( Phần 1)

500 TỪ GHÉP THÔNG DỤNG ( Phần 1)

  28/06/2020

10 quy tắc vàng trong phát âm tiếng Trung

10 quy tắc vàng trong phát âm tiếng Trung

  23/06/2020

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ SỞ THÍCH

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ SỞ THÍCH

  10/06/2020

Tài liệu học

Tài liệu học

Học phí HSK