Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline Thầy Phạm Hoàng Thọ : 0977941896
  • Quản lý lớp học Bác Thăng: 03.77.116.773
  • Máy bàn gặp Bác Thăng: 024.3754.7124
  • Mạng Vinaphone Bác Thăng: 0913.542.718
  • Mail tư vấn Phamhoangtho09091985@gmail.com
Lượt truy cập
  • 12
  • 2936
  • 5,398,013
Hiển thị
  24/09/2020

PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG HAI PHÓ TỪ QUEN THUỘC “太” VÀ “很”

PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG HAI PHÓ TỪ QUEN THUỘC “太” VÀ “很”

  04/09/2020

Tổng hợp ngữ pháp quyển 2 Giáo trình Hán Ngữ

Tổng hợp ngữ pháp quyển 1 giáo trình hán ngữ

  01/09/2020

Phân biệt các động từ 工作 gōng zùo, 做 zuò, 辦 bàn, 乾 gàn, 當 dāng,弄nòng,搞 gǎo và cách sử dụng từng trường hợp

Phân biệt các động từ 工作 gōng zùo, 做 zuò, 辦 bàn, 乾 gàn, 當 dāng,弄nòng,搞 gǎo và cách sử dụng từng trường hợp

  25/08/2020

Ngữ pháp tiếng Trung về 以前 và 以后: quá khứ và tương lai, trước và sau

Ngữ pháp tiếng Trung về 以前 và 以后: quá khứ và tương lai, trước và sau

  25/08/2020

NGỮ PHÁP QUYỂN 2 : GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ

NGỮ PHÁP QUYỂN 2 : GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ

  16/08/2020

Phân biệt các động từ 工作 gōng zùo, 做 zuò, 辦 bàn, 乾 gàn, 當 dāng,弄nòng,搞 gǎo và cách sử dụng từng trường hợp

Phân biệt các động từ 工作 gōng zùo, 做 zuò, 辦 bàn, 乾 gàn, 當 dāng,弄nòng,搞 gǎo và cách sử dụng từng trường hợp

  14/08/2020

Ngữ pháp tiếng Trung : Phân biệt 有一点 儿 và 一点 儿

Ngữ pháp tiếng Trung : Phân biệt 有一点 儿 và 一点 儿

  28/07/2020

Bạn có biết, 20/5 là ngày tỏ tình ở Trung Quốc?

Bạn có biết, 20/5 là ngày tỏ tình ở Trung Quốc?

  24/07/2020

Các bạn đã biết cách dùng cấu trúc 除非 (chúfēi), 要不然 (yàobùrán) chưa

Các bạn đã biết cách dùng cấu trúc 除非 (chúfēi), 要不然 (yàobùrán) chưa

  23/07/2020

Cách dùng của từ 手

Cách dùng của từ 手

Học phí HSK