VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 14
  • 2911
  • 13,739,072
Lịch Khai Giảng tháng này
Hiển thị
  24/06/2020

Cách dùng 1 số giới từ

Cách dùng 1 số giới từ

  28/09/2017

Tìm hiểu Hán tự tiếng trung

Một trong những phương pháp nhớ được chữ Hán, chữ Trung Quốc dễ và lâu chính là việc hiểu được ý nghĩa và quá trình của từng hán từ của các chữ. Hôm nay tiếng trung Hoàng Liên gửi đến bạn hán từ của một số từ tiếng trung thông dụng sau:

  27/09/2017

Các dạng bài tập tiếng trung theo chủ đề

Mời các bạn học tiếng trung tiếp tục ôn lại các kiến thức đã học bằng cách hoàn thành các dạng bài tập sau cùng trung tâm tiếng trung Hoàng Liên các bạn nha

  15/09/2017

Kiến thức về Tiếng trung Quảng Đông (PHẦN 5): BÀI HỘI THOẠI GIAO TIẾP

Chúng ta tiếp tục học các bài đàm thoại ngắn bằng tiếng Quảng Đông nhé:

  15/09/2017

Kiến thức về Tiếng trung Quảng Đông (PHẦN 4): CÁCH NÓI HỌ TÊN

Tiếp tục bài học về tiếng Quảng Đông dành cho các bạn có nhu cầu học tiếng quảng đông, trung tâm tiếng trung Hoàng Liên gửi tới bạn về cách nói họ tên bằng tiếng Quảng Đông nhé:

  15/09/2017

Kiến thức về Tiếng trung Quảng Đông (PHẦN 3): CÁCH NÓI SỐ ĐẾM

Chúng ta cùng tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục học về cách đọc số đếm bằng tiếng Quảng Đông nha:

  15/09/2017

Kiến thức về Tiếng trung Quảng Đông (PHẦN 2): CÁCH CHÀO HỎI

Tiếng Quảng Đông được một số bạn học tiếng trung quan tâm vì nó là thứ ngôn ngữ được sử dụng phổ biến tại một số tỉnh ở Trung Quốc như: Hongkong, Macao, Quảng Đông, Quảng Tây. Hiểu rõ và đáp ứng nhu cầu của các bạn, trung tâm tiếng trung Hoàng Liên sẽ ti

  15/09/2017

Kiến thức về tiếng trung Quảng Đông (PHẦN 1): GIỚI THIỆU

Tiếng Quảng Đông được một số bạn học tiếng trung quan tâm vì nó là thứ ngôn ngữ được sử dụng phổ biến tại một số tỉnh ở Trung Quốc như: Hongkong, Macao, Quảng Đông, Quảng Tây. Hiểu rõ và đáp ứng nhu cầu của các bạn, trung tâm tiếng trung Hoàng Liên sẽ ti

  17/06/2017

Mẫu câu chủ đề trên tàu hỏa - hội thoại giao tiếp

Những mẫu câu tiếng trung với chủ đề hội thoại trên tàu hỏa

  07/06/2017

Câu truyện bằng tiếng Trung: Thỏ con cái gì cũng biết (Phần 1)

Truyện kể bằng tiếng trung với nội dung câu truyện, về sự hiểu biết của Thỏ con!

Học phí HSK