Hỗ trợ trực tuyến
  • Điện thoại - hotline Bác Thăng: 01677.116.773
  • Điện thoại - Máy bàn Bác Thăng: 024.3754.7124
  • Điện thoại -Mạng Vinaphone Bác Thăng: 0913.542.718
  • Chuyên môn tiếng TrungThầy Thọ: 0977941896
  • Mail tư vấn loveisforever1984@gmail.com
VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 12
  • 1521
  • 1,888,547
Hiển thị
  31/10/2017

[Tiếng Trung Phồn Thể] Từ vựng về Siêu Thị!

Danh sách các từ vựng về siêu thị bằng tiếng trung phồn thể nhé

  31/10/2017

[Tiếng Trung Phồn Thể] Từ vựng về Động Vật!

Các từ vựng về gia súc bằng tiếng trung phồn thể

  31/10/2017

[Tiếng Trung Phồn Thể] Từ vựng về Môi Trường!

Danh sách các từ liên quan đến môi trường bằng tiếng trung phồn thể được sưu tầm bởi trung tâm tiếng trung Hoàng Liên

  31/10/2017

[Tiếng Trung Phồn Thể] Cặp từ trái nghĩa!

Danh sách các cặp từ trái nghĩa trong tiếng trung phồn thể

  31/10/2017

[Tiếng Trung Phồn Thể] Từ vựng về Món Ăn!

Danh sách các món ăn bằng tiếng trung phồn thể là nội dung bài học hôm nay mà trung tâm tiếng trung Hoàng Liên gửi đến bạn học tiếng trung!

  31/10/2017

[Tiếng Trung Phồn Thể] Từ vựng về Gốm Sứ!

Danh sách các từ vựng về gốm sứ bằng tiếng trung phồn thể!

  31/10/2017

[Tiếng Trung Phồn Thể] Từ vựng về Xuất Nhập Khẩu và Thuế

Mời các bạn cùng học tiếng trung phồn thể về chủ đề xuất nhập khẩu và thuế nhé