VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 7
  • 1235
  • 13,615,968
Lịch Khai Giảng tháng này

Tiếng Trung chủ đề du lịch khách sạn phần 5

  02/07/2017

1: Các Từ vựng tiếng Trung về Xuất nhập cảnh

护照 [hù zhào] – hộ chiếu

 

外交护照 [wài jiāo hù zhào]  – hộ chiếu ngoại giao

 

官员护照 [guānyuán hùzhào]  – hộ chiếu công chức

 

公事护照 [gōngshì hùzhào]  – hộ chiếu công vụ

 

国籍 [guójí]  – quốc tịch

 

移民 [yí mín]  – di dân – di trú (mục đích nhập cảnh)

 

观光 [guān’guāng]  – tham quan (mục đích nhập cảnh)

 

公务 [gōng wù]  – công việc (mục đích nhập cảnh)

 

探亲 [tàn qīn]  – thăm thân nhân (mục đích nhập cảnh)

 

入关 [rù guān] – nhập cảnh, vào kiểm tra hải quan

 

入关检查 [rù guān jiǎn chá] – Kiểm tra hải quan khi nhập cảnh.

 

出境 [chū jìng] – xuất cảnh

 

入境 [Rù jìng] – nhập cảnh

 

海关申报单 [hǎi guān shēn bào dān] – tờ khai hải quan

 

签证 [qiān zhèng] – Visa

 

入境签证 [Rù jìng qiān zhèng] – Visa, thị thực nhập cảnh

 

再入境签证 [zài rù jìng qiān zhèng] – Visa tái nhập cảnh

 

过境签证 [guò jìng qiān zhèng] – Visa quá cảnh

 

出境签证 [chū jìng qiān zhèng] – Visa xuất cảnh

 

申报 [shēn bào] – khai báo

 

是否有任何东西需要申报? [Shì fǒu yǒu rèn hé dōngxī xū yào shēn bào?] Có thứ gì cần khai báo không?

 

入境单 [rù jìng dān] – phiếu nhập cảnh (dùng để khai các lý do nhập cảnh)

 

入境事由 [rù jìng shì yóu] – Lý do nhập cảnh

 

官员 [Guān yuán] – nhân viên hải quan

 

体检表 [Tǐ jiǎn biǎo] – giấy kiểm tra sức khỏe

 

健康证书 [jiàn kāng zhèng shū] – giấy chứng nhận sức khỏe

 

东西超出免税范围 [dōngxī chāochū miǎnshuì fànwéi] – món đồ vượt quá hạn mức miễn thuế

 

禁带的物品 [jìndài de wù pǐn] – hàng cấm, đồ cấm

 

消费税 [xiāo fèi shuì] – thuế tiêu thụ

 

2. Những mẫu câu tiếng Trung giao tiếp xuất nhập cảnh

Phòng xuất nhập cảnh quốc tế ở đâu?

 

– 国际出发大厅在哪里?- Guójì chūfā dàtīng zài nǎlǐ?

 

Tôi là khách du lịch, tôi đến đây để tham quan.

 

– 我是旅客。 在这里观光:- Wǒ shì lǚkè. Zài zhèlǐ guānguāng:

 

Xin chào ngài. Tôi có thể xem hộ chiếu của ngài được không?

 

– 早上好先生。 我可以看你的护照吗?- Zǎoshang hǎo xiānshēng. Wǒ kěyǐ kàn nǐ de hùzhào ma?

 

Mục đích chuyến đi của anh là gì?

 

– 您此行的目的是什么?:- Nín cǐ xíng de mùdì shì shénme?:

 

Chào mừng anh đến với Trung Quốc

 

– 欢迎来到中国: Huānyíng lái dào zhōngguó

 

Anh có tờ khai báo thuế quan không?

 

– 你有报关单吗?- Nǐ yǒu bàoguān dān ma?

 

Anh có gì cần khai báo hải quan không?

 

– 你有什么要申报海关吗?-Nǐ yǒu shénme yào shēnbào hǎiguān ma?

 

Anh có mang theo đồ đạc giá trị cao hay rượu bia gì cần khai báo không?

 

– 你有任何贵重物品或酒精要申报吗?- Nǐ yǒu rènhé guìzhòng wùpǐn huò jiǔjīng yào shēnbào ma?:

 

Tôi có thể xem giấy tờ của anh không?

 

– 我可以你的各单证 吗?-Wǒ kěyǐ nǐ de gè dān zhèng ma?

 

Làm ơn đọc rõ họ tên, tuổi và quốc tịch.

 

– 请说出你的姓名,年龄和国籍:-Qǐng shuō chū nǐ de xìngmíng, niánlíng hé guójí

 

Anh sẽ ở đây bao lâu?

 

你在这里住多久?Nǐ zài zhèlǐ zhù duōjiǔ?

 

Tôi sẽ ở lại đây 2 tuần

 

– 我会留两个星期。- Wǒ huì liú liǎng gè xīngqi.

 

Anh có thể đi tiếp và chúc anh có chuyến đi vui vẻ!

 

– 您现在可以走吧,祝您旅行快乐:-Nín xiànzài kěyǐ zǒu ba, zhù nín lǚxíng kuàilè

 

Xin hành khách lưu ý là luôn giữ hành lý bên mình.

 

– 提醒乘客不要让行李无人值守:- Tíxǐng chéngkè bùyào ràng xínglǐ wú rén zhíshǒu:

 

Đây là tờ khai xuất cảnh. Xin ông điền vào rồi nộp tại bàn Xuất Nhập cảnh.

 

– 你的 出入境申报表 请填写,并在移民局处理:-Nǐ de chūrùjìng shēnbào biǎo qǐng tiánxiě, bìng zài yímín jú chǔlǐ:

 

Chúc quá khách đi vui vẻ!

 

– 祝你旅行愉快! -Zhù nǐ lǚxíng yúkuài!

3. Đoạn hội thoại mẫu dùng trong tiếng Trung giao tiếp xuất nhập cảnh.

Cho tôi xem tờ khai nhập cảnh của anh được không?

 

我可以看看您的入境申请表吗?Wǒ kěyǐ kànkan nín de rùjìng shēnqǐngbiǎo ma?

 

Anh từ đâu đến?

 

您从哪儿来?Nín cóng nǎr lái?

 

Tôi đến từ Việt Nam.

 

我来自越南。Wǒ láizì Yuènán.

 

Anh sẽ ở lại Trung Quốc bao lâu?

 

您要在中国待多久?Nín yào zài Zhōngguó dài duōjiǔ?

 

Tôi sẽ ở lại khoảng 2 tuần.

 

我将待两个星期左右。Wǒ jiāng dài liǎng ge xīngqī zuǒyòu.

 

Anh đến Trung Quốc để làm gì?

 

您来中国的目的是什么?Nín lái Zhōngguó de mùdì shì shénme?

 

Tôi có visa du lịch. Tôi chỉ đến để tham quan và du lịch.

 

我持旅游签证。我只是观光旅游。

Wǒ chí lǚyóu qiānzhèng. Wǒ zhǐ shì guānguāng lǚyóu.

 

Anh mở vali ra được không?

 

请把您的箱子打开好吗?

Qǐng bǎ nín de xiāngzi dǎkāi hǎo ma?

 

Chỉ có đồ dùng hàng ngày.

 

只有日常用品。Zhǐ yǒu rìcháng yòngpǐn.

 

Anh có gì cần khai báo không?

 

您有什么要申报吗?Nín yǒu shénme yào shēnbào ma?

 

Tôi không có gì phải khai báo.

 

我没有什么申报的。Wǒ méi yǒu shénme shēnbào de.

 

Tôi có mang 2 chai rượu Việt Nam và một tút thuốc lá.

 

我带了两瓶越南酒和一条香烟。Wǒ dài le liǎng píng Yuènánjiǔ hé yì tiáo xiāngyān.

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK