VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 13
  • 1115
  • 13,615,848
Lịch Khai Giảng tháng này

Đi ngân hàng đổi tiền

  21/08/2014

A: 小姐,我想换钱。

Xiǎojiě, wǒ xiǎng huànqián.

Cô ơi tôi muốn đổi tiền.

B: 你换什么钱?

Nǐ huàn shénme qián?

Chị đổi tiền gì?

A: 我换人民币。

Wǒ huàn rénmínbì

Tôi đổi nhân dân tệ.

B: 你换多少?

Huàn duōshao?

Chị đổi bao nhiêu?

A: 三百万越南盾。

Sān bǎi wàn yuènán dùn.

3 triệu việt nam đồng.

B: 请等一会儿…给你钱。

Qǐng děng yí huìer…gěi nǐ qián.

Đợi chút….. Tiền của chị đây.

A: 谢谢。

Xièxie.

Cảm ơn.

B: 不客气。

Bú kèqi.

Không có gì.

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK