VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 6
  • 1969
  • 13,583,891
Lịch Khai Giảng tháng này

Đi mua trà, kẹo ngọt, bia

  21/08/2014

先生, 你要买什么 ?

xiān shēng  nǐ yào mǎi shén mo

Tiên sinh, ông muốn mua gì ?

我要一公斤茶,一包糖果 。

wǒ yào yī gōng jīn chá  yī bāo táng guǒ

Tôi muốn mua 1 kg trà, 1 gói keo ngọt

一公斤茶:八块;糖果: 四块

yī gōng jīn chá  bā kuài  táng guǒ  sì kuài

1 kg trà : 8 đồng ; kẹo ngọt : 4 đồng

你还要其他吗?

nǐ hái yào qí tā ma

Ông còn cần gì khác nữa không ?

还要两瓶河内啤酒 。

hái yào liǎng píng hé nèi pí jiǔ

Còn cần 2 chai bia Hà Nội .

不好意思,我们没有河内啤酒,

bù hǎo yì sī  wǒ men méi yǒu hé nèi pí jiǔ

Thật ngại quá, chúng tôi không có bia Hà Nội

只有青岛啤酒,你要不要 ?

zhī yǒu qīng dǎo pí jiǔ  nǐ yào bú yào

Chỉ có bia Thanh Đảo, ông có cần không ?

青岛啤酒也行 。

qīng dǎo pí jiǔ yě xíng

Bia Thanh Đảo cũng được .

两瓶青岛啤酒: 二十块

liǎng píng qīng dǎo pí jiǔ  èr shí kuài

Hai chai bia Thanh Đảo : 20 đồng

好的,帮我算帐呀 。

hǎo de  bāng wǒ suàn zhàng yā

Được rồi, giúp tôi thanh toán .

你总共二十四块。。。 退给你六块

nǐ zǒng gòng èr shí sì kuài    tuì gěi nǐ liù kuài

Của ông tổng cộng 24 đồng...... trả lại cho ông 6 đồng

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK