VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 10
  • 1802
  • 13,583,724
Lịch Khai Giảng tháng này

Mẫu câu đơn giản trong giao tiếp tiếng trung PHẦN 7

  14/09/2017

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên sưu tầm và gửi đến các bạn bắt đầu học tiếng trung các mẫu câu thoại đơn giản trong giao tiếp bằng tiếng trung, để giúp các bạn có thể sử dụng được tiếng trung trong các tình huống giao tiếp cơ bản hàng ngày.

你是哪国人?

Nǐ shì nǎ guó rén?

Bạn là người nước nào?

 

我是越南人。

Wǒ shì Yuènán rén.

Tôi là người Việt Nam.

 

你会讲英语吗?

Nǐ huì jiǎng Yīngyǔ ma?

Bạn biết nói tiếng Anh không?

 

我不会讲英语。

Wǒ bú huì jiǎng Yīngyǔ.

Tôi không biết tiếng Anh.

 

你会讲汉语吗?

Nǐ huì jiǎng Hànyǔ ma?

Bạn biết nói tiếng Trung không?

 

我会一点汉语。

Wǒ huì yìdiǎn Hànyǔ.

Tôi biết một chút tiếng Trung.

 

我发音不准。

Wǒ fāyīn bù zhǔn.

Tôi phát âm không chuẩn.

 

你可认不可认汉字?

Nǐ kěrèn bù kěrèn Hànzì?

Bạn có biết chữ Hán không?

 

我能认汉字,但不会讲。

Wǒ néng rèn Hànzì, dàn bú huì jiǎng.

Tôi biết chữ Hán, nhưng không biết nói.

 

你看懂中文书吗?

Nǐ kàn dǒng Zhōngwén shū ma?

Bạn xem hiểu sách tiếng Trung không?

 

我看不懂中文书。

Wǒ kàn bù dǒng Zhōngwén shū.

Tôi xem không hiểu sách tiếng Trung.

 

我懂一点点。

Wǒ dǒng yìdiǎndiǎn.

Tôi hiểu 1 chút.

 

我讲汉语你听懂吗?

Wǒ jiǎng Hànyǔ nǐ tīng dǒng ma?

Tôi nói tiếng Trung bạn nghe có hiểu không?

 

请你说慢一点。

Qǐng nǐ shuō màn yì diǎn.

Bạn làm ơn nói chậm một chút.

 

我开始读英文。

Wǒ kāishǐ dú Yīngwén.

Tôi mới bắt đầu học tiếng Anh.

 

我读得好慢。

Wǒ dú dé hǎo màn.

Tôi đọc rất chậm.

20. 家庭Jiātíng  Gia đình

 

你家住在哪儿?

Nǐ jiā zhù zài nǎr?

Nhà của bạn ở đâu?

 

我家住在河内。

Wǒ jiā zhù zài Hénèi.

Nhà của tôi ở Hà Nội.

 

:我住在黄国越路,261 弄,6-C1,国家大学外语大学教师住宅区,

Wǒ zhù zài huáng guó yuèlù,261 lòng,6-C1, guójiā dàxué wàiyǔ dàxué jiàoshī zhùzhái qū
Tôi sống ở số 6-C1, tập thể giáo viên Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia..

 

你家有几口人?

Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?

Nhà bạn có mấy người?

 

我家有四口人:爸爸,妈妈,我和弟弟。

Wǒ jiā yǒu sì kǒu rén: Bàba, māma, wǒ hé dìdi.

Nhà tôi có 4 người: bố, mẹ tôi và em trai.

 

你爸爸在哪儿工作?

Nǐ bàba zài nǎr gōngzuò?

Bố bạn làm việc ở đâu?

 

我爸爸在医院工作。

Wǒ bàba zài yīyuàn gōngzuò.

Bố tôi làm việc ở bệnh viện.

 

妈妈在学校工作。

Māma zài xuéxiào gōngzuò.

Mẹ tôi làm ở trường học.

 

弟弟是工程师。

Dìdi shì gōngchéngshī.

Em trai là kỹ sư.

 

你结婚了吗?

Nǐ jiéhūn le ma?

Bạn kết hôn chưa?

 

我结婚了。

Wǒ jiéhūn le.

Tôi kết hôn rồi.

 

你有小孩了吗?

Nǐ yǒu xiǎohái le ma?

Bạn có con chưa?

 

我有小孩了。

Wǒ yǒu xiǎohái le.

Tôi có con rồi.

 

你有几个小孩?

Nǐ yǒu jǐ ge xiǎohái?

Bạn có mấy đứa con?

 

我有2个小孩。

Wǒ yǒu 2 ge xiǎohái.

Tôi có 2 cháu.

 

21. 问地址Wèn dìzhǐ   Hỏi địa chỉ

 

你在哪儿学中文?

nǐ zài nǎr xué Zhōngwén?

Bạn học tiếng Trung ở đâu?

 

我在中文中心学汉语。

Wǒ zài Zhōngwén Zhōngxīn xué Hànyǔ.

Tôi học tiếng Trung ở Trung tâm tiếng Trung.

 

你住在几楼?

Nǐ zhù zài jǐ lóu?

Bạn sống ở tầng mấy?

 

我住在3楼。

Wǒ zhù zài 3 lóu.

Tôi sống ở tầng 3.

 

你的房间是几号?

Nǐ de fángjiān shì jǐ hào?

Phòng bạn là phòng số bao nhiêu?

 

66号。

66 hào.

Số 66.

 

你房间能住几个人?

Nǐ fángjiān néng zhù jǐ ge rén?

Phòng bạn ở được mấy người?

 

3个人。

3 ge rén.

Ở được 3 người.

 

Chúc bạn học thật tốt tiếng trung và theo dõi phần học cuối cùng trong nội dung các mẫu câu tiếng trung giao tiếp đơn giản thường hay được sử dụng cùng trung tâm tiếng trung Hoàng Liên các bạn nhé!

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK