VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 5
  • 884
  • 13,615,617
Lịch Khai Giảng tháng này

Một số mẫu câu giao tiếp thông dụng trong tiếng Trung

  11/09/2017

Một số mẫu câu giao tiếp thông dụng trong tiếng Trung được trung tâm tiếng trung Hoàng Liên - trung tâm tiếng trung uy tín tại Hà Nội sưu tầm giúp các bạn học tốt tiếng trung! Trung tâm hy vọng các bạn có thể sử dụng được những câu giao tiếp đơn giản, thông dụng bằng tiếng trung trong các tình huống hàng ngày, trong công việc!

1. 给你。(Gěi nǐ.): Của bạn đây.
2. 别紧张。(Bié jǐnzhāng.): Thoải mái đi.
3. 太遗憾了!(Tài yíhàn le!): Đáng tiếc thật!
4. 还要别的吗?(Hái yào bié de ma?): Còn gì nữa không?
5. 一定要小心!(Yídìng yào xiǎoxīn!): Nhớ cẩn thận đó!
6. 帮个忙,好吗?(Bāng gè máng, hǎo ma?): Giúp tôi một tay nhé!
7. 别客气。(Bié kèqì.): Xin cứ tự nhiên.
8. 保持联络。(Bǎochí liánluò.): Nhớ giữ liên lạc.
9. 时间就是金钱。(Shíjiān jiùshì jīnqián.): Thời giờ là tiền bạc.
10. 是哪一位?(Shì nǎ yī wèi?): Ai đó?
11. 你做得对。(Nǐ zuò dé duì.): Bạn làm đúng rồi.
12. 你出卖我!(Nǐ chūmài wǒ!): Mày bán đứng tao!
13. 我能帮你吗?(Wǒ néng bāng nǐ ma?): Để tôi giúp bạn nhé!
14. 帮帮我!(Bāng bāng wǒ!): Giúp tôi một tay nào!
15. 怎么样?(Zěnme yàng?): Sao rồi?
16. 我做到了!(Wǒ zuò dàole!): Tôi làm được rồi!
17. 我会留意的。(Wǒ huì liúyì de.): Tôi sẽ lưu ý chuyện đó!
18. 我在赶时间!(Wǒ zài gǎn shíjiān!): Tôi đang vội lắm!
19. 这是她的本行。(Zhè shì tā de běn háng.): Nghề của nàng mà!
20. 由你决定。(Yóu nǐ juédìng.): Tùy bạn!
21. 简直太棒了!(Jiǎnzhí tài bàngle!): Thật tuyệt!
22. 你呢?(Nǐ ne?): Bạn thì sao?
23. 你欠我一个人情。(Nǐ qiàn wǒ yígè rén qíng.): Bạn nợ tôi một ân tình.
24. 不客气。(Bù kèqi.): Không có chi, đừng khách sáo.
25. 你在开玩笑吧! (nǐ zài kāiwánxiào ba!): Mày giỡn hả!

Chúc các bạn học thật tốt tiếng trung và tiếp tục theo dõi các bài học của trung tâm tiếng trung Hoàng Liên.

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK