VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 11
  • 1055
  • 13,615,788
Lịch Khai Giảng tháng này

Đi xe bus

  19/08/2014

你好!你能告诉我,我现在在哪里吗?

 

nǐhǎo ! nǐ néng gāo sù wǒ, wǒ xiàn zài zài nǎ lǐ ?

 

Xin chào, bạn có thể bảo cho tôi, tôi hiện tại đang ở đâu không ?

 

在动物园附近

 

zài dòng wù yuán fù jìn

 

Ở gần vườn bách thú

 

这趟车去不去北海公园?

 

zhè tàng chē qù bú qù běi hǎi gōng yuán ?

 

Chuyến xe bus này có đi đến công viên Bắc Hải không ?

 

应该去的

 

yīng gāi qù de

 

Có đi

 

我在哪里下车?

 

wǒ zài nǎ lǐ xià chē ?

 

Tôi xuống xe ở đâu ?

 

在北海公园站

 

zài běi hǎi gōng yuán zhàn

 

Ở trạm công viên Bắc Hải

 

谢谢,车来了,再见!

 

xiè xie , chē lái le, zài jiàn !

 

Cảm ơn, xe đến rồi tạm biêt .

 

不客气, 再见

 

bú kè qi, zài jiàn

 

Đừng khách sáo, tạm biệt

 

Từ mới liên quan :

 

告诉gāo sù : bảo, thông báo

 

北海公园běi hǎi gōng yuán : Công viên Bắc Hải

 

站zhàn: trạm

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK