VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 5
  • 1182
  • 13,615,915
Lịch Khai Giảng tháng này

Mẫu câu đơn giản trong giao tiếp tiếng trung PHẦN CUỐI

  14/09/2017

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên sưu tầm và gửi đến các bạn bắt đầu học tiếng trung các mẫu câu thoại đơn giản trong giao tiếp bằng tiếng trung, để giúp các bạn có thể sử dụng được tiếng trung trong các tình huống giao tiếp cơ bản hàng ngày.
Chúng ta cùng học phần cuối cùng trong nội dung bài học giao tiếp này nhé:

这是什么?

Zhè shì shénme?

Đây là cái gì?

 

这是书。

Zhè shì shū.

Đây là sách.

 

那是什么?

Nà shì shénme?

Kia là cái gì?

 

那是打火机。

Nà shì dǎhuǒjī.

Kia là cái bật lửa.

 

那是中文书吗?

Nà shì Zhōngwén shū ma?

Kia là sách tiếng Trung phải không?

 

那不是中文书,是英文书。

Nà bú shì Zhōngwén shū, shì Yīngwén shū.

Không phải sách tiếng Trung mà là sách tiếng Anh.

 

这是你的手机吗?

Zhè shì nǐ de shǒujī ma?

Đây là điện thoại di động của bạn à?

 

不是。

Bú shì.

Không phải.

 

这包烟盒是谁的?

Zhè bāo yānhé shì shuí de?

Bao thuốc này là của ai?

 

是他的。

Shì tā de.

Là của anh ấy.

 

你会抽烟吗?

Nǐ huì chōuyān ma?

Bạn có biết hút thuốc không?

 

我不会抽烟。

Wǒ bú huì chōuyān.

Tôi không biết hút thuốc.

 

这不是咖啡,这是茶,那是水。

Zhè bú shì kāfēi, zhè shì chá, nà shì shuǐ.

Đây không phải là cà phê, đây là trà, đó là nước.

 

你喜欢喝茶吗?

Nǐ xǐhuān hē chá ma?

Bạn thích uống trà không?

 

我不喜欢喝茶。

Wǒ bù xǐhuān hē chá.

Tôi không thích uống trà.

 

那是电视吗?

Nà shì diànshì ma?

Đó là TV à?

 

这是谁的杂志?

Zhè shì shuí de zázhì?

Đây là quyển tạp chí của ai?

 

我不知道。

Wǒ bù zhīdào.

Tôi không biết.

 

你喜欢喝茶还是喝咖啡?

Nǐ xǐhuān hē chá háishì hē kāfēi?

Bạn thích uống trà hay cà phê?

 

我喜欢喝咖啡。

Wǒ xǐhuān hē kāfēi.

Tôi thích uống cà phê.

 

这是你的笔吗?

Zhè shì nǐ de bǐ ma?

Đây là bút của bạn à?

 

是。

Shì.

Vâng.

 

23. 在商店Zài shāngdiàn Ở cửa hàng

 

先生,你要买什么?

Xiānshēng, nǐ yào mǎi shénme?

Ông muốn mua gì?

 

我要买一斤糖,一包咖啡,一个牙膏。

Wǒ yào mǎi yì jīn táng, yì bāo kāfēi, yí ge yágāo.

Tôi muốn mua 0,5 kg đường, 1 gói cà phê, 1 tuýp kem đánh răng.

 

一斤糖7块,一包咖啡10块,一个牙膏3块,总共20块。

Yì jīn táng 7 kuài, yì bāo kāfēi 10 kuài, yí ge yágāo 3 kuài, zǒnggòng 20 kuài.

0,5 kg đường 7 đồng, 1 gói cà phê 10 đồng, 1 tuýp thuốc đánh răng 3 đồng, tổng cộng 20 đồng.

 

你还要其他吗?

Nǐ hái yào qítā ma?

Ông còn cần gì nữa không?

 

再要一个打火机。

Zài yào yí gè dǎhuǒjī.

Tôi lấy thêm một cái bật lửa.

 

够了,总共多少钱?

Gòu le, zǒnggòng duōshǎo qián?

Đủ rồi, tổng cộng bao nhiêu tiền?

 

请去那里付钱。

Qǐng qù nàlǐ fùqián.

Mời sang phía bên kia trả tiền.

 

帮我算帐呀。

Bāng wǒ suànzhàng ya.

Giúp tôi tính tiền.

 

退给你6块。

Tuì gěi nǐ 6 kuài.

Trả lại bạn 6 đồng.

 

24. 寻找失物Xúnzhǎo shīwù Tìm đồ thất lạc

服务员小姐,你们捡到一个背包没有?

Fúwùyuán xiǎojiě, nǐmen jiǎn dào yí ge bèibāo méi yǒu?

Cô phục vụ ơi, các cô có nhặt được cái ba lô không?

 

你的背包是什么时候丢的?你把背包丢在哪儿了?

Nǐ de bèibāo shì shénme shíhòu diū de? Nǐ bǎ bèibāo diū zài nǎr le?

Ba lô của anh mất lúc nào?  Anh để quên ba lô ở đâu?

 

我刚才在食堂喝茶,可能丢在那儿了。

Wǒ gāngcái zài shítáng hè chá, kěnéng diū zài nàr le.

Tôi vừa uống trà ở nhà ăn, có khả năng để quên ở đó.

 

背包里面有什么东西?

Bèibāo lǐmiàn yǒu shénme dōngxi?

Trong ba lô có những đồ gì?

 

在背包里有我的护照,身份证,照相机,我叫蓝天。

Zài bèibāo li yǒu wǒ de hùzhào, shēnfènzhèng, zhàoxiàngjī, wǒ jiào Lán Tiān.

Trong ba lô có hộ chiếu, chứng minh thư, máy ảnh. Tôi tên là Lam Thiên.

 

你看这个是你的背包吗?

Nǐ kàn zhè ge shì nǐ de bèibāo ma?

Anh xem đây có phải là ba lô của anh không?

 

没错,这是我的背包。

Méi cuò, zhè shì wǒ de bèibāo.

Đúng rồi, đây là ba lô của tôi.

 

请你检查东西在吗?

Qǐng nǐ jiǎnchá dōngxi zài ma?

Anh kiểm tra xem còn đủ đồ không?

 

都在,一件也不少。

Dōu zài, yí jiàn yě bù shǎo.

Đều đủ cả, không thiếu thứ gì.

 

真不知道怎么感谢才好。

Zhēn bù zhīdào zěnme gǎnxiè cái hǎo.

Thật không biết cảm ơn cô như thế nào.

 

没什么,这是我们应该做的。

Méishénme, zhè shì wǒmen yīnggāi zuò de.

Không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm.

 

老板,你在找什么?

Lǎobǎn, nǐ zài zhǎo shénme?

Ông chủ, ông tìm cái gì?

 

我在寻找我的手提包,刚才丢去。

Wǒ zài xúnzhǎo wǒ de shǒutíbāo, gāngcái diū qù.

Tôi đang tìm cái tui xách tay, vừa mới mất.

 

你在哪儿丢的?

Nǐ zài nǎr diū de?

Anh để quên ở đâu?

 

可能在服务台,我在那儿买过食票。

Kě néng zài fúwùtái, wǒ zài nàr mǎi guo shípiào.

Có khả năng để quên ở quầy phục vụ, tôi mua vé ăn ở đó.

 

你的手提包是什么颜色?

Nǐ de shǒutíbāo shì shénme yánsè?

Túi xách tay của anh màu gì?

 

是黑色的。

Shì hēisè de.

Màu đen.

 

刚才服务员送到一个手提包。

Gāngcái fúwùyuán sòng dào yí ge shǒutíbāo.

Lúc nãy nhân viên phục vụ nhặt được một cái túi xách tay.

 

真的?

Zhēn de?

Thật ư?

 

你看是不是你的?

Nǐ kàn shì bú shì nǐ de?

Anh xem có phải của anh không?

 

就是它,哎呀,总算找到了,太好了。

Jiù shì tā, āiyā, zǒngsuàn zhǎodào le, tài hǎo le.

Đúng là của tôi rồi, thật may vì đã tìm lại được.

 

检查一下,东西不是都在吗?

Jiǎnchá yí xià, dōngxi bú shì dōu zài ma?

Anh kiểm tra lại xem có bị thiếu cái gì bên trong túi không?

 

钱包,照相机,银行卡都在,一个也不少。

Qiánbāo, zhàoxiàngjī, yínhángkǎ dōu zài, yí ge yě bù shǎo.

Ví tiền, máy ảnh, thẻ ngân hàng đều có, không thiếu cái gì.

Chúc các bạn học tiếng trung giao tiếp thật tốt cùng trung tâm tiếng trung Hoàng Liên!

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK