VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 29
  • 3525
  • 13,739,686
Lịch Khai Giảng tháng này

Mẫu câu thoại MỜI THẦU trong tiếng trung thương mại.

  14/09/2017

Những mẫu câu, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp được sử dụng trong tiếng trung giao tiếp: Mời đấu thầu bằng tiếng trung sẽ là chủ đề chính của bài học ngày hôm nay. Mời các bạn cùng tự học tiếng trung giao tiếp với trung tâm tiếng trung Hoàng Liên các bạn nhé!

1.  这是一份有关当局签发的资格证书。

Zhè shì yí fèn yǒuguān dāngjú qiānfā de zīgé zhèngshū.

Đây là giấy chứng nhận do ngành hữu quan ký.

 

2.  这就是明天要送交的投标文件。

Zhè jiù shì míngtiān yào sòngjiāo de tóubiāo wénjiàn.

Đây chính là hồ sơ mời thầu cần chuyển vào ngày mai.

 

3.  贵公司对敝公司登在《时代日报》上的招标感兴趣吗?

Guì gōngsī duì bì gōngsī dēng zài “shídài rìbào” shàng de zhāobiāo gǎnxìngqù ma?

Quý công ty có hứng thú với việc mời thầu được đăng trên tạp chí “Thời đại” của chúng tôi không?

 

4.  你们须到我办事处来取标书,标书每份500美元。

Nǐmen xū dào wǒ bànshìchù lái qǔ biāoshū, biāoshū měi fèn 500 měiyuán.

Các ông phải đến phòng làm việc của tôi để nhận hồ sơ mời thầu, mỗi hồ sơ mời thầu là 500 đôla.

 

5.  这是一套招标文件,所有必要细节都在里面。

Zhè shì yí tào zhāobiāo wénjiàn, suǒyǒu bìyào xìjié dōu zài lǐmiàn.

Đây là bộ hồ sơ mời thầu, những chi tiết cần thiết đều được ghi trong đó.

 

6.  由于这是一个大项目,需要巨额资金,我公司要求由一家可接受的银行出具保函。

Yóuyú zhè shì yí ge dà xiàngmù, xūyào jù'é zījīn, wǒ gōngsī yāoqiú yóu yì jiā kě jiēshòu de yínháng chūjù bǎohán.

Vì đây là dự án lớn cần nhiều vốn nên công ty chúng tôi yêu cầu có thư bảo lãnh của một ngân hàng có thể chấp nhận.

 

7.  敝公司希望在截止日期之前,贵公司会仔细考虑这项标的。

Bì gōngsī xīwàng zài jiézhǐ rìqī zhīqián, guì gōngsī huì zǐxì kǎolǜ zhè xiàng biāodì.

Công ty chúng tôi hi vọng trước khi hết thời hạn, quý công ty sẽ suy nghĩ kỹ về dự án mời thầu này

 

8.  贵公司对敝公司参加招标要求什么担保?

Guì gōngsī duì bì gōngsī cānjiā zhāobiāo yāoqiú shénme dānbǎo?

Quý công ty có yêu cầu đảm bảo gì đối với việc tham gia mời thầu của công ty chúng tôi?

 

9.  这是我公司的投标,附有该项目的费用、施工时间和工程量。

Zhè shì wǒ gōngsī de tóubiāo, fùyǒu gāi xiàngmù de fèiyòng, shīgōng shíjiān hé gōngchéngliàng.

Đây là hồ sơ mời thầu của công ty chúng tôi, trong đó có kèm theo cả chi phí, thời gian thi công và số lượng công trình của dự án này.

 

10.    敝公司在什么时间把投标送交贵公司?

Bì gōngsī zài shénme shíjiān bǎ tóubiāo sòngjiāo guì gōngsī?

Công ty chúng tôi có thể gửi cho quý công ty hồ sơ mời thầu vào thời gian nào?

 

 

对话1:

贵公司对敝公司登在《时代日报》上的招标感兴趣吗?

Guì gōngsī duì bì gōngsī dēng zài “shídài rìbào” shàng de zhāobiāo gǎnxìngqù ma?

Quý công ty có hứng thú với việc mời thầu được đăng trên tạp chí “Thời đại” của chúng tôi không?

 

是的。我可以在什么地方得到招标文件?

Shì de. Wǒ kěyǐ zài shénme dìfāng dédào zhāobiāo wénjiàn?

Có. Tôi có thể nhận hồ sơ mời thầu ở đâu?

 

你必须到我办事处来取标书,标书每份500美元。

Nǐ bìxū dào wǒ bànshì chù lái qǔ biāoshū, biāoshū měi fèn 500 měiyuán.

Ông phải đến phòng làm việc của tôi để nhận hồ sơ mời thầu, mỗi hồ sơ mời thầu là 500 đôla.

 

我会来的。招标文件包括所有的必要细节吗?

Wǒ huì lái de. Zhāobiāo wénjiàn bāokuò suǒyǒu de bìyào xìjié ma?

Tôi sẽ tới. Hồ sơ mời thầu bao gồm những chi tiết cần thiết rồi phải không?

 

是的。其中有个要求是,贵公司应向敝公司提供一份由一家可接受的银行所出具的保函。

Shì de. Qízhōng yǒu ge yāoqiú shì, guì gōngsī yīng xiàng bì gōngsī tígōng yí fèn yóu yì jiā kě jiēshòu de yínháng suǒ chūjù de bǎohán.

Đúng vậy, trong đó có một yêu cầu là quý công ty phải cung cấp thư bảo lãnh do một ngân hàng có thể chấp nhận.

 

我知道。这是一个先决条件。

Wǒ zhīdào. Zhè shì yí gè xiānjué tiáojiàn.

Tôi biết. Đó là điều kiện tiên quyết.

 

敝公司希望贵公司会仔细考虑这项标的。

Bì gōngsī xīwàng guì gōngsī huì zǐxì kǎolǜ zhè xiàng biāodì.

Công ty chúng tôi hi vọng quý công ty sẽ xem xét kỹ về hồ sơ mời thầu này.

 

我们会的。

Wǒmen huì de.

Chúng tôi sẽ làm như vậy.

 

对话2:

我听说贵公司准备招标。

Wǒ tīngshuō guì gōngsī zhǔnbèi zhāobiāo.

Tôi nghe nói quý công ty đang chuẩn bị mời thầu.

 

是的。是头顿石油开发的招标。

Shì de. Shì Tóudùn shíyóu kāifā de zhāobiāo.

Đúng vậy. Đó là lời mời thầu khai thác dầu mỏ ở Vũng Tàu.

 

贵公司什么时候招标?

Guì gōngsī shénme shíhòu zhāobiāo?

Khi nào thì quý công ty gọi thầu?

 

下月上旬。

Xià yuè shàng xún.

Thượng tuần tháng sau.

 

贵公司想购买什么样的设备?

Guì gōngsī xiǎng gòumǎi shénmeyàng de shèbèi?

Quý công ty muốn mua thiết bị như thế nào?

 

先进的钻探设备。

Xiānjìn de zuāntàn shèbèi.

Thiết bị khoan dò tiên tiến.

 

截止日期是哪天?

Jiézhǐ rìqī shì nǎ tiān?

Hết hạn vào ngày nào?

 

10月31日。

10 yuè 31 rì.

Ngày 31 tháng 10.

 

投标文件送交什么地方?

Tóubiāo wénjiàn sòngjiāo shénme dìfāng?

Hồ sơ mời thầu chuyển đến đâu?

 

送交我办事处。

Sòngjiāo wǒ bànshìchù.

Chuyển đến phòng làm việc của tôi.

 

 

对话3:

这是我公司的投标,附有该项目的费用、施工时间的工程量。

Zhè shì wǒ gōngsī de tóubiāo, fùyǒu gāi xiàngmù de fèiyòng, shīgōng shíjiān de gōngchéngliàng.

Đây là hồ sơ mời thầu của công ty chúng tôi, trong đó có kèm theo cả chi phí, thời gian thi công và số lượng công trình của dự án này.

 

是以什么货币标价的?

Shì yǐ shénme huòbì biāojià de?

Ghi giá theo loại tiền tệ nào?

 

美元。

Měiyuán.

Đôla.

 

贵公司向敝公司提供什么形式的担保?

Guì gōngsī xiàng bì gōngsī tígōng shénme xíngshì de dānbǎo?

Quý công ty đưa ra sự đảm bảo theo hình thức nào đối với công ty tôi?

 

由农业银行开立的备用信用证。

Yóu Nóngyè yínháng kāilì de bèiyòng xìnyòngzhèng.

Thẻ tín dụng dự trữ do ngân hàng Nông nghiệp cung cấp.

 

你带来资格证书了吗?

Nǐ dài lái zīgé zhèngshū le ma?

Ông có mang theo giấy chứng nhận không?

 

哦,带来了。这是有关当局签发的证书。

Ò, dài lái le. Zhè shì yǒuguān dāngjú qiānfā de zhèngshū.

À, tôi có mang. Đây là giấy chứng nhận do ngành hữu quan ký.

 

好了。谢谢您。

Hǎo le. Xièxiè nín.

Được rồi. Cảm ơn ông.

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK