VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 9
  • 3822
  • 13,757,641
Lịch Khai Giảng tháng này

Đàm phán về góp vốn đầu tư bằng tiếng Trung!

  14/09/2017

Chúng ta cùng nhau tiếp tục bài học về việc đàm phán, góp vốn đầu tư trong các giao dịch thương mại bằng tiếng trung với trung tâm tiếng trung uy tín và lâu năm nhất Hà Nội nhé:

对外方投资比例有什么规定吗?

Duìwàifāng tóuzī bǐlì yǒu shénme guīdìng ma?

Về tỉ lệ góp vốn đầu tư nước ngoài có quy định gì không?

 

有的。最低比例应为25%,但没有上限。

Yǒu de. Zuì dī bǐlì yīng wéi 25%, dàn méi yǒu shàngxiàn.

Có. Tỉ lệ thấp nhất phải là 25%, nhưng không có giới hạn cao nhất.

 

我公司投资可以超过50%吗?

Wǒ gōngsī tóuzī kěyǐ chāoguò 50%ma?

Vốn đầu tư của công ty chúng tôi có thể vượt quá 50% được không?

 

如果有必要的话当然可以。贵公司准备出资多少?

Rúguǒ yǒu bìyào de huà dāngrán kěyǐ. Guì gōngsī zhǔnbèi chūzī duōshǎo?

Nếu cần thiết thì đương nhiên là có thể. Quý công ty định xuất vốn bao nhiêu?

 

我公司想投资55%。

Wǒ gōngsī xiǎng tóuzī 55%.

Công ty chúng tôi muốn đầu tư 55%.

 

以什么形式?

Yǐ shénme xíngshì?

Theo hình thức gì?

 

机械设备,大约占总资本55%。

Jīxiè shèbèi, dàyuē zhàn zǒng zīběn 55%.

Thiết bị máy móc, chiếm khoảng 55% tổng vốn đầu tư.

 

好啊。我公司非常感兴趣。

Hǎo a. Wǒ gōngsī fēicháng gǎn xìngqù.

Được thôi. Công ty chúng tôi rất có hứng thú.

非现金部分的投资如何估价?

Fēi xiànjīn bùfèn de tóuzī rúhé gūjià?

Việc đầu tư theo hình thức không dùng tiền mặt tính như thế nào?

 

会有一个国家估价机构估价。贵公司想投资什么?

Huì yǒu yí ge guójiā gūjià jīgòu gūjià. Guì gōngsī xiǎng tóuzī shénme?

Sẽ có 1 cơ quan định giá quốc gia tính toán. Quý công ty muốn đầu tư gì?

 

我公司想投资机械设备。

Wǒ gōngsī xiǎng tóuzī jīxiè shèbèi.

Công ty chúng tôi muốn đầu tư thiết bị máy móc.

 

机械设备应根据世界市场价格来估价。

Jīxiè shèbèi yīng gēnjù shìjiè shìchǎng jiàgé lái gūjià.

Thiết bị máy móc sẽ dựa trên giá cả thị trường trên thế giới để định giá.

 

如果没有这样的世界市场价格,机械设备应如何估价?

Rúguǒ méi yǒu zhè yàng de shìjiè shìchǎng jiàgé, jīxiè shèbèi yīng rúhé gūjià?

Nếu không có giá thị trường thế giới như vậy thì thiết bị máy móc phải tính thế nào?

 

应根据实际成本加运费和保险费来估价。

Yīng gēnjù shíjì chéngběn jiā yùnfèi hé bǎoxiǎnfèi lái gūjià.

Phải căn cứ vào giá thành thực tế cộng thêm phí vận chuyển và phí bảo hiểm để tính.

 

怎么估价专利和商标?

Zěnme gūjià zhuānlì hé shāngbiāo?

Bản quyền phát minh sáng chế và thương hiệu được tính thế nào?

 

专利和商标将由专家小姐估价并国家方确认。

Zhuānlì hé shāngbiāo jiāng yóu zhuānjiā xiǎojiě gūjià bìng guójiāfāng quèrèn.

Bản quyền phát minh sáng chế và thương hiệu do nhóm chuyên gia đánh giá và phía quốc gia xác nhận

 

合资企业各方如何分享利润、分担亏损?

Hézī qǐyè ge fāng rúhé fēnxiǎng lìrùn, fēndān kuīsǔn?

Các bên của công ty góp vốn phân chia lợi nhuận và gánh vác rủi ro như thế nào?

 

他们应按各自的投资份额分享利润、分担亏损。

Tāmen yīng àn gèzì de tóuzī fèn'é fēnxiǎng lìrùn, fēndān kuīsǔn.

Họ phải căn cứ vào số vốn đầu tư của mỗi bên để phân chia lợi nhuận và gánh vác rủi ro.

 

外方的利润能否以外汇形式汇回本国?

Wàifāng de lìrùn néng fǒu yǐ wàihuì xíngshì huì huí běnguó?

Lợi nhuận của công ty nước ngoài có thể chuyển về nước theo phương thức ngoại hối được không?

 

是的,可以汇回本国。

Shì de, kěyǐ huì huí běnguó.

Được, có thể chuyển về nước.

 

我们的合资企业是一个独立的经济实体吗?

Wǒmen de hézī qǐyè shì yí ge dúlì de jīngjì shítǐ ma?

Công ty góp vốn của chúng ta là 1 thực thể kinh tế độc lập phải không?

 

是的。该合资企业对其盈亏承担全部责任。

Shì de. Gāi hézī qǐyè duì qí yíngkuī chéngdān quánbù zérèn.

Đúng vậy. Công ty góp vốn này hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về những may rủi.

 

Vậy là các bạn vừa tìm hiểu xong nội dung bài học về cách đàm phán, thương thuyết kêu gọi vốn đầu tư trong hoạt động kinh doanh có sử dụng tiếng trung quốc. Mong các bạn có thể nắm vững các cấu trúc ngữ pháp, mẫu câu, từ vựng để tự tin hơn trong giao tiếp của mình các bạn nhé!

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK