VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 3
  • 3654
  • 13,757,473
Lịch Khai Giảng tháng này

Học tiếng Trung theo chủ đề : Một lần đi ngân hàng đổi tiền

  07/06/2017

请你说一说一次去银行换钱

我常去银行换钱,在银行里常有很多人,每个人都很忙,他们来银行的目的有很多,有的人来换钱,有的人来取钱,有的人来汇款,有的人来做银行卡,.....等等,我就常去银行取钱和寄钱,可是今天我又来银行换钱。我准备去中国留学,所以要把越南盾换成人民币。今天来银行做交易的人不太多,所以我刚拿了挂号就到名了,很快。营业员问我要换什么钱,我说要换人民币,她问要换多少钱,我说五千万(50.000.000)越南盾成人名币. 我给她钱然后等五分钟就换好了, 我还要填一张换钱单. 我拿了钱数了一下儿,都对了。拿了钱我说谢谢,然后走到停车场驾车回家去。

Qǐng nǐ shuō yī shuō yīcì qù yínháng huànqián
wǒ cháng qù yínháng huànqián, zài yínháng lǐ cháng yǒu hěnduō rén, měi gèrén dōu hěn máng, tāmen lái yínháng de mùdì yǒu hěnduō, yǒu de rén lái huànqián, yǒu de rén lái qǔ qián, yǒu de rén lái huìkuǎn, yǒu de rén lái zuò yínháng kǎ,..... Děng děng, wǒ jiù cháng qù yínháng qǔ qián hé jì qián, kěshì jīntiān wǒ yòu lái yínháng huànqián. Wǒ zhǔnbèi qù zhōngguó liúxué, suǒyǐ yào bǎ yuènán dùn huàn chéngrénmínbì. Jīntiān lái yínháng zuò jiāoyì de rén bù tài duō, suǒyǐ wǒ gāng nále guàhào jiù dào míngle, hěn kuài. Yíngyèyuán wèn wǒ yào huàn shénme qián, wǒ shuō yào huàn rénmínbì, tā wèn yào huàn duōshǎo qián, wǒ shuō wǔqiān wàn (50.000.000) Yuènán dùn chéng rén míng bì. Wǒ gěi tā qián ránhòu děng wǔ fēnzhōng jiù huàn hǎole, wǒ hái yào tián yī zhāng huànqián dān. Wǒ nále qián shùle yīxià er, dōu duìle. Nále qián wǒ shuō xièxiè, ránhòu zǒu dào tíngchē chǎng jiàchē huí jiā qù.

Mời bạn kể về một lần đi ngân hàng đổi tiền của bạn:

Tôi thường đi ngân hàng đổi tiền, ở ngân hàng thường có rất đông người, mỗi người đều rất bận, mục đích học đến ngân hàng có rất nhiều, có người đến đổi tiền, có người đến rút tiền, có người đến chuyển khoản, có người đến làm thẻ ngân hàng, .... vân vân, tôi thì thường đi ngân hàng rút tiền và gửi tiền, nhưng hôm nay tôi lại đến ngân hàng đổi tiền. Tôi chuẩn bị đi Trung Quốc du học, nên phải đổi tiền VNĐ thành tiền Nhân Dân TỆ. Hôm nay người đến ngân hàng giao dịch không đông lắm, nên tôi vừa lấy số thì đã đến tên rồi, rất nhanh. Nhân viên hỏi tôi muốn đổi tiền gì, tôi nói muốn đổi thành Nhân dân tệ, cô ấy hỏi tôi muốn đổi bao nhiêu, tôi nói đổi 50.000.000 VNĐ thành Nhân dân tệ, tôi đưa cho cô ấy tiền sau đó đợi 5 phút thì xong,tôi phải điền vào tờ khai đổi tiền. Tôi cầm lấy tiền đếm một chút, đều đã đúng. Cầm tiền xong tôi nói cảm ơn, sau đó đi đến bãi đỗ xe lái xe về nhà.

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK