VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 7
  • 827
  • 13,615,560
Lịch Khai Giảng tháng này
Hiển thị
  20/07/2016

Bài 3 Giáo trình 301

Trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên.

  19/07/2016

Bài 2 Giáo trình 301

Trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên

  19/07/2016

Bài 1 Giáo trình 301

Trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên

  07/04/2015

Bài 8 - Giáo trình Boya

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục gửi đến các bạn học tiếng Trung Giáo trình Boya bài 8 để giúp các bạn có thể học thật tốt tiếng trung.

  06/04/2015

Bài 41 - Giáo trình BOYA

Trung tâm tiếng trung lâu năm Hoàng Liên tiếp tục gửi đến các bạn học tiếng Trung Giáo trình Boya bài 41 để giúp các bạn có thể học thật tốt tiếng trung giao tiếp.

  02/04/2015

Bài 8 ( BOYA ) - Mẫu câu phần từ vựng

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên giới thiệu đến các bạn từ vựng tiếng trung trong bài học 8 của giáo trình Boya. Các bạn có thể theo dõi và tự học tiếng trung nhé:

  09/03/2015

Kết cấu ngữ pháp bài 47 - BOYA

除了......... ( 以外) 一边....... 一边....... 真是 + 一 + 量 + 名

  28/01/2015

Bài 2 - Giáo trình Boya

Bài 2

  15/01/2015

Bài 8 ( Giáo trình BOYA ) Tìm đồng hồ

真倒霉!昨天我在宿舍楼的卫生间洗澡的时候,忘了拿我的 手表。那块手表上面有Kitty 猫, 是 我上大学时 爸爸妈妈送给我的礼物,是 我最心爱的东西。丢了手表我很难过,不想吃饭,不想睡觉,真希望快点儿找到我 的表。请你们帮帮我。我 住在留学生宿舍2 号楼415 房

  22/10/2014

GIÁO ÁN BÀI 9

第九课 苹果一斤多少钱 生词: 1. 买mǎi ( mãi ) : mua 卖mài ( mại ) : bán 你买什么? nǐ mǎi shén me ? 我买水果 wǒ mǎi shuǐ guǒ 你买什么水果? nǐ mǎi shén me shuí guǒ 我买苹果 wǒ mǎi píng guǒ 苹果有两种, 一种是5块一斤, 一种是3块一斤 píng guǒ yǒu l

Học phí HSK