VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 7
  • 862
  • 13,615,595
Lịch Khai Giảng tháng này
Hiển thị
  08/08/2016

Bài 12 Giáo trình 301 - Tự học tiếng trung

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung giáo trình hán ngữ 301 cho các bạn bắt đầu học tiếng trung giao tiếp, tự học tiếng trung. Chúng ta tiếp tục học bài 12 nha!

  03/08/2016

Bài 11 Giáo trình 301

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung giáo trình hán ngữ 301 cho các bạn bắt đầu học tiếng trung giao tiếp, tự học tiếng trung. Chúng ta tiếp tục học bài 11 nha!

  03/08/2016

Bài ôn tập Giáo trình 301

复习 - Fù xí Trung tâm tiếng trung gửi tới các bạn bài ôn tập giao trình hán ngữ 301 nhé

  01/08/2016

Bài 10 Giáo trình 301 - Tự học tiếng trung

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung giáo trình hán ngữ 301 cho các bạn bắt đầu học tiếng trung giao tiếp, tự học tiếng trung. Chúng ta tiếp tục học bài 10 nha!

  27/07/2016

Bài 9 Giáo trình 301

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung giáo trình hán ngữ 301 cho các bạn bắt đầu học tiếng trung giao tiếp, tự học tiếng trung. Chúng ta tiếp tục học bài 9 nha!

  27/07/2016

Bài 8 Giáo trình 301

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung giáo trình hán ngữ 301 cho các bạn bắt đầu học tiếng trung giao tiếp, tự học tiếng trung. Chúng ta tiếp tục học bài 8 nha!

  25/07/2016

Bài 7 Giáo trình 301

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung giáo trình hán ngữ 301 cho các bạn bắt đầu học tiếng trung giao tiếp, tự học tiếng trung. Chúng ta tiếp tục học bài 7 nha!

  25/07/2016

Bài 6 Giáo trình 301

第六课 Dì liù kè 你的生日是几月几号? nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào?

  24/07/2016

Bài 5 Giáo trình 301

第五课 我介绍一下儿 Wǒ jièshào yīxiàr

  24/07/2016

Bài 4 Giáo trình 301

第四课 你贵姓 ? Nǐ guìxìng?

Học phí HSK