VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 8
  • 906
  • 13,615,639
Lịch Khai Giảng tháng này
Hiển thị
  09/05/2017

Giáo trình BOYA quyển 2

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên cung cấp các video dạy học trực tuyến cho các bạn tự học tiếng trung trong Giáo trình BOYA quyển 2

  11/01/2017

Bài 30 Giáo trình hán ngữ 301 - Tự học tiếng trung tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên

Trung tâm Hoàng Liên biên soạn nội dung giáo trình hán ngữ 301 dành cho các bạn tự học tiếng trung, học tiếng trung giao tiếp hay bắt đầu học tiếng trung, học tiếng trung online.

  11/01/2017

Bài 30 Giáo trình 301- Tự học tiếng trung

Bài 30 Giáo trình 301- Tự học tiếng trung tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên

  09/01/2017

Bài 29 Giáo trình 301 - Tự học tiếng trung

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung giáo trình hán ngữ 301 cho các bạn bắt đầu học tiếng trung giao tiếp, tự học tiếng trung.

  06/01/2017

Bài 28 Giáo trình 301- Tự học tiếng trung

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung giáo trình hán ngữ 301 cho các bạn bắt đầu học tiếng trung giao tiếp, tự học tiếng trung

  04/01/2017

Bài 27 Giáo trình 301 - Tự học tiếng trung

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung giáo trình hán ngữ 301 cho các bạn bắt đầu học tiếng trung giao tiếp, tự học tiếng trung.

  03/10/2016

Bài 26 Giáo trình 301 - Tự học tiếng trung

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung giáo trình hán ngữ 301 cho các bạn bắt đầu học tiếng trung giao tiếp, tự học tiếng trung.

  03/10/2016

Bài 25 Giáo trình 301- Tự học tiếng trung

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung giáo trình hán ngữ 301 cho các bạn bắt đầu học tiếng trung giao tiếp, tự học tiếng trung.

  20/09/2016

Bài 24 Giáo trình 301 - Tự học tiếng trung

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung giáo trình hán ngữ 301 cho các bạn bắt đầu học tiếng trung giao tiếp, tự học tiếng trung.

  05/09/2016

Bài 23 Giáo trình 301 - Tự học tiếng trung

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung giáo trình hán ngữ 301 cho các bạn bắt đầu học tiếng trung giao tiếp, tự học tiếng trung

Học phí HSK