VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 11
  • 1022
  • 13,615,755
Lịch Khai Giảng tháng này
Hiển thị
  31/05/2017

Học tiếng Trung online - Bài 4 - Giáo trình Hán ngữ mới

Học tiếng Trung online - Bài 4 - Giáo trình Hán ngữ mới

  31/05/2017

Bài tập bài 7 - Giáo trình BOYA - Dịch sang tiếng Trung

Bài tập dịch sang tiếng trung nhằm giúp bạn học tiếng trung theo giáo trình Boya có thể ôn tập và nhớ những kiến thức đã học mà trung tâm tiếng trung uy tín gửi đến bạn học!

  31/05/2017

Học tiếng Trung - Giáo trình Boya bài 7

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên tiếp tục gửi đến các bạn học tiếng Trung Giáo trình Boya bài 7 để giúp các bạn có thể học thật tốt nhé:

  30/05/2017

Bài 3 giáo trình Hán ngữ mới

Bài 3 giáo trình Hán ngữ mới

  26/05/2017

Từ mới bài 17 - quyển 2 - giáo trình Hán ngữ mới

Từ mới bài 17 - quyển 2 - giáo trình Hán ngữ mới

  23/05/2017

Tự học tiếng Trung - Bài Gia đinh tôi ( phiêm âm la tinh )

Tự học tiếng Trung - Bài Gia đinh tôi ( phiêm âm la tinh )

  22/05/2017

Tự học tiếng trung qua các mẫu câu phiên âm 2

Tự học tiếng trung qua các mẫu câu phiên âm 2

  22/05/2017

Tự học tiếng Hán qua các mẫu câu phiên âm phần 1

nǐ hǎo nǐ hǎo ma ? wǒ hěn hǎo , nǐ ne ? wǒ yě hěn hǎo ? nǐ shēn tǐ hǎo ma ? wǒ shēn tǐ bú tài hǎo . wǒ bìng le . qǐng nǐ zuò xià . qǐng wèn, nǐ hē shén me ? wǒ hē chá. wǒ ài nǐ nǐ ài wǒ ma ? wǒ xǐ huān nǐ wǒ bù xǐ huān nǐ wǒ tiān a n

  22/05/2017

Tự học tiếng Trung - Bài 2 - Giáo trình Hán ngữ mới

Tự học tiếng Trung - Bài 2 - Giáo trình Hán ngữ mới

  22/05/2017

Tự học tiếng Trung- Bài 1 - Giáo trình Hán ngữ mới

Tự học tiếng Trung- Bài 1 - Giáo trình Hán ngữ mới

Học phí HSK