Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline Thầy Phạm Hoàng Thọ : 0977941896
  • Quản lý lớp học Bác Thăng: 03.77.116.773
  • Máy bàn gặp Bác Thăng: 024.3754.7124
  • Mạng Vinaphone Bác Thăng: 0913.542.718
  • Mail tư vấn Phamhoangtho09091985@gmail.com
VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 6
  • 4481
  • 11,912,774

Bài 7: Các câu thành ngữ trong tiếng Trung

  19/08/2014

Trong tiếng Trung, thành ngữ có thể coi là một nét đặc sắc tượng tự như những câu thành ngữ trong tiếng Việt. Thành ngữ với đặc trưng là lời lẽ ngắn gọn, dễ nhớ nhưng lại mang ý nghĩa sau sắc và nếu các bạn thuộc, nhớ những thành ngữ này và vận dụng trong văn nói, văn viết thì sẽ thật tuyệt với. Chính vì điều đó, đối với các bạn đang học tiếng trung, chúng ta cần hiểu và dịch được ý nghĩa của những câu thành ngữ này sang tiếng Việt như thế nào, dịch thế nào cho hay cho đúng. Hôm nay trung tâm tiếng trung Hoàng Liên sẽ gửi tới các bạn ý nghĩa của các câu thành ngữ thường hay sử dụng nhé.

Nào chúng ta bắt đầu học và mở rộng vốn thành ngữ thôi.

 

 

cānghǎiyísù

600 Muối bỏ bể 沧海一粟

yù qǔ gù yú / yǔ

601 Muốn ăn gắp bỏ cho người 欲取故予

bú / bù rù hǔxué yān dé / de / děi hǔ zǐ

602 Muốn ăn phải lăn vào bếp 不入虎穴,焉得虎子

shí nián shùmù bǎinián shù rén

603 Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người 十年树木,百年树人

yī mǔ zhī zǐ yǒu yú xián zhī fèn / fēn yī shù zhī guǒ yǒu suān tián zhī bié / biè yī lǒng shēng jiǔ zhòng / zhǒng zhǒngzhǒng gèbié shí gè zhítou / zhǐtóu bú / bù yībān qí

604 Mười ngón tay có ngón dài ngón ngắn 一母之子有愚贤之分、一树之果有酸甜之别;一陇生九种、种种个别 ; 十个指头不一般齐

rén yún yì yún

605 Mười rằm cũng ư, mười tư cũng gật 人云亦云

chènhuǒdǎjié

606 Mượn gió bẻ măng 趁火打劫

wèndàoyúmáng

607 Mượn lược thầy tu (hỏi đường người mù) 问道于盲

jiè jiǔ zuò fēng

608 Mượn rượu làm càn 借酒做疯

móu shì zài rén chéng shì zài tiān

609 Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên 谋事在人,成事在天

nàn / nán wú jiǔ rú qí wú fēng

610 Nam vô tửu như cờ vô phong 难无酒如旗无风

xīnhuīyìlǎn

611 Nản lòng thoái chí 心灰意懒

jí yè chéng qiú

612 Năng nhặt chặt bị (kiến tha lâu đầy tổ) 集液成裘

jièdāoshārén hánshāshèyǐng

613 Ném đá giấu tay, mượn dao giết người 借刀杀人 ; 含沙射影

yī zhì qiānjīn

614 Ném tiền qua cửa sổ 一掷千金

yán zhī záo záo yán bì yǒu jù yǒu àn kě jī

615 Nói có sách, mách có chứng 言之凿凿,言必有据 ; 有案可稽

mítiāndàhuǎng

616 Nói dối như cuội 弥天大谎

shuō dào zuō / zuò dào

617 Nói được làm được 说到作到

shuō dì / de / dí bǐ chàng dì / de / dí hǎotīng

618 Nói hay như đài, nói hay hơn hát 说的比唱的好听

yán zhī wú wù

619 Nói hươi nói vượn 言之无物

xīshìníngrén

620 Nói kho cho qua mọi chuyện 息事宁人

(Học tiếng trung giao tiếp tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên)

 

dàyánbùcán

621 Nói khoác không biết ngượng mồm 大言不惭

yī yǔ shuāngguān

622 Nói lấp lửng, nói nước đôi 一语双关

chū’erfán’er shuō yī tào zuō / zuò yī tào

623 Nói một đàng, làm một nẻo 出尔反尔;说一套作一套

shuō yī shì yī shuō èr shì èr

624 Nói một là một, nói hai là hai 说一是一,说二是二

yǎngāoshǒudī

625 Nói như rồng leo, làm như mèo mửa 眼高手低

Sáng ba chiều bốn

zuì wēng zhī yì búzài jiǔ

626 Nói ở đây, chết cây trên rừng 醉翁之意不在酒

wán shí / dàn diǎntóu

627 Nói phải củ cải cũng nghe 顽石点头

yánxíng yīzhì

628 Nói sao làm vậy 言行一致

dāndāozhírù dǎkāi tiānchuāng shuō liàng huà

629 Nói toạc móng heo 单刀直入;打开天窗说亮话

guò / guo shèn qí cí

630 Nói thách nói tướng 过甚其辞

bú / bù dào biānjì

631 Nói tràn cung mây 不道边际

yī yǔ pò dì / de / dí yīzhēnjiànxuě

632 Nói trúng tim đen 一语破的;一针见血

shébìchúnjiāo fēngyánfneg1yǔ

633 Nói vã bọt mép, rát cổ bỏng họng 舌敝唇焦;风言风语

yán chū fǎ suí

ɺ Nói xong làm ngay; đã nói là làm 言出法随

huǒ mào sān zhàng dàfāléitíng

635 Nổi cơn tam bành 火冒三丈;大发雷霆

wèi / wéi dí xù shuò bàoxīnjiùhuǒ

636 Nối giáo cho giặc 为敌续槊;抱薪救火

fāng ruì yuán záo

637 Nồi tròn úp vung méo 方枘圆凿

zhàitáigāozhù

638 Nợ như chúa chổm 债台高筑

jiā zéi nàn / nán fáng

639 Nuôi khỉ dòm nhà, trộm nhà khó phòng 家贼难防

yánghǔyíhuàn yǎng yōng chéng huàn jiā zéi nàn / nán fáng

(Học tiếng trung giao tiếp tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên)

 

640 Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà养虎遗患;养痈成患;家贼难防

súbōzhúliú

641 Nước chảy bèo trôi 随波逐流

shuǐ wǎng dì / de liú

642 Nước chảy chỗ trúng 水往地流

shuǐdīshíchuān

643 Nước chảy đá mòn 水滴石穿

bàofójiǎo píngshí bú / bù shāoxiāng línshí bàofójiǎo

644 Nước đến chân mới nhảy 抱佛脚 ( 平时不烧香、临时抱佛脚 )

jiāng xīn bǔ lòu lín kě jué jǐng lín chén mò / mó qiāng

645 Nước đến chân mới nhảy 江心补漏;临渴掘井;临陈磨枪

fēng chuī mǎěr

ʆ Nước đổ lá khoai; gió thoảng bên tai 风吹马耳

tiān wú èr rì

647 Nước không hai vua, rừng không hai cọp 天无二日

dài / dà qiǎo ruò zhuō

648 Nước lặng chảy sâu 大巧若拙

èyú yǎnlèi

649 Nước mắt cá sấu 鳄鱼眼泪

shuǐzhàngzhuángāo

650 Nước nổi bèo nổi 水涨船高

chī yī qiàn cháng / zhǎng yī zhì

651 Ngã một keo, neo một nấc 吃一堑,长一智

láirìfāngcháng

ʌ Ngày tháng còn dài; tương lai còn dài 来日方长

hǎojíngbùcháng

653 Ngày vui ngắn chẳng tày gang 好景不长

chī yǎba kuī yǎ zǐ chī huáng lián

ʎ Ngậm bồ hòn làm ngọt; nuốt phải quả đắng 吃哑巴亏 ; 哑子吃黄连

hánxīnrúkǔ

655 Ngậm đắng nuốt cay 含辛茹苦

xuè / xiě kǒu pēn rén

656 Ngậm máu phun người 血口喷人

èrhuàbùshuō

657 Ngậm miệng ăn tiền 二话不说

chū shēng niúdú bú / bù pà hǔ

658 Nghé con không biết sợ cọp 初生牛犊不怕虎

dàotīngtúshuō jiētánxìngyì

659 Nghe hơi nồi chõ; (tin vỉa hè) 道听途说 ; 街谈巷议

pín wú lì zhuī zhī dì / de

660 Nghèo không tấc đất cắm dùi 贫无立锥之地

yī pén rú xǐ

661 Nghèo rớt mùng tơi 一盆如洗

yù bú / bù zhuó / zuó bú / bù chéng qì

662 Ngọc bất trác, bất thành khí 玉不琢,不成器

dīng shì dīng mǎo shì mǎo

663 Ngô ra ngô, khoai ra khoai 丁是丁、卯是卯

diào / tiáo zuǐ xué shé

664 Ngồi lê mách lẻo 调嘴学舌

chī xiànchéng fàn

665 Ngồi mát ăn bát vàng 吃现成饭

dāi ruò mù jī

666 Ngơ ngơ như bò đội nón; trơ như phỗng 呆若木鸡

bàn shuì bàn xǐng

667 Ngủ gà ngủ vịt 半睡半醒

yú bú / bù kě jí

668 Ngu như bò, ngu hết chỗ nói 愚不可及

gù tài fù méng

669 Ngựa quen đường cũ 故态复萌

chīfàn dì / de / dí rén duō zuòshì dì / de / dí rén shǎo / shào

670 Người ăn thì có, người mó thì không 吃饭的人多、做事的人少

rén fèn / fēn sān děng wù fèn / fēn qī lèi

671 Người ba đấng, của ba loài 人分三等、物分七类

sān fèn / fēn xiàng rén qī fèn / fēn xiàng guǐ

672 Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm 三分像人,七分像鬼

shuǐ mǐ wú jiāo mò lù rén

673 Người dưng nước lã 水米无交;陌路人

fó shì jīn zhuāng zhuāng rén shì yī zhuāng zhuāng

674 Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, hơn nhau tấm áo… 佛是金妆 ( 装 ) ,人是衣妆 ( 装 )

shòu rén shì fàn wáng

675 Người gầy thầy cơm 瘦人是饭王

Ngu ông dời núi

míng rén bú / bù zuò àn shì

676 Người ngay không làm việc mờ ám 明人不做暗事

rénqíng zhī cháng

677 Người ta thường tình 人情之常

chòuwèixiāngtóu

678 Ngưu tầm ngưu mã tầm mã 臭味相投

wùyǐlěijù

679 Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã 物以类聚

shàng liáng bú / bù zhèng / zhēng xià liáng wāi

680 Nhà dột từ nóc dột xuống 上梁不正下梁歪

xùn léi bú / bù jí yǎn ěr

681 Nhanh như chảo chớp 迅雷不及掩耳

wèitóngjiǎolà

ʪ Nhạt như nước ốc (ao bèo); nhạt toẹt (ăn như nhai sáp) 味同嚼蜡

(Học tiếng trung giao tiếp tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên)

 

shuō Cáo cāo Cáo cāo dào

683 Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến 说曹操曹操到

shúshìwúdǔ

684 Nhắm mắt làm ngơ, coi như không thấy 熟视无睹

yìbùyìqū

685 Nhắm mắt theo đuôi 亦步亦趋

xī pí xiào liǎn

686 Nhăn nhăn nhở nhở 嘻皮笑脸

mì dì / de / dí zhē yǔ shū dì / de / dí dǎng fēng

687 Nhặt che mưa, thưa che gió 密的遮雨、疏的挡风

rénshēng qīshí gǔ lái xī

688 Nhân sinh thất thập cổ lai hy 人生七十古来稀

jīn wú zú chì rén wú wán rén

689 Nhân vô thập toàn 金无足赤,人无完人

rù xiāng suí sú

690 Nhập gia tùy tục 入乡随俗

yī nán yuē yǒu shí nǚ yuē wú

691 Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô 一男曰有、十女曰无

hòu cǐ bó / báo bǐ

692 Nhất bên trọng nhất bên khinh 厚此薄彼

yī yì jīng yīshēn róng

693 Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh 一艺精、一身荣

yī zì wèi / wéi shī bàn zì wèi / wéi shī

694 Nhất tự vi sư, bán tự vi sư (câu này chắc của VN) 一字为师、半字为师

ěr ruǎn xīn huó

695 Nhẹ dạ cả tin 耳软心活

zuǒ gù yòu pàn

696 Nhìn ngang nhìn ngửa 左顾右盼

bá cǎo chúgēn

697 Nhổ cỏ nhổ tận gốc 拔草除根

xiāoyáofǎwài

698 Nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật 逍遥法外

rúyúdéshuǐ

699 Như cá gặp nước, như chết đuối vớ đươc cọc 如鱼得水

rú sàng / sāng kǎo bǐ

700 Như cha mẹ chết 如丧考妣

gǔròu xiānglián

701 Như chân với tay 骨肉相连

rújīsìkě

702 Như đại hạn mong mưa 如饥似渴

bú / bù kān zhī lùn zhǎndīngjiétiě

703 Như đinh đóng cột 不刊之论;斩钉截铁

shāng gōng zhī niǎo

704 Như gà phải cáo 伤弓之鸟

rú yǐng suí xíng yǐng xíng bú / bù lí

705 Như hình như bóng 如影随形;影形不离

rán ruò shī

706 Như mất sổ gạo 然若失

rúyuàn yǐ cháng

707 Như nắng hạn gặp mưa rào, buồn ngủ gặp chiếu manh 如愿以偿

rúzuòzhēnzhān

708 Như ngồi phải gai, như đứng đống lửa 如坐针毡

rúmèngchūxǐng

709 Như tỉnh cơn mê 如梦初醒

rú rù wú rén zhī jìng

710 Như vào chỗ không người 如入无人之境

yuān yǒu tóu zhài yǒu zhǔ

711 Oan có đầu, nợ có chủ 冤有头、债有主

yuānjiā lù zhǎi

712 Oan gia đường hẹp 冤家路窄

zìgùbùxiá

713 Ốc còn không lo nổi mình ốc 自顾不暇

zì tǎo kǔ chī

714 Ôm rơm rặm bụng 自讨苦吃

tóutáobàolǐ

715 Ông bỏ chân giò, bà thò nậm rượu (có đi có lại) 投桃报李

dá fēi / Fēi suǒ wèn

716 ông nói gà, bà nói vịt 答非所问

gōng shuō gōngyǒu lǐ pó shuō pó yǒulǐ

717 Ông nói ông phải, bà nói bà hay 公说公有理、婆说 [ 婆有理

lǎotiānyé yǒu yǎn

718 Ông trời có mắt 老天爷有眼

hǎo / hào xīn rén hǎo / hào bào ě / è / wù rén ě / è / wù bào

719 Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác 好心 ( 人 ) 好报;恶人恶报

rìjiǔ jiàn rénxīn

720 Ở lâu mới biết lòng người dở hay 日久见人心

yīn yē fèi shí yē

721 Phải một cái, vái đến già 因噎 (ye) 废食噎

(Học tiếng trung giao tiếp tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên)

 

bào cán tiān wù

722 Phí phạm của Trời 暴残天物

fáng jūnzǐ bú / bù fáng xiǎo rén

723 Phòng người ngay, không phòng kẻ gian 防君子不防小人

fùguì bùnéng yín

724 Phú quý bất năng dâm 富贵不能淫

fú bú / bù shuāng xiáng / jiàng huòbùdānxíng

725 Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí 福不双降,祸不单行

dài / dà nán dài / dà nǚ

726 Quá lứa lỡ thì 大男大女

tiānxià lǎo yā yībān hēi

727 Quạ nào mà quạ chẳng đen 天下老鸦一般黑

guò / guo hé diū guǎizhàng

728 Qua sông đấm bồi vào sóng 过河丢拐杖

shì búguò sān

729 Quá tam ba bận 事不过三

guān bī mín fǎn

730 Quan bức dân phản, tức nước vỡ bờ 官逼民反

jūn lìng / lǐng rú shān dǎo / dào

731 Quân lệnh như sơn 军令如山倒

gǒu tóu jūnshī

732 Quân sư quạt mo 狗头军师

qún lóng wú shǒu

733 Quân vô tướng, hổ vô đầu 群龙无首

fèi qǐn wàng shí

734 Quên ăn quên ngủ 废寝忘食

bīng zài jīng ér búzài duō bǎi xīng bùrú yīyuè

735 Quý hồ tinh, bất quý hồ đa 兵在精而不在多;百星不如一月

bái gǒu tōu chī hēi gǒu zāiyāng hēi gǒu tōu shí bái gǒu dāng / dàng zāi

736 Quýt làm cam chịu 白狗偷吃、黑狗遭殃;黑狗偷时、白狗当灾

yīmáobùbá tiěgōngjī

737 Rán sành ra mỡ, vắt cổ chày ra nước, cứt nhão có chóp 一毛不拔 ( 铁公鸡 )

bǎi zú zhī chóng sǐér bú / bù jiāng

738 Rắn chết vẫn còn nọc; rết nhiều chân 百足之虫,死而不僵

niú tóu búduì mǎ zuǐ lǘ chún búduì mǎ zuǐ

739 Râu ông nọ cắm cằm bà kia 牛头不对马嘴 ; 驴唇不对马嘴

pópo māma

740 Rề rề rà rà, ề ề à à 婆婆妈妈

yǒu mù gòng dǔ

741 Rõ như ban ngày 有目共睹

èr hūn tóu

742 Rổ rá cạp lại 二婚头

luàn chéng yī guō zhōu luànqībāzāo yītàhútú

743 Rối như canh hẹ 乱成一锅粥 ; 乱七八糟 ; 一塌糊涂

zhì sī yì fén

744 Rối như tơ vò 治丝益棼

yītàhútú

745 Rối tinh rối mù 一塌糊涂

péng bì zēng huī

746 Rồng đến nhà tôm 蓬筚增辉

shēnjūjiǎnchū

747 Ru rú xó bếp 深居简出

liáng tián qiān mǔ bùrú yī jì zài shǒu

748 Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay 良田千亩不如一技在手

xīnkǒu rú yī

˭ Ruột để ngoài da; thẳng như ruột ngựa 心口如一

qiān yī fā / fà ér dòng quán shēn

750 Rút dây động rừng 牵一发而动全身

fǎ chū duō mén

751 Rừng nào cọp ấy 法出多门

jìng jiǔ bú / bù chī chī fá jiǔ

752 Rượu mời (mừng) không uống uống rượu phạt 敬酒不吃吃罚酒

jiǔ rù yán chū jiǔ hòu tù / tǔ zhēn yán

753 Rượu vào lời ra 酒入言出;酒后吐真言

wàngchénmòjí

754 Sách dép theo không kịp 望尘莫及

yīniànzhīchā

755 Sai con toán , bán con trâu 一念之差

yī bù cuò bù bù cuò chā / chāi / chà zhī háolí miù yǐ qiānlǐ

756 Sai một ly, đi một dặm 一步错,步步错 ; 差之毫厘谬已千里

xīn míng yǎn liàng

757 Sáng mắt sáng lòng 心明眼亮

zhāolìngxīgài

758 Sáng nắng chiều mưa 朝令夕改

bǐ shàng bùzú bǐ xià yǒuyú

759 So lên thì chẳng bằng ai, so xuống không ai bằng mình 比上不足,比下有余

yī bǐ gòuxiāo

760 Sổ toẹt hết cả 一笔购销

(Học tiếng trung giao tiếp tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên)

 

tiān yǒu búcè fēng yún rén yǒu dànxī huò fú

761 Sông có lúc trong lúc đục, người có lúc nhục lúc vinh 天有不测风云,人有旦夕祸福

bùliǎoliǎozhī

762 Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi 不了了之

mò / méi shì bú / bù wàng mò / méi chǐ bú / bù wàng

763 Sống để dạ, chết mang theo 没世不忘 ; 没齿不忘

shēng jì sǐ guī

764 Sống gửi thác về 生寄死归

shēng zhī yīng sǐ zhī líng

765 Sống khôn chết thiêng 生之英、死之灵

yǐ lǎo mài lǎo

766 Sống lâu lên lão làng 以老卖老

zuò yītiān héshang zhuàng yītiān zhōng

767 Sống ngày nào hay ngày ấy 做一天和尚撞一天钟

bó / báo yǎng hòu zàng

768 Sống thì con chẳng cho ăn, chết làm xôi thịt làm văn tế ruồi 薄养厚葬

tuī jǐ jí rén jiāng / jiàng xīn bǐ xīn

769 Suy bụng ta ra bụng người 推己及人 ( 将心比心 )

gè zhí yī cí gōng shuō gōngyǒu lǐ pó shuō pó yǒulǐ

770 Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay 各执一词 ; 公说公有理,婆说婆有理

bì zhǒu zì zhēn

771 Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn 弊帚自珍

fēi lái hènghuò

772 Tai bay vạ gió 飞来横祸

ěrwén bùrú mù jiàn

773 Tai nghe không bằng mắt thấy 耳闻不如目见

ěrwén mùdǔ

774 Tai nghe mắt thấy 耳闻目睹

shí zhǐ lián xīn

775 Tay đứt ruột xót 十指连心

zìshíqílì

776 Tay làm hàm nhai 自食其力

cùn tǔ chǐ jīn

777 Tấc đất tấc vàng 寸土尺金

bú / bù fēi zé yǐ yǐ fēi chōngtiān

778 Tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi 不飞则已、已飞冲天

xīn fú / fù kǒufú

779 Tâm phục khẩu phục, phục sát đất 心服口服

jī tǔ wèi / wéi shān jī shuǐ wèi / wéi hǎi jī shǎo / shào chéng duō

780 Tích tiểu thành đại 积土为山,积水为海 ; 积少成多

bù bù wèi / wéi yíng

781 Tiến bước nào, rào bước đấy 步步为营

jī cái qiānwàn bùrú bó / báo jì zài shēn

782 Tiền của bề bề không bằng một nghề trong tay 积财千万,不如薄技在身

xiān xué lǐ hòu xué wén

783 Tiên học lễ, hậu học văn 先学礼、后学文

qián hū hòu yōng

784 Tiền hô hậu ủng 前呼后拥

xiān lǐ hòu bīng

785 Tiên lễ hậu binh 先礼后兵

xīn láo rì zhuō péi liǎo / le fūrén / fùrén yòu shé / zhé bīng

786 Tiền mất tật mang; xôi hỏng bỏng không 心劳日拙、陪了夫人又折兵

zhuān kuǎn zhuānyòng

787 Tiền nào việc ấy 专款专用

qiányīnhòuguǒ

788 Tiền nhân hậu quả 前因后果

zhēn qián mǎi jià / jiǎ huò

789 Tiền thật mà phết (x) mo 真钱买假货

xiān zé jǐ hòu zé rén

790 Tiên trách kỷ, hậu trách nhân 先责己、后责人

xiānzhǎnhòuzhòu

̗791Tiền trảm hậu tấu; chém trước tâu sau 先斩后奏

jiāo qián jiāohuò yīshǒu jiāo qián yīshǒu jiāohuò

792 Tiền trao cháo múc 交钱交货、一手交钱、一手交货

cái yuán gǔn gǔn liǎo / le cái yuán guǎng jìn

793 Tiền vào như nước 财源滚滚了财源广进

ě / è / wù shì xíng / háng qiānlǐ

794 Tiếng dữ đồn xa 恶事行千里

bá shù xún gēn

̛795Tìm đến tận tổ chấy; truy tìm tận gốc 拔树寻根

mǎn dǎ / dá mǎn suàn

796 Tính đâu ra đây 满打满算

guā tián lǐ xià

797 Tình ngay, lý gian 瓜田李下

sānchángliángduǎn

798 Tối lửa tắt đèn 三长两短

zūn shī chóng / zhòng dào

799 Tôn sư trọng đạo 尊师重道

Vậy là trung tâm tiếng trung Hoàng Liên đã tiếp tục giới thiệu với bạn về những câu thành ngữ thường gặp trong tiếng Trung và ý nghĩa dịch sang tiếng Việt của những câu này. Các bạn có thể tự thành ngữ và vận dụng trong văn nói, văn viết hàng ngày nhé. Mời các bạn quan tâm theo dõi các bài học tiếp theo nhé.

Chúc các bạn học tiếng trung thật tốt!

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK
Bài viết xem nhiều nhất