VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 24
  • 3
  • 13,427,056
Lịch Khai Giảng tháng này

Tự học tiếng Trung online - Giới thiệu về thư viện của trường bạn

  04/06/2017

我们学校是人民警察学院,学校里有一个很大的图书馆,我们学校的图书馆很大也很现代,在图书馆里有空调的大系统,所以夏天天气很热可是在图书馆里还很凉快。在图书管理除了书房和阅览室以外还有很多教室,我们学生可以在图书馆里上课。每天在图书馆里有很多学生来学习和看书。学生可以在教室里看书或者借书回去看,很方便。图书馆的老师很热情地帮助我们学生找书和查资料。在图书馆的一层楼还有一个咖啡馆,这个咖啡馆叫图书馆咖啡厅,如果有空的时候我们可以在那里聊天,喝水,喝果汁或者咖啡,咖啡馆的饮料很好喝,大部分学生们都很喜欢。图书馆的旁边是我们学校的文庙。我很喜欢我们的图书馆。

Wǒmen xuéxiào shì rénmín jǐngchá xuéyuàn, xuéxiào li yǒu yīgè hěn dà de túshū guǎn, wǒmen xuéxiào de túshū guǎn hěn dà yě hěn xiàndài, zài túshū guǎn li yǒu kòng diào de dà xìtǒng, suǒyǐ xiàtiān tiānqì hěn rè kěshì zài túshū guǎnlǐ hái hěn liángkuai. Zài túshū guǎn lǐ chúle shūfáng hé yuèlǎn shì yǐwài hái yǒu hěnduō jiàoshì, wǒmen xuéshēng kěyǐ zài túshū guǎn lǐ shàngkè. Měitiān zài túshū guǎn li yǒu hěnduō xuéshēng lái xuéxí hé kànshū. Xuéshēng kěyǐ zài jiàoshì lǐ kànshū huòzhě jiè shū huíqù kàn, hěn fāngbiàn. Túshū guǎn de lǎoshī hěn rèqíng de bāngzhù wǒmen xuéshēng zhǎo shū hé chá zīliào. Zài túshū guǎn de yī céng lóu hái yǒu yīgè kāfēi guǎn, zhège kāfēi guǎn jiào túshū guǎn kāfēi tīng, rúguǒ yǒu kòng de shíhòu wǒmen kěyǐ zài nàlǐ liáotiān, hē shuǐ, hē guǒzhī huòzhě kāfēi, kāfēi guǎn de yǐnliào hěn hǎo hē, dà bùfèn xuéshēngmen dōu hěn xǐhuān. Túshū guǎn de pángbiān shì wǒmen xuéxiào de wénmiào. Wǒ hěn xǐhuān wǒmen de túshū guǎn.

Trường của chúng tôi là trường Học viện cảnh sát nhân dân, trong trường có một thư viện rất lớn, thư viện của trường chúng tôi rất to và cũng rất hiện đại, trong thư viện có hệ thống điều hòa tổng, nên mua hè thời tiết nóng nực nhưng trong thư viện vẫn rất mát mẻ. Trong thư viện ngoài thư phòng và phòng đọc ra còn có rất nhiều phòng học, học sinh chúng tôi có thể lên lớp tại thư viện. Hàng ngày trong thư vieenjc ó rất nhiều học sinh đến học tập và đọc sách. Học sinh có thể ở trong phòng học đọc sách hoặc là mượn sách về nhà, rất thuận tiện. Thầy cô ở thư viện rất nhiệt tình giúp đỡ học sinh bọn em tìm sách và tra tài liệu. Tầng 1 của thư viện có một quán cafe, quán cafe này gọi là Quán cafe sách, nếu như có thời gian rỗi chúng tôi có thể ở đó trò chuyện, uống nước, uống nước ép hoặc cafe, đồ uống của quán cafe rất ngon, đại bộ phận học sinh đều thích. Bên cạnh thư viện là Văn Miếu. Tôi rất thích thư viện của chúng tôi.

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK