VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 16
  • 572
  • 13,427,625
Lịch Khai Giảng tháng này

Học tiếng Trung mỗi ngày - Giới thiệu về một lần đi mua sách của bạn

  01/06/2017

请说一次去书店买书

我是大学生所以很喜欢看书,在我家里也有书房,有空儿的时候我常去书店看书,有时候也买书。昨天我也去书店,我买了几本书,都是法律书,在书店里有很多书,有外语书,哲学书,地理书,等等。外语书是最多的,可是我只能看懂一些书,都是英语书和汉语书。那个书店服务员很热情地帮助我找书,我觉得很满意。买完了书我还跟一些朋友一起去玩儿,到一个饭店吃中国菜。书给我们带来很多知识所以我爱看书。

Qǐng shuō yīcì qù shūdiàn mǎishū

wǒ shì dàxuéshēng suǒyǐ hěn xǐhuān kànshū, zài wǒ jiālǐ yěyǒu shūfáng, yǒu kòng r de shíhòu wǒ cháng qù shūdiàn kànshū, yǒu shíhòu yě mǎishū. Zuótiān wǒ yě qù shūdiàn, wǒ mǎile jǐ běn shū, dōu shì fǎlǜ shū, zài shūdiàn li yǒu hěnduō shū, yǒu wàiyǔ shū, zhéxué shū, dìlǐ shū, děng děng. Wàiyǔ shū shì zuìduō de, kěshì wǒ zhǐ néng kàn dǒng yīxiē shū, dōu shì yīngyǔ shū hé hànyǔ shū. Nàgè shūdiàn fúwùyuán hěn rèqíng de bāngzhù wǒ zhǎo shū, wǒ juédé hěn mǎnyì. Mǎi wánliǎo shū wǒ hái gēn yīxiē péngyǒu yīqǐ qù wán r, dào yīgè fàndiàn chī zhōngguó cài. Shū gěi wǒmen dài lái hěnduō zhīshì suǒyǐ wǒ ài kànshū.

Bạn hãy nói một chút về một lần đi mua sách

Tôi là sinh viên nên rất thích xem sách, trong nhà tôi cũng có một phòng đọc sách, khi có thời gian rỗi tôi thường đi cửa hàng sách đọc sách, có lúc cũng mua sách. Ngày hôm qua tôi cũng đi mua sách, tôi mua mấy quyển sách, đều là sách pháp luật, trong cửa hàng sách có rất nhiều sách, có sách ngoại ngữ, sách triết học, sách địa lý, vân vân. Sách ngoại ngữ là nhiều nhất, nhưng tôi chỉ có thể đọc hiểu được vài quyển, đều là sách tiếng Anh và sách tiếng Trung. Phục vụ viên ở cửa hàng sách đó rất nhiệt tình giúp tôi tìm sách, tôi cảm thấy rất vừa ý. Mua xong sách tôi còn cùng bạn bè đi chơi, đến một quán ăn ăn món ăn Trung Quốc. Sách mang lại cho tôi rất nhiều tri thức nên tôi thích đọc sách.

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK