VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 5
  • 3680
  • 13,757,499
Lịch Khai Giảng tháng này
Hiển thị
  13/01/2024

Video tự học HSK 6

HSK-6 chỉ là một phần trong quá trình học tiếng Trung. Việc thực hiện các hoạt động thực tế và liên tục nâng cao kỹ năng ngôn ngữ là quan trọng để duy trì và phát triển trình độ của bạn. HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) là một hệ thống kiểm tra trình độ tiếng

  20/05/2023

TIẾNG TRUNG TRẺ EM

Học tiếng Trung từ nhỏ mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho trẻ, bao gồm: Phát triển Ngôn Ngữ: Học tiếng Trung từ nhỏ giúp trẻ phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách tự nhiên và linh hoạt. Điều này cung cấp cho trẻ cơ hội tiếp xúc sớm với một ngôn ngữ m

  27/02/2023

Khai giảng khóa HSK 3 THÁNG 7 / 2024

lịch khai giảng lớp giao tiếp luyện thi HSK 3

  27/02/2023

Khai giảng khóa HSK 4 THÁNG 7 /2024

Lớp giao tiếp luyện thi HSK 4

  27/02/2023

Khai giảng khóa HSK 5 THÁNG 7 /2024

Khai giảng khóa HSK 5 THÁNG 5 /2024

  27/02/2023

Khai giảng khóa HSK 6 THÁNG 7 /2024

lớp giao tiếp luyện thi HSK 6

  27/04/2022

Khai giảng khóa HSK 1+2 THÁNG 2

Khóa học HSK1 và HSK 2

Học phí HSK