VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 9
  • 2188
  • 13,584,110
Lịch Khai Giảng tháng này

Cách tính điểm HSK 2

  11/06/2020

Nội dung thi HSK 2

Số lượng câu hỏi HSK 2

Thời gian thi HSK 2

 

 

Nghe hiểu

 

 

Phần 1

10

35

Khoảng 25 phút

Phần 2

10

Phần 3

10

Phần 4

5

Thời gian điền đáp án

 

Khoảng 3 phút

 

 

 

 

 

Phần 1

5

25

Khoảng 22 phút

Phần 2

5

Phần 3

5

Phần 4

10

Tổng cộng

60

Khoảng 50 phút

             

 

 

Cách tính điểm HSK 2

Toàn bộ thời gian thi HSK 2 là 55 phút , trong đó 5 phút là thời gian thí sinh điền thông tin cá nhân

Hướng dẫn cách tự tính điểm thi HSK 2

Điểm thi tối đa phần Nghe hiểu là 100 điểm , điểm mỗi câu Nghe hiểu là 100/35 = 2.86 điểm

Điểm thi tối đa phần Đọc hiểu là 100 điểm , điểm mỗi câu Đọc hiểu là 100/25 = 4 điểm

Tổng điểm tối đa của 2 phần Nghe hiểu và Đọc hiểu là 200 điểm .

Điều kiện để thi đậu HSK 2

Tổng điểm 120 được coi là đạt , trong đó mỗi môn ít nhất phải đạt 60 điểm là đậu , dưới 60 là trượt môn đó.

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK