VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 18
  • 3249
  • 13,739,410
Lịch Khai Giảng tháng này

Mẫu thoại thảo luận công việc

  18/09/2017

Muốn thảo luận, bàn bạc trong công việc bạn sẽ sử dụng những mẫu câu nói, từ vựng như thế nào trong tiếng trung, hãy cùng theo dõi bài hội thoại sau nhé:

  1. 杨立,本季度工厂那里的情况怎么样?

Yáng Lì, běn jìdù gōngchǎng nàlǐ de qíngkuàng zěnmeyàng?

Dương Lập, tình hình ở nhà máy trong quý này như thế nào?

 

B. 这个季度的生产任务已经全部完成,产品和格律也达到了公司规定的要求。

Zhè ge jìdù de shēngchǎn rènwù yǐjīng quánbù wánchéng, chǎnpǐn hé gélǜ yě dádào le gōngsī guīdìng de yāoqiú.

Nhiệm vụ sản xuất trong quý này đã hoàn thành xong, tỉ lệ chất lượng sản phẩm cũng đáp ứng những yêu cầu quy định của công ty.

 

  1. 嗯,你的工作表现我很满意。对了,黄明,我记得你说过你对如何降低生产成本有一定经验。虽然你刚来不久,不过以你现在对公司生产方面的了解,你觉得我们还有没有降低成本的余地?

Èn, nǐ de gōngzuò biǎoxiàn wǒ hěn mǎnyì. Duì le, Huáng Míng, wǒ jìdé nǐ shuō guò nǐ duì rúhé jiàngdī shēngchǎn chéngběn yǒu yídìng jīngyàn. Suīrán nǐ gāng lái bù jiǔ, bú guò yǐ nǐ xiànzài duì gōngsī shēngchǎn fāngmiàn de liǎojiě, nǐ juédé wǒmen hái yǒu méi yǒu jiàngdī chéngběn de yúdì?

Ừm, tôi rất hài lòng với những biểu hiện công việc của anh. Đúng rồi, Hoàng Minh, tôi còn nhớ anh đã từng nói anh có một số kinh nghiệm nhất định về vấn đề làm thế nào để giảm chi phí sản xuất. Tuy anh vừa mới đến đây không bao lâu, nhưng với sự hiểu biết của anh hiện nay về vấn đề sản xuất của công ty, anh nghĩ chúng ta còn có thể giảm chi phí sản xuất nữa hay không?

 

B. 我对公司生产方面进行了一些研究。以我的经验,可以在生产流程上进行优化。

Wǒ duì gōngsī shēngchǎn fāngmiàn jìnxíng le yìxiē yánjiū. Yǐ wǒ de jīngyàn, kěyǐ zài shēngchǎn liúchéng shàng jìnxíng yōuhuà.

Tôi đã tiến hành một vài nghiên cứu về vấn đề sản xuất của công ty. Theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta có thể tiến hành ưu hóa quá trình sản xuất.

 

  1. 好,这个任务就交给你了。

Hǎo, zhè ge rènwù jiù jiāo gěi nǐ le.

Được, vậy chuyện này sẽ giao cho anh.

 

B. 黄明,如果有任何需要,比方说需要数据和资料,我一定全力协助你。

Huáng Míng, rúguǒ yǒu rènhé xūyào, bǐfāng shuō xūyào shùjù hé zīliào, wǒ yídìng quánlì xiézhù nǐ.

Hoàng Minh, nếu có yêu cầu gì, ví dụ như cần số liệu và tư liệu thì tôi nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ anh.

 

  1. 很好,希望大家能加强合作。

Hěn hǎo, xīwàng dàjiā néng jiāqiáng hézuò.

Rất tốt, hi vọng mọi người có thể hợp tác tốt với nhau.

 

B. 对生产流程方面的改动,可能会在人员安排上有些影响。最近公司刚刚和工厂的多员工续签了劳动合同,如果出现较大变动,公司可能有法律上的麻烦。

Duì shēngchǎn liúchéng fāngmiàn de gǎidòng, kěnéng huì zài rényuán ānpái shàng yǒuxiē yǐngxiǎng. Zuìjìn gōngsī gānggāng hé gōngchǎng de duō yuángōng xùqiān le láodòng hétóng, rúguǒ chūxiàn jiào dà biàndòng, gōngsī kěnéng yǒu fǎlǜ shàng de máfan.

Sự thay đổi quá trình sản xuất có thể sẽ ảnh hưởng đến vị trí sắp xếp của nhân viên. Gần đây, công ty vừa ký hợp đồng lao động với nhiều nhân công của nhà máy, nếu sự thay đổi quá lớn thì công ty có thể gặp rắc rối về mặt pháp luật.

 

  1. 这个也要考虑。黄明,你先别把你的研究方案拿出来,咱们在具体问题具体解决。时间不早了,大家还有别的问题吗?没有?好,散会。

Zhè ge yě yào kǎolǜ. Huáng Míng, nǐ xiān bié bǎ nǐ de yánjiū fāng'àn ná chū lái, zánmen zài jùtǐ wèntí jùtǐ jiějué. Shíjiān bù zǎo le, dàjiā hái yǒu bié de wèntí ma? Méi yǒu? Hǎo, sànhuì.

Cũng phải xét đến vấn đề này nữa. Hoàng Minh, trước tiên anh hãy đưa ra phương án nghiên cứu của anh, sau đó chúng ta sẽ giải quyết cụ thể từng vấn đề. Cũng không còn sớm nữa, mọi người còn có vấn đề gì nữa không? Không có sao? Được rồi, vậy chúng ta tan họp.

Vậy là chúng ta vừa theo dõi xong bài học cùng tiếng trung Hoàng Liên, trung tâm tiếng trung uy tín và lâu năm.

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK