VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 7
  • 3827
  • 13,757,646
Lịch Khai Giảng tháng này

Làm việc trong công ty!

  06/10/2017

Cùng học các mẫu câu tiếng trung hay sử dụng khi bạn làm trong các công ty nhé

玛丽,到我办公室来一趟。

Mǎlì, dào wǒ bàngōngshì lái yí tàng.

Mary, hãy đến văn phòng của tôi 1 chuyến.

 

好的,我这就来。

Hǎo de, wǒ zhè jiù lái.

Được, tôi đến ngay đây.

 

请进。

Qǐng jìn.

Mời vào.

 

张总,您找我?

Zhāng zǒng, nín zhǎo wǒ?

Trương tổng, ông tìm tôi phải không?

 

对,请坐。

Duì, qǐng zuò.

Đúng, mời anh ngồi.

...

我看过你写的那份报告了,对你在里边提出的一些建议很感兴趣,想当面听听你的看法。

Wǒ kàn guò nǐ xiě de nà fèn bàogào le, duì nǐ zài lǐbian tíchū de yìxiē jiànyì hěn gǎnxìngqù, xiǎng dāngmiàn tīngting nǐ de kànfǎ.

Tôi đã xem qua bản báo cáo anh viết rồi, tôi rất hứng thú với một số kiến nghị ở trong đây, nên muốn trực tiếp nghe suy nghĩ của anh thế nào.

 

上次开会您布置我对公司目前的生产流程进行分析,以便提高生产效率。

Shàng cì kāihuì nín bùzhì wǒ duì gōngsī mùqián de shēngchǎn liúchéng jìnxíng fēnxī, yǐbiàn tígāo shēngchǎn xiàolǜ.

Lần họp trước, ông đã chỉ định tôi tiến hành phân tích quá trình sản xuất hiện nay của công ty để nâng cao hiệu suất sản xuất.

 

你们作过调研了吗?

Nǐmen zuò guò diàoyán le ma?

Các anh đã điều tra nghiên cứu rồi phải không?

 

是的。经过调研,我认为在现有人员和设备条件下,如果我们将目前生产流程做一些改动,就能够大幅降低生产成本。现有的上缠流程造成了一些不必要的原料浪费,具体数字我已经写在报告里了。

Shì de. Jīngguò diàoyán, wǒ rènwéi zài xiàn yǒu rényuán hé shèbèi tiáojiàn xià, rúguǒ wǒmen jiāng mùqián shēngchǎn liúchéng zuò yìxiē gǎidòng, jiù nénggòu dàfú jiàngdī shēngchǎn chéngběn. Xiàn yǒu de shàng chán liúchéng zàochéng le yìxiē bú bìyào de yuánliào làngfèi, jùtǐ shùzì wǒ yǐjīng xiě zài bàogào lǐ le.

Đúng thế. Qua điều tra nghiên cứu, tôi cho rằng với điều kiện thiết bị máy móc và nhân viên hiện nay, nếu chúng ta thay đổi một chút quá trình sản xuất hiện nay thì có thể giảm chi phí sản xuất rất lớn. Quá trình sản xuất hiện nay đã gây ra sự lãng phí nguyên liệu không cần thiết, số liệu cụ thể tôi đã viết trong bảng báo cáo rồi.

 

嗯,这个我看过了,做得不错。

Èn, zhè ge wǒ kàn guò le, zuò dé bú cuò.

Ồ, tôi đã xem qua vấn đề này rồi, làm rất tốt.

 

您过奖了。

Nín guòjiǎng le.

Ông quá khen.

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK