Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline Thầy Phạm Hoàng Thọ : 0977941896
  • Quản lý lớp học Bác Thăng: 03.77.116.773
  • Máy bàn gặp Bác Thăng: 024.3754.7124
  • Mạng Vinaphone Bác Thăng: 0913.542.718
  • Mail tư vấn Phamhoangtho09091985@gmail.com
VIDEO CHỈ ĐƯỜNG
Đường đến trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên
Lượt truy cập
  • 11
  • 3634
  • 9,591,823

Tự học về Danh ngôn Tiếng Trung

  24/10/2014

Trung tâm tiếng trung Hoàng Liên biên soạn các câu danh ngôn hay trong tiếng trung, mời các bạn cùng tự học tiếng trung qua các câu danh ngôn nhé

 

 

1水深波浪靜,學廣語聲低。 Nước sâu sóng lặng; người học rộng nói nhẹ nhàng

水深波浪静,学广语声低Shuǐshēn bōlàng jìng, xué guǎng yǔ shēng dī

 

2 暴力是無能者的最後手段。 Bạo lực là thủ đoạn sau cùng của kẻ không có năng lực.

暴力是无能者的最后手段bàolì shì wúnéng zhě de zuìhòu shǒuduàn

 

3 多數人的失敗不是因為他們無能,而是因為心志不專一。 Phần lớn người ta thất bại không phải do họ không có khả năng, mà là vì ý chí không kiên định

多数人的失败不是因为他们无能,而是因为心志不专一

duōshù rén de shībài bùshì yīnwèi tāmen wúnéng, ér shì yīn wéi xīnzhì bù zhuānyī

 

4 不要期望所有人都喜歡你,那是不可能的,讓大多數人喜歡就算成功了。 Đừng kỳ vọng tất cả mọi người đều thích bạn, đó là điều không thể, chỉ cần số đông người thích là thành công rồi.

不要期望所有人都喜欢你,那是不可能的,让大多数人喜欢就算成功了

bùyào qīwàng suǒyǒu rén dōu xǐhuān nǐ, nà shì bùkěnéng de, ràng dà duōshù rén xǐhuān jiùsuàn chénggōngle

 

5 恨,就是把別人的錯誤拿來苦苦折磨自己,最後毀了自己。(證嚴法師) Hận, là lấy sai lầm của người khác để dày vò bản thân, sau cùng hủy diệt chính mình.

恨,就是把别人的错误拿来苦苦折磨自己,最后毁了自己。 (证严法师)

hèn, jiùshì bǎ biérén de cuòwù ná lái kǔ kǔ zhémó zìjǐ, zuìhòu huǐle zìjǐ.(Zhèng yán fǎshī)

 

6 小時候用拳頭解決事情的小孩,長大就可能去當流氓。 Những đứa trẻ khi còn bé dùng đấm đá để giải quyết sự việc, khi lớn lên có thể sẽ thành lưu manh.

6 小时候用拳头解决事情的小孩,长大就可能去当流氓

shuǐshēn bōlàng jìng, xué guǎng yǔ shēng dī. 6 Xiǎoshíhòu yòng quántóu jiějué shìqíng de xiǎohái, zhǎngdà jiù kěnéng qù dāng liúmáng

 

7 年輕時要做你該做的,年老時才能做你想做的。 Khi còn trẻ phải làm những việc bạn nên làm, thì khi về già mới có thể làm những việc bạn muốn làm

年轻时要做你该做的,年老时才能做你想做的

niánqīng shí yào zuò nǐ gāi zuò de, nián lǎo shí cáinéng zuò nǐ xiǎng zuò de

8 快馬不需馬鞭,勤人不用督促。(英諺) Ngựa nhanh không cần phải roi, người chăm không cần phải đốc thúc (ngạn ngữ Anh)

快马不需马鞭,勤人不用督促。 (英谚)kuài mǎ bù xū mǎbiān, qín rén bùyòng dūcù.(Yīng yàn)

9 有成就的人幾乎都是有紀律的人。 Người thành đạt đa phần là người có kỷ luật.

有成就的人几乎都是有纪律的人yǒu chéngjiù de rén jīhū dōu shì yǒu jìlǜ de rén

 

10 人們喜歡熱忱的人,熱忱的人到哪裡都受歡迎。 Người ta thích những người nhiệt tình sốt sắng, những người nhiệt tình sốt sắng đi đâu cũng được yêu thích.

人们喜欢热忱的人,热忱的人到哪里都受欢迎

rénmen xǐhuān rèchén de rén, rèchén de rén dào nǎlǐ dōu shòu huānyíng

 

11 有些事做起來不見得有趣,但卻非做不可。贏家做的是他們必須要做的事,雖然他們不見得喜歡,但他們知道是必要的。 Có một số việc lúc làm sẽ không thấy có hứng, nhưng không làm không được, người thành công làm những việc người ta cần làm, mặc dù họ không thấy thích, nhưng họ biết đó là cần thiết.

有些事做起来不见得有趣,但却非做不可。赢家做的是他们必须要做的事,虽然他们不见得喜欢,但他们知道是必要的

yǒuxiē shì zuò qǐlái bu jiàn dé yǒuqù, dàn què fēi zuò bù kě. Yíngjiā zuò de shì tāmen bìxūyào zuò de shì, suīrán tāmen bùjiàn dé xǐhuān, dàn tāmen zhīdào shì bìyào de

 

12 不要在必輸的情況下逞英雄,也不要在無理的情況下講理。 Đừng đợi đến lúc thất bại mới trổ tài anh hùng, cũng đừng nói đạo lý khi sự việc vô lý.

不要在必输的情况下逞英雄,也不要在无理的情况下讲理

bùyào zài bì shū de qíngkuàng xià chěng yīngxióng, yě bùyào zài wúlǐ de qíngkuàng xià jiǎnglǐ

 

13 當你表現得像隻劍拔弩張的刺蝟時,別人也會毫不留情地以牙還牙。 Khi bạn có biểu hiện như một con nhím xù lông nhọn sẵn sàng gươm súng, thì người khác cũng sẽ không chút nể nang ăn miếng trả miếng với bạn.

当你表现得像只剑拔弩张的刺猬时,别人也会毫不留情地以牙还牙

dāng nǐ biǎoxiàn dé xiàng zhī jiànbánǔzhāng de cìwèi shí, biérén yě huì háo bù liúqíng de yǐyáháiyá

 

14 如果你希望深受歡迎,就必須學習對人寬容大度。Nếu bạn hy vọng được nhiệt liệt hoan nghênh, bạn phải học cách khoan dung độ lượng với người khác.

如果你希望深受欢迎,就必须学习对人宽容大度

rúguǒ nǐ xīwàng shēn shòu huānyíng, jiù bìxū xuéxí duì rén kuānróng dà dù

 

15 重要的事先做。Việc quan trọng làm trước. zhòngyào de shìxiān zuò

 

16 得意時應善待他人,因為你失意時會需要他們。Lúc đắc ý phải đối tốt với người khác, bởi vì khi bạn ngã lòng bạn sẽ cần đến họ.

得意时应善待他人,因为你失意时会需要他们

déyì shí yīng shàndài tārén, yīnwèi nǐ shīyì shí huì xū yào tāmen

(Học tiếng trung giao tiếp tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên)

 

17 一個人若不懂得在團隊中主動貢獻,讓團隊總是為了他必須費心協調,就算他能力再好,也會變成團隊進步的阻力。 Nếu một người sống trong một tập thể không biết chủ động cống hiến, chỉ làm cho tập thể đó tốn sức vì mình, thì người đó dù có năng lực tốt thế nào chăng nữa cũng chỉ là trở lực làm chậm tiến bộ của tập thế đó mà thôi.

一个人若不懂得在团队中主动贡献,让团队总是为了他必须费心协调,就算他能力再好,也会变成团队进步的阻力

yīgèrén ruò bù dǒngdé zài tuánduì zhōng zhǔdòng gòngxiàn, ràng tuánduì zǒng shì wèile tā bìxū fèixīn xiétiáo, jiùsuàn tā nénglì zài hǎo, yě huì biànchéng tuánduì jìnbù de zǔlì

 

18 說「對不起」時,必須看著對方的眼睛。 Khi bạn nói “Xin lỗi”, cần phải nhìn vào mắt của đối phương.

说「对不起」时,必须看着对方的眼睛shuō `duìbùqǐ'shí, bìxū kànzhe duìfāng de yǎnjīng

19 發現自己做錯了,就要竭盡所能去彌補,動作要快。 Phát hiện ra bản thân sai rồi, phải dốc hết sức để bù lại, động tác phải nhanh chóng.

发现自己做错了,就要竭尽所能去弥补,动作要快

fāxiàn zìjǐ zuò cuòle, jiù yào jiéjìn suǒ néng qù míbǔ, dòngzuò yào kuài

 

20 打電話拿起話筒的時候請微笑,因為對方能感覺到。 Khi gọi điện, nhấc ống điện thoại lên hãy mỉm cười, bởi vì người nghe sẽ cảm nhận được.

打电话拿起话筒的时候请微笑,因为对方能感觉到

dǎ diànhuà ná qǐ huàtǒng de shíhòu qǐng wéixiào, yīnwèi duìfāng néng gǎnjué dào

 

21 沒有眼光對視,就沒有所謂的溝通。 Không có con mắt nhìn sự việc, thì không có cái gọi là khai thông.

没有眼光对视,就没有所谓的沟通Méiyǒu yǎnguāng duì shì, jiù méiyǒu suǒwèi de gōutōng

22 什麼才叫成功?我覺得只要達到以下三點就是成功:我是好人、我是有用的人、我是快樂的人(吳淡如) Cái gì mới gọi là thành công? Tôi cảm thấy chỉ cần đạt được 3 điều sau là thành công: Tôi là người tốt, tôi là người có ích, tôi là người vui vẻ. (Ngô Đạm Như)

什么才叫成功?我觉得只要达到以下三点就是成功:我是好人、我是有用的人、我是快乐的人(吴淡如)

shénme cái jiào chénggōng? Wǒ juédé zhǐyào dádào yǐxià sān diǎn jiùshì chénggōng: Wǒ shì hǎorén, wǒ shì yǒuyòng de rén, wǒ shì kuàilè de rén (wúdànrú)

 

23 你可以失敗,但不要忘記從失敗中獲取教訓。 Bạn có thể thất bại, nhưng đừng quên hãy từ thất bại mà rút ra bài học.

你可以失败,但不要忘记从失败中获取教训

nǐ kěyǐ shībài, dàn bùyào wàngjì cóng shībài zhōng huòqǔ jiàoxùn

24 如果現在的挫折,能帶給你未來幸福,請忍受它; Nếu sự trắc trở lúc này có thể đem lại cho bạn hạnh phúc về sau, thì hãy chịu đựng nó.

如果现在的挫折,能带给你未来幸福,请忍受它

rúguǒ xiànzài de cuòzhé, néng dài gěi nǐ wèilái xìngfú, qǐng rěnshòu tā

 

25 如果現在的快樂,會帶給你未來不幸,請拋棄它。 Nếu niềm vui lúc này, có thể đem lại sự bất hạnh cho bạn về sau, thì hãy vứt bỏ nó.

如果现在的快乐,会带给你未来不幸,请抛弃它

rúguǒ xiànzài de kuàilè, huì dài gěi nǐ wèilái bu xìng, qǐng pāoqì tā

(Học tiếng trung giao tiếp tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên)

 

26 在這不公平的世界,我們要做的不是追求公平,而是要在不公平的狀況下贏得勝利。 Trong cái thế giới không công bằng này, cái chúng ta cần làm không phải là truy cầu sự công bằng, mà là trong sự không công bằng đó giành được thắng lợi.

在这不公平的世界,我们要做的不是追求公平,而是要在不公平的状况下赢得胜利

zài zhè bù gōngpíng de shìjiè, wǒmen yào zuò de bùshì zhuīqiú gōngpíng, ér shì yào zài bù gōngpíng de zhuàngkuàng xià yíngdé shènglì

 

27 成功是優點的發揮,失敗是缺點的累積。 Thành công là phát huy của ưu điểm, thất bại là tích lũy của khuyết điểm.

成功是优点的发挥,失败是缺点的累积chénggōng shì yōudiǎn de fāhuī, shībài shì quēdiǎn de lěijī

Www.tiengtrunghoanglien.com

 

28 自古成功靠勉強,所以我每天都要勉強自己用功讀書,努力工作,傾聽別人說話。 Từ xưa thành công phải dựa vào miễn cưỡng, vì thế hàng ngày chúng ta đều phải miễn cưỡng bản thân bỏ công đọc sách, nỗ lực làm việc, lắng nghe lời người khác.

自古成功靠勉强,所以我每天都要勉强自己用功读书,努力工作,倾听别人说话

zìgǔ chénggōng kào miǎnqiáng, suǒyǐ wǒ měitiān dū yào miǎnqiáng zìjǐ yònggōng dúshū, nǔlì gōngzuò, qīngtīng biérén shuōhuà

 

29 當你說:「我做不到啦!」你將永遠不能成功; Khi bạn nói”Tôi không làm được nữa rồi” thì bạn mãi không bao giờ thành công.

当你说:「我做不到啦!」你将永远不能成功

Dāng nǐ shuō:‘Wǒ zuò bù dào la!'Nǐ jiāng yǒngyuǎn bùnéng chénggōng

 

30 當你說:「我再試試看!」則往往創造奇蹟。 Khi bạn nói “Để tôi thử lại xem sao” thì sẽ luôn tạo ra kỳ tích.

当你说:「我再试试看!」则往往创造奇迹

dāng nǐ shuō:`Wǒ zàishì shìkàn!'Zé wǎngwǎng chuàngzào qíjī

 

31 在學習與閱讀習慣培養好之前,最好完全不要看電視。(耶魯大學‧電視與兒童專家辛格) Trước khi tạo cho mình thói quen tốt về học và đọc , tốt nhất hoàn toàn không xem ti vi.(Đại học Yelu, truyền hình và nhi đồng)

在学习与阅读习惯培养好之前,最好完全不要看电视。 (耶鲁大学‧电视与儿童专家辛格)

zài xuéxí yǔ yuèdú xíguàn péiyǎng hǎo zhīqián, zuì hǎo wánquán bùyào kàn diànshì.(Yélǔ dàxué‧diànshì yǔ értóng zhuānjiā xīn gé)

 

32 閱讀可以開啟智慧的門窗,吸納古今中外聖哲思想的精華,就像站在偉人的肩膀上,看得更高更遠,想得更多更深。 Đọc sách có thể mở ra những cánh cửa trí thức, thu được những tinh hoa về tư tưởng triết lý cổ kim đông tây, giống như đứng trên vai một vĩ nhân, có thể nhìn càng rộng càng xa, nghĩ được càng nhiều càng sâu,

阅读可以开启智慧的门窗,吸纳古今中外圣哲思想的精华,就像站在伟人的肩膀上,看得更高更远,想得更多更深

yuèdú kěyǐ kāiqǐ zhìhuì de ménchuāng, xīnà gǔjīn zhōngwài shèngzhé sīxiǎng de jīnghuá, jiù xiàng zhàn zài wěirén de jiānbǎng shàng, kàn dé gèng gāo gēng yuǎn, xiǎng dé gèng duō gēngshēn

 

33 你常吵架嗎?教你一招,首先盡量壓低聲音,再放慢說話速度,而且不說最後一句話,試試看,這樣是很難吵得起來的。 Bạn thường cãi nhau phải không? Dạy bạn một chiêu, đầu tiên hãy cố gắng hạ thấp giọng, tiếp theo hãy giảm tốc độ nói, mà cũng phải không nói câu sau cùng. Hãy thử xem sao, đây là cách rất khó xảy ra cãi nhau.

你常吵架吗?教你一招,首先尽量压低声音,再放慢说话速度,而且不说最后一句话,试试看,这样是很难吵得起来的

Nǐ cháng chǎojià ma? Jiào nǐ yī zhāo, shǒuxiān jìnliàng yādī shēngyīn, zài fàng màn shuōhuà sùdù, érqiě bù shuō zuìhòu yījù huà, shì shìkàn, zhèyàng shì hěn nán chǎo dé qǐlái de

 

34 有沒有錢,是能力問題;亂不亂花錢,卻是個性問題。 Có tiền hay không là do năng lực, phung phí hay không là do tính cách.

有没有钱,是能力问题;乱不乱花钱,却是个性问题

yǒu méiyǒu qián, shì nénglì wèntí; luàn bù luàn huā qián, què shì gèxìng wèntí

35 如果你想要擁有完美無瑕的友誼,可能一輩子都找不到朋友。 Nếu bạn muốn có những tình bạn hoàn mỹ như những viên ngọc không vết xước, thì suốt đời bạn sẽ không tìm thẩy nổi một người bạn.

如果你想要拥有完美无瑕的友谊,可能一辈子都找不到朋友

rúguǒ nǐ xiǎng yào yǒngyǒu wánměi wúxiá de yǒuyì, kěnéng yībèizi dōu zhǎo bù dào péngyǒu

 

36 如果人不會犯錯的話,鉛筆上面也不會有那塊橡皮擦了。 Nếu có thể không phạm sai lầm, thì một đầu cây bút chì chẳng gắn thêm cục tẩy làm gì.

如果人不会犯错的话,铅笔上面也不会有那块橡皮擦了

rúguǒ rén bù huì fàncuò dehuà, qiānbǐ shàngmiàn yě bù huì yǒu nà kuài xiàngpí cāle

 

37 朋友可以再找,家人可是一輩子的牽掛,當然更應該小心經營彼此的關係。 Bạn bè có thể lại có, người nhà có thể là mối vướng víu cả đời, đương nhiên càng phải thận trọng các mối quan hệ kinh doanh hai bên.

朋友可以再找,家人可是一辈子的牵挂,当然更应该小心经营彼此的关系

Péngyǒu kěyǐ zài zhǎo, jiārén kěshì yībèizi de qiānguà, dāngrán gēng yīnggāi xiǎoxīn jīngyíng bǐcǐ de guānxì

(Học tiếng trung giao tiếp tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên)

 

38 老是說謊的人不會快樂,因為他常常會陷入謊言即將被拆穿的恐慌處境。 Những người hay nói dối sẽ không vui vẻ, bởi vì anh ta luôn bị vùi vào trong những lời nói dối và luôn lo sợ bị vạch trần.

老是说谎的人不会快乐,因为他常常会陷入谎言即将被拆穿的恐慌处境

lǎo shì shuōhuǎng de rén bù huì kuàilè, yīnwèi tā chángcháng huì xiànrù huǎngyán jíjiāng bèi chāichuān de kǒnghuāng chǔjìng

 

39 EQ比IQ重要,職場上並不歡迎單打獨鬥的英雄,而是能與人團隊合作的人才。 EQ quan trọng hơn IQ, chốn quan trường không hoan nghênh những anh hùng đơn thân độc đấu, mà cần những nhân tài biết phối hợp với tập thể.

EQ比IQ重要,职场上并不欢迎单打独斗的英雄,而是能与人团队合作的人才

EQ bǐ IQ zhòngyào, zhíchǎng shàng bìng bù huānyíng dāndǎ dú dòu de yīngxióng, ér shì néng yǔ rén tuánduì hézuò de réncái

 

40 我永遠不知道明天還在不在,但只要今天還活著,就要好好呼吸。(杏林子) Tôi vĩnh viễn không biết ngày mai có tồn tại hay không tồn tại, nhưng chỉ cần hôm nay còn sống, thì phải hít thở cho tốt. (Hạnh Lâm Tử)

我永远不知道明天还在不在,但只要今天还活着,就要好好呼吸。 (杏林子)

wǒ yǒngyuǎn bù zhīdào míngtiān hái zài bùzài, dàn zhǐyào jīntiān hái huózhe, jiù yào hǎohǎo hūxī.(Xìnglín zi)

 

41 不能下定決心今天就開始的事,常常沒有開始的一天。 Những việc không thể hạ quyết tâm bắt đầu từ hôm nay, thì thường không có ngày bắt đầu.

不能下定决心今天就开始的事,常常没有开始的一天

Bùnéng xiàdìng juéxīn jīntiān jiù kāishǐ de shì, chángcháng méiyǒu kāishǐ de yītiān

 

42 一個人無論多麼能幹、聰明、努力, 只要他不能與團體一起合作,日後絕不會有什麼大成就。 Một người cho dù có tài cán, thông minh, nỗ lực thế nào, chỉ cần không biết phối hợp với tập thể, thì về sau sẽ không có một thành tựu nào cả.

一个人无论多么能干、聪明、努力, 只要他不能与团体一起合作,日后绝不会有什么大成就

yīgèrén wúlùn duōme nénggàn, cōngmíng, nǔlì, zhǐyào tā bùnéng yǔ tuántǐ yīqǐ hézuò, rìhòu jué bù huì yǒu shé me dà chéngjiù

 

43 將「請」、「謝謝」隨時掛在嘴邊,不需花費什麼成本,卻對人際關係大大有益。 Hãy để những từ “Xin mời”, “Cám ơn” luôn bên cạnh miệng, thì không cần phải tốn đồng tiền nào cũng sẽ đem về cho bạn lợi ích lớn trong những mối quan hệ con người.

将「请」、「谢谢」随时挂在嘴边,不需花费什么成本,却对人际关系大大有益

jiāng `qǐng',`xièxiè'suíshí guà zài zuǐ biān, bù xū huāfèi shénme chéngběn, què duì rénjì guānxì dàdà yǒuyì

 

44 能解決的事,不必去擔心; Những việc có thể giải quyết, không cần phải lo lắng.

能解决的事,不必去担心néng jiějué de shì, bùbì qù dānxīn

 

45 不能解決的事,擔心也沒用。(達賴喇嘛) Những việc không thể giải quyết được, lo lắng cũng bằng thừa.

不能解决的事,担心也没用。 (达赖喇嘛)

bùnéng jiějué de shì, dānxīn yě méi yòng.(Dá lài lǎma)

 

46 做事認真,做人寬容。 Làm việc chăm chỉ, làm người khoan dung.

做事认真,做人宽容zuòshì rènzhēn, zuòrén kuānróng

 

47 千金難買早知道,後悔沒有特效藥。 Ngàn vàng khó mua điều biết trước, hối hận không có thuốc đặc hiệu.

千金难买早知道,后悔没有特效药

qiānjīn nán mǎi zǎo zhīdào, hòuhuǐ méiyǒu tèxiào yào

 

48 做一件事難不難並不重要,重要的是值不值得去做。 Làm một việc khó hay không khó không quan trọng, quan trọng là nó có đáng làm hay không.

做一件事难不难并不重要,重要的是值不值得去做

zuò yī jiàn shì nàn bù nán bìng bù chóng yào, zhòngyào de shì zhí bù zhídé qù zuò

 

49 替別人做他們自己能夠而且應當做的事,有害而無益。 Làm hộ người khác việc người ta có thể làm mà lại nên làm thì chỉ có hại mà không có lợi.

替别人做他们自己能够而且应当做的事,有害而无益

tì biérén zuò tāmen zìjǐ nénggòu érqiě yīng dàng zuò de shì, yǒuhài ér wúyì

Www.tiengtrunghoanglien.com

 

50 追求優異,既可喜又健康;追求十全十美,會使你沮喪、發神經,而且非常浪費時間。 Truy cầu nổi trội, vừa đáng mừng lại khỏe mạnh, truy cầu hoàn mỹ sẽ khiến bạn chán nản, phát điên mà lại lãng phí thời gian.

追求优异,既可喜又健康;追求十全十美,会使你沮丧、发神经,而且非常浪费时间

Zhuīqiú yōuyì, jì kěxǐ yòu jiànkāng; zhuīqiú shíquánshíměi, huì shǐ nǐ jǔsàng, fāshénjīng, érqiě fēicháng làngfèi shíjiān

Vậy là trung tâm tiếng trung Hoàng Liên đã tiếp tục giới thiệu với bạn về những câu danh ngôn hay thường gặp trong tiếng Trung và ý nghĩa dịch sang tiếng Việt của những câu này. Các bạn có thể tự thành ngữ và vận dụng trong văn nói, văn viết hàng ngày nhé. Mời các bạn quan tâm theo dõi các bài học tiếp theo nhé.

 

Chúc các bạn học tiếng trung thật tốt!

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Học phí HSK
Bài viết xem nhiều nhất